Onze expertise op het gebied van ondergrond geeft u inzicht in de geotechnische eigenschappen van de grond op uw bouwlocatie.

Expertise ondergrond

expertise ondergrond

Onze expertise op het gebied van ondergrond geeft u inzicht in de geotechnische eigenschappen van de grond op uw bouwlocatie.

Hoe de expertise van de ondergrond werkt

Bij heiboorkronen wordt een holle kern in de grond geslagen. De grond wordt in de holle kern gedrukt, de zogenaamde ramsonde. Wanneer we deze eruit trekken, verkrijgen we een grondmonster in lagen. Bij het uitvoeren van de heiboorsondering verzamelen we belangrijke bodemparameters voor het opstellen van het rapport van de ondergrond.

Belangrijke bodemparameters (DIN 1055-2)
Gemeten voor de aanvaarding van de belasting van bijvoorbeeld gebouwen:

 • Gewichten
 • Afschuifsterkte
 • Wrijvingshoek
 • Cohesie
Rammen kern sonderen_Bouwen grondexpertise
- Aardbaron analyseert, verplaatst & beschikt

Tijdens het geochemisch vooronderzoek analyseren we de bodemmonsters die uit de paalkernsondering worden genomen op chemische stoffen. Met het vooronderzoek kunnen we vóór het graven bepalen of de grond verontreinigd is of tot welke verontreinigingsklasse deze behoort. In zeldzame gevallen wordt het door de stortplaats erkend als een aangifteanalyse.

 

Testen en meten

Wij gebruiken verschillende tests en metingen om het bodemtype, de laagdikte, de gronddruk en nog veel meer te bepalen. De resultaten van deze tests en metingen vormen de basis voor de bodemexpertise.

- Aardbaron analyseert, verplaatst & beschikt
- Aardbaron analyseert, verplaatst & beschikt

Expertise ondergrond

In het rapport over de ondergrond vatten we de informatie van de heiproefboringen, de proeven en metingen samen. Op basis van onze ervaring, voorschriften en normen geven wij een advies over alle relevante parameters. Onze expertise op het gebied van de ondergrond geeft u informatie over het grondwaterniveau, de basisweerstand, de vorstbestendigheid en vele andere parameters. Deze dienen als basis voor uw constructeur bij de berekening van de statica of de fundering. Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat verzakkingen geen scheuren in het gebouw veroorzaken.

Als het grondwaterpeil hoog is, kan dit ook heel belangrijk zijn voor het waterdicht maken van de kelder.

Expertise ondergrond ... kort en krachtig

 • Wat kost een bodemonderzoek?

  De vraag "Wat kost een bodemonderzoek?" kan niet algemeen beantwoord worden. De kosten van een onderzoek van de ondergrond zijn afhankelijk van de grootte van de woning en de diepte waarop geboord moet worden. Voor een onderzoek van de ondergrond met een oppervlakte van ongeveer 100m² en een maximale boordiepte van 5m, moeten bouwers rekenen op kosten tussen €1000 en €1500.

 • Wat is een expertise van de ondergrond?

  A Expertise ondergrond geeft informatie over de toestand van de bodem in het bouwgebied. Het wordt vaak ook een onderzoek van de ondergrond genoemd of in het algemeen een bodemdeskundige. Bij een onderzoek van de ondergrond worden de mechanische waarden van de bodem bepaald. Deze omvatten bijvoorbeeld de dichtheid, de wrijvingshoek of de stijfheidscoëfficiënt. Het rapport van de ondergrond geeft ook informatie over de bodemgroep, de bodemklasse, de gelaagde structuur en de grondwatersituatie en infiltratiecapaciteit.

 • Waarom hebt u een bodemonderzoek nodig?

  A Expertise ondergrond is essentieel voor een betrouwbare berekening van de statica van de constructie. De fundering, d.w.z. het type en de grootte van de fundering, wordt bepaald op basis van de bodemparameters. Het grondwaterpeil is van groot belang voor de kelder en de waterdichting.

 • Wanneer moet er een bodemonderzoek worden uitgevoerd?

  Een rapport over de ondergrond heeft geen beperkte geldigheid. Het tijdstip waarop een ondergrondonderzoek wordt uitgevoerd, is daarom vanuit technisch oogpunt irrelevant.

  Vanuit commercieel oogpunt kan het echter raadzaam zijn om een onderzoek van de ondergrond te laten uitvoeren voordat u een eigendom koopt. Dit kan onaangename verrassingen zoals een te hoog grondwaterpeil of verontreiniging voorkomen. Als er een onderzoek van de ondergrond wordt uitgevoerd voordat het onroerend goed wordt gekocht, is het ook raadzaam om de bodem te onderzoeken op verontreiniging door middel van een voorafgaand geochemisch onderzoek. De totale kosten zijn meestal minder dan €2.000. En als u het pand koopt, kunt u de rapporten gebruiken.

Expertise ondergrond
München

Expertise ondergrond
Baden-Württemberg

Expertise ondergrond
Stuttgart

Expertise ondergrond
Hesse

Expertise ondergrond
Pforzheim

Expertise ondergrond
Karlsruhe

Expertise ondergrond
Rijnland-Palts