Pohjamaa-asiantuntemuksemme antaa sinulle käsityksen rakennuspaikkasi maaperän geoteknisistä ominaisuuksista.

Maaperän asiantuntemus

maaperän asiantuntemus

Pohjamaa-asiantuntemuksemme antaa sinulle käsityksen rakennuspaikkasi maaperän geoteknisistä ominaisuuksista.

Miten maaperän asiantuntemus toimii

Paaluporauksessa maahan isketään ontto ydin. Maaperä puristetaan onttoon ytimeen, niin sanottuun iskuporanäytteeseen. Kun vedämme sen ulos, saamme maanäytteen kerroksittain. Paalutusydinluotainta suorittaessamme keräämme tärkeitä maaperäparametreja pohjamaan raportin laatimista varten.

Tärkeät maaperän parametrit (DIN 1055-2)
Mitataan esimerkiksi rakennusten kuormituksen hyväksymistä varten:

 • Painot
 • Leikkauslujuus
 • Kitkakulma
 • Koheesio
Ramming core sounding_Building ground asiantuntemus
- Maaparoni analysoi, siirtää ja hävittää...

Geokemiallisessa esiselvityksessä analysoimme paalun paalutussydänluotaimesta otetut maaperänäytteet kemiallisten aineiden varalta. Esitutkimuksen avulla voimme määrittää, onko maaperä pilaantunut tai mihin pilaantuneisuusluokkaan se kuuluu ennen kaivutöitä. Harvoissa tapauksissa loppusijoituspaikka tunnustaa sen ilmoitusanalyysiksi.

 

Testaus ja mittaus

Käytämme erilaisia testejä ja mittauksia määrittääksemme maalajin, kerrospaksuuden, pohjapaineen ja paljon muuta. Näiden testien ja mittausten tulokset muodostavat maaperäasiantuntemuksen perustan.

- Maaparoni analysoi, siirtää ja hävittää...
- Maaparoni analysoi, siirtää ja hävittää...

Maaperän asiantuntemus

Pohjamaaraportissa esitetään yhteenveto paalutuskairauksen, testien ja mittausten tuloksista. Kokemuksemme, säännösten ja standardien perusteella annamme lausunnon kaikista merkityksellisistä parametreista. Pohjamaa-asiantuntemuksemme ansiosta saat tietoa pohjaveden tasosta, pohjan kestävyydestä, pakkasenkestävyydestä ja monista muista parametreista. Ne palvelevat rakennesuunnittelijaa rakennusteknisen laskennan tai perustuksen staattisen laskennan perustana. Tämä on ainoa tapa varmistaa, ettei painuminen aiheuta halkeamia rakennukseen.

Jos pohjaveden pinta on korkea, se voi olla myös erittäin tärkeää kellarin vedeneristyksen kannalta.

Maaperän asiantuntemus ... lyhyesti ja ytimekkäästi

 • Mitä maastotutkimus maksaa?

  Kysymykseen "Kuinka paljon pohjatutkimus maksaa?" ei voida vastata yleisellä tasolla. Pohjatutkimuksen kustannukset riippuvat kiinteistön koosta ja kairaussyvyydestä. Noin 100 neliömetrin suuruisen alueen ja enintään 5 metrin poraussyvyyden kattavan pohjatutkimuksen kustannukset ovat 1000-1500 euroa.

 • Mikä on maaperäasiantuntijuus?

  A Maaperän asiantuntemus antaa tietoa rakennusalueen maaperän tilasta. Sitä kutsutaan usein myös maaperätutkimukseksi tai yleensä maaperäselvitykseksi. Pohjatutkimuksessa määritetään maaperän mekaaniset arvot. Näitä ovat esimerkiksi tiheys, kitkakulma tai jäykkyyskerroin. Pohjamaaselvityksessä saadaan tietoa myös maaryhmästä, maalajiluokasta, kerrosrakenteesta sekä pohjaveden tilanteesta ja tunkeutumiskyvystä.

 • Miksi tarvitset pohjatutkimuksen?

  A Maaperän asiantuntemus on olennaisen tärkeää rakenteen staattisen rakenteen luotettavan laskennan kannalta. Perustus, eli perustuksen tyyppi ja koko, määritetään maaperäparametrien perusteella. Pohjaveden korkeudella on suuri merkitys kellarin ja vedeneristyksen kannalta.

 • Milloin pohjatutkimus olisi tehtävä?

  Maaperäraportilla ei ole rajoitettua voimassaoloaikaa. Sen vuoksi maaperätutkimuksen tekoajankohdalla ei ole merkitystä teknisestä näkökulmasta.

  Kaupallisesta näkökulmasta voi kuitenkin olla suositeltavaa teettää maaperätutkimus ennen kiinteistön ostamista. Näin voidaan välttää epämiellyttävät yllätykset, kuten liian korkea pohjaveden taso tai saastuminen. Jos maaperätutkimus tehdään ennen kiinteistön ostoa, on myös suositeltavaa tutkia maaperän pilaantuneisuus geokemiallisella esiselvityksellä. Kokonaiskustannukset ovat yleensä alle 2 000 euroa. Ja siinä tapauksessa, että ostat kiinteistön, voit käyttää raportteja.

Maaperän asiantuntemus
München

Maaperän asiantuntemus
Baden-Württemberg

Maaperän asiantuntemus
Stuttgart

Maaperän asiantuntemus
Hesse

Maaperän asiantuntemus
Pforzheim

Maaperän asiantuntemus
Karlsruhe

Maaperän asiantuntemus
Rheinland-Pfalz