Díky našim odborným znalostem o podloží získáte přehled o geotechnických vlastnostech půdy na vašem staveništi.

Odborné znalosti o podloží

odborné znalosti o podloží

Díky našim odborným znalostem o podloží získáte přehled o geotechnických vlastnostech půdy na vašem staveništi.

Jak funguje expertíza podloží

Při jádrové sondáži se do země zapichuje duté jádro. Do dutého jádra se vtlačuje zemina, tzv. perkusní jádrová sonda. Když ji vytáhneme, získáme vzorek půdy ve vrstvách. Při provádění pilotové jádrové sondy odebíráme důležité parametry půdy pro vypracování zprávy o podloží.

Důležité parametry půdy (DIN 1055-2)
Měří se například pro přejímku zatížení budov:

 • Závaží
 • Pevnost ve smyku
 • Úhel tření
 • Soudržnost
Sondážní jádro_Budování pozemní expertízy
- Zemský baron analyzuje, přesouvá a likviduje

Během předběžného geochemického průzkumu analyzujeme vzorky půdy odebrané z jádrové sondy pro vrtání pilot na přítomnost chemických látek. Předběžný průzkum nám umožňuje určit, zda je půda kontaminovaná nebo do jaké třídy znečištění patří ještě před zahájením výkopových prací. Ve výjimečných případech je uznán skládkou jako ohlašovací analýza.

 

Testování a měření

Pomocí různých testů a měření určujeme typ půdy, tloušťku vrstvy, tlak na podloží a mnoho dalšího. Výsledky těchto testů a měření jsou základem pro vypracování znaleckého posudku půdy.

- Zemský baron analyzuje, přesouvá a likviduje
- Zemský baron analyzuje, přesouvá a likviduje

Odborné znalosti o podloží

Ve zprávě o podloží shrnujeme informace z jádrového sondování, zkoušek a měření. Na základě našich zkušeností, předpisů a norem poskytujeme stanovisko ke všem relevantním parametrům. Díky našim odborným znalostem o podloží získáte informace o hladině podzemní vody, odolnosti podloží, mrazuvzdornosti a mnoha dalších parametrech. Ty slouží vašemu statikovi jako podklad pro výpočet statiky nebo základů. Jedině tak zajistíte, že poklesy terénu nezpůsobí trhliny v budově.

Pokud je hladina spodní vody vysoká, může to být velmi důležité i pro hydroizolaci sklepa.

Odborné znalosti o podloží ... krátce a stručně

 • Kolik stojí pozemní průzkum?

  Na otázku "Kolik stojí pozemní průzkum?" nelze odpovědět obecně. Náklady na průzkum podloží závisí na velikosti pozemku a na hloubce, do které se bude vrtat. U průzkumu podloží o rozloze přibližně 100 m² a maximální hloubce vrtání 5 m by stavebníci měli počítat s náklady ve výši 1000 až 1500 EUR.

 • Co je to expertíza podloží?

  A Odborné znalosti o podloží poskytuje informace o stavu půdy v oblasti stavby. Často se také nazývá průzkum podloží nebo obecně expertíza půdy. Při průzkumu podloží se zjišťují mechanické hodnoty půdy. Mezi ně patří například hustota, úhel tření nebo koeficient tuhosti. V posudku o podloží jsou rovněž uvedeny informace o půdní skupině, třídě půdy, vrstevnatosti a o stavu podzemní vody a infiltrační schopnosti.

 • Proč potřebujete pozemní průzkum?

  A Odborné znalosti o podloží je nezbytný pro spolehlivý výpočet statiky konstrukce. Základ, tj. typ a velikost základu, se určuje na základě parametrů zeminy. Velký význam pro suterén a hydroizolaci má hladina podzemní vody.

 • Kdy by měl být proveden pozemní průzkum?

  Zpráva o podloží nemá omezenou platnost. Doba, kdy je průzkum podloží proveden, je proto z technického hlediska irelevantní.

  Z obchodního hlediska však může být vhodné zadat průzkum podloží ještě před koupí nemovitosti. Můžete se tak vyhnout nepříjemným překvapením, jako je příliš vysoká hladina podzemní vody nebo kontaminace. Pokud je průzkum podloží proveden před koupí nemovitosti, je vhodné také prozkoumat půdu z hlediska kontaminace pomocí předběžného geochemického průzkumu. Celkové náklady jsou obvykle nižší než 2 000 EUR. A v případě, že nemovitost koupíte, můžete tyto zprávy využít.

Odborné znalosti o podloží
Mnichov

Odborné znalosti o podloží
Bádensko-Württembersko

Odborné znalosti o podloží
Stuttgart

Odborné znalosti o podloží
Hesse

Odborné znalosti o podloží
Pforzheim

Odborné znalosti o podloží
Karlsruhe

Odborné znalosti o podloží
Porýní-Falc