Polityka prywatności

Administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), jest

FulfillmentMax LTD

Pokój 8 | 11/F
Budynek przemysłowy Wang Fai
29 Luk Hop Street San Po Kong
Kowloon | Hongkong

Państwa prawa jako osoby, której dane dotyczą

Mogą Państwo skorzystać z poniższych praw w dowolnym momencie, korzystając z podanych danych kontaktowych naszego inspektora ochrony danych:

 • Informacje o Państwa danych przechowywanych przez nas i ich przetwarzaniu (art. 15 RODO),
 • Korekta nieprawidłowych danych osobowych (art. 16 RODO),
 • Usunięcie Państwa danych przechowywanych przez nas (art. 17 RODO),
 • Ograniczenie przetwarzania danych, jeśli nie możemy jeszcze usunąć Państwa danych ze względu na zobowiązania prawne (art. 18 RODO),
 • Sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych (art. 21 RODO) oraz
 • Przenoszenie danych, pod warunkiem, że wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych lub zawarli Państwo z nami umowę (art. 20 RODO).

Jeśli udzielili nam Państwo zgody, mogą ją Państwo w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość.

W każdej chwili może Pan/Pani złożyć skargę do organu nadzorczego, np. do właściwego organu nadzorczego w kraju związkowym Pana/Pani miejsca zamieszkania lub do organu odpowiedzialnego za nas jako administratora danych.

Listę organów nadzorczych (dla sektora niepublicznego) wraz z adresami można znaleźć pod adresem https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Zbieranie ogólnych informacji podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Charakter i cel przetwarzania danych:

Gdy uzyskują Państwo dostęp do naszej strony internetowej, tj. jeśli nie zarejestrują się Państwo lub nie przekażą informacji w inny sposób, automatycznie gromadzone są informacje o charakterze ogólnym. Informacje te (pliki dziennika serwera) obejmują na przykład typ przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, nazwę domeny Państwa dostawcy usług internetowych, Państwa adres IP itp.

Są one przetwarzane w szczególności w następujących celach:

 • Zapewnienie płynnego połączenia ze stroną internetową,
 • Zapewnienie sprawnego korzystania z naszej strony internetowej,
 • Ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz
 • w celu optymalizacji naszej strony internetowej.

Nie wykorzystujemy Państwa danych do wyciągania wniosków na temat Państwa osoby. Informacje tego rodzaju mogą być przez nas oceniane statystycznie w formie zanonimizowanej w celu optymalizacji naszej strony internetowej i technologii za nią stojącej.

Podstawa prawna i uzasadniony interes:

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w poprawie stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej.

Odbiorca:

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług technicznych, którzy działają jako podmioty przetwarzające dane w celu obsługi i konserwacji naszej strony internetowej.

Czas przechowywania:

Dane są usuwane, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone. Zasadniczo dotyczy to danych wykorzystywanych do udostępniania strony internetowej po zakończeniu danej sesji.

Jeśli dane są przechowywane w plikach dziennika, ma to miejsce najpóźniej po 14 dniach. Przechowywanie poza tym okresem jest możliwe. W takim przypadku adresy IP użytkowników są anonimizowane, aby uniemożliwić identyfikację dzwoniącego klienta.

Przepis zalecany lub wymagany:

Podanie wyżej wymienionych danych osobowych nie jest wymagane prawnie ani umownie. Jednak bez adresu IP nie można zagwarantować usługi i funkcjonalności naszej strony internetowej. Ponadto poszczególne usługi mogą być niedostępne lub ograniczone. Z tego powodu sprzeciw jest wykluczony.

Ciasteczka

Podobnie jak wiele innych stron internetowych, my również używamy tzw. plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (laptopie, tablecie, smartfonie itp.), gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową.

Mogą Państwo usunąć pojedyncze pliki cookie lub cały ich zasób. Otrzymają Państwo również informacje i instrukcje, jak usunąć te pliki cookie lub zablokować ich przechowywanie z wyprzedzeniem. W zależności od dostawcy przeglądarki, niezbędne informacje znajdą Państwo pod następującymi linkami:

Czas przechowywania i używane pliki cookie:

W zakresie, w jakim ustawienia Państwa przeglądarki lub Państwa zgoda pozwalają nam na
Proszę zezwolić na używanie plików cookie, pliki cookie są używane. Lista
Wszystkie używane pliki cookie można znaleźć w poniższej tabeli.
 

Technicznie niezbędne pliki cookie

Charakter i cel przetwarzania danych:

Używamy plików cookie, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby przeglądarka uzyskująca dostęp mogła zostać zidentyfikowana nawet po zmianie strony.

Celem stosowania technicznie niezbędnych plików cookie jest ułatwienie użytkownikom korzystania ze stron internetowych. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest rozpoznanie przeglądarki nawet po zmianie strony.

Potrzebujemy plików cookie dla następujących aplikacji:

Transfer ustawień językowych
Zapamiętywanie wyszukiwanych haseł

Podstawa prawna i uzasadniony interes:

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w przyjaznym dla użytkownika projekcie naszej strony internetowej.

Odbiorca:

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług technicznych, którzy działają jako podmioty przetwarzające dane w celu obsługi i konserwacji naszej strony internetowej.

Przepis zalecany lub wymagany:

Podanie wyżej wymienionych danych osobowych nie jest wymagane prawnie ani umownie. Jednak bez tych danych nie można zagwarantować obsługi i funkcjonalności naszej strony internetowej. Ponadto poszczególne usługi mogą być niedostępne lub ograniczone.

Sprzeczność

Proszę zapoznać się z informacjami na temat prawa do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO poniżej.

Technicznie niepotrzebne pliki cookie

Ponadto korzystamy z plików cookie, aby lepiej dostosować ofertę na naszej stronie internetowej do zainteresowań odwiedzających lub ogólnie ją ulepszyć na podstawie analiz statystycznych.

Aby dowiedzieć się, którzy dostawcy ustawiają pliki cookie, proszę zapoznać się z poniższymi informacjami na temat stosowanych technologii wyświetlania, śledzenia, remarketingu i analizy sieci.

Podstawa prawna:

Podstawą prawną tego przetwarzania jest Państwa zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Odbiorca:

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług technicznych, którzy działają jako podmioty przetwarzające dane w celu obsługi i konserwacji naszej strony internetowej.

W celu uzyskania informacji o dalszych odbiorcach, prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami na temat stosowanych technologii wyświetlania, śledzenia, remarketingu i analizy internetowej.

Transfer z kraju trzeciego:

Proszę zapoznać się z listami poszczególnych dostawców usług wyświetlania, śledzenia, remarketingu i analizy internetowej, aby uzyskać więcej informacji.

Przepis zalecany lub wymagany:

Oczywiście mogą Państwo również przeglądać naszą stronę internetową bez plików cookie. Przeglądarki internetowe są regularnie ustawione na akceptowanie plików cookie. Zasadniczo mogą Państwo wyłączyć korzystanie z plików cookie w dowolnym momencie za pomocą ustawień przeglądarki (patrz Wycofanie zgody).

Prosimy pamiętać, że poszczególne funkcje naszej strony internetowej mogą nie działać, jeśli wyłączyli Państwo korzystanie z plików cookie.

Cofnięcie zgody:

Mogą Państwo odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie za pośrednictwem naszego narzędzia do wyrażania zgody na pliki cookie.

Profilowanie:

W zakresie, w jakim analizujemy zachowanie odwiedzających witrynę za pomocą pseudonimizowanych profili użytkowników, prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami na temat stosowanych technologii wyświetlania, śledzenia, remarketingu i analizy sieci.

Rejestracja na naszej stronie internetowej

Charakter i cel przetwarzania danych:

Aby zarejestrować się na naszej stronie internetowej, potrzebujemy pewnych danych osobowych, które są nam przekazywane za pośrednictwem maski wprowadzania danych.

Podczas rejestracji gromadzone są następujące dodatkowe dane:

Czas logowania, adres IP,

Państwa rejestracja jest wymagana w celu dostarczania określonych treści i usług na naszej stronie internetowej.

Podstawa prawna:

Dane wprowadzone podczas rejestracji są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorca:

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług technicznych, którzy działają jako podmioty przetwarzające dane w celu obsługi i konserwacji naszej strony internetowej.

Czas przechowywania:

Dane będą przetwarzane w tym kontekście tylko wtedy, gdy zostanie udzielona odpowiednia zgoda.

Przepis zalecany lub wymagany:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, wyłącznie na podstawie Państwa zgody. Bez podania danych osobowych nie możemy udzielić Państwu dostępu do oferowanych przez nas treści.

Świadczenie usług odpłatnych

Charakter i cel przetwarzania danych:

W przypadku świadczenia usług odpłatnych prosimy o podanie dodatkowych danych, takich jak szczegóły płatności, aby móc zrealizować Państwa zamówienie.

Podstawa prawna:

Przetwarzanie danych niezbędnych do zawarcia umowy odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Odbiorca:

Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające.

Czas przechowywania:

Przechowujemy te dane w naszych systemach do momentu wygaśnięcia ustawowych okresów przechowywania. Okresy te wynoszą zazwyczaj 6 lub 10 lat ze względu na właściwe wymogi księgowe i podatkowe.

Przepis zalecany lub wymagany:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Bez podania danych osobowych nie możemy zapewnić Państwu dostępu do oferowanych przez nas treści i usług.

Funkcja komentarza

Charakter i cel przetwarzania danych:

Gdy użytkownicy pozostawiają komentarze na naszej stronie internetowej, oprócz tych informacji przechowywany jest czas ich utworzenia oraz nazwa użytkownika wybrana wcześniej przez odwiedzającego stronę internetową. Ma to na celu zapewnienie naszego bezpieczeństwa, ponieważ możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności za nielegalne treści na naszej stronie internetowej, nawet jeśli zostały one stworzone przez użytkowników.

Podstawa prawna:

Dane wprowadzone jako komentarz są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Udostępniając funkcję komentowania, chcielibyśmy umożliwić Państwu nieskomplikowaną interakcję. Podane przez Państwa informacje będą przechowywane w celu przetworzenia Państwa zapytania i ewentualnych dalszych pytań.

Odbiorca:

Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające.

Czas przechowywania:

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone. Zazwyczaj ma to miejsce, gdy komunikacja z użytkownikiem została zakończona, a firma może wywnioskować z okoliczności, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia danych bez podania przyczyny i bez wcześniejszego lub późniejszego informowania.

W każdej chwili mogą Państwo usunąć swój komentarz. Aby to zrobić, proszę wysłać wiadomość e-mail do inspektora ochrony danych wymienionego poniżej lub osoby odpowiedzialnej za ochronę danych i podać link do swojego komentarza, a także adres e-mail użyty podczas tworzenia komentarza w celu identyfikacji.

Przepis zalecany lub wymagany:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Bez podania danych osobowych nie możemy przyznać Państwu dostępu do funkcji komentowania.

Newsletter

Charakter i cel przetwarzania danych:

W celu dostarczania naszego newslettera gromadzimy dane osobowe, które są nam przekazywane za pośrednictwem maski wprowadzania danych.

Do skutecznej rejestracji wymagamy podania ważnego adresu e-mail. Korzystamy z procedury "double opt-in", aby sprawdzić, czy rejestracja została faktycznie dokonana przez właściciela adresu e-mail. W tym celu rejestrujemy rejestrację do newslettera, wysłanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem i otrzymanie żądanej odpowiedzi. Żadne inne dane nie są gromadzone.

Podstawa prawna:

Na podstawie Państwa wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) będziemy regularnie przesyłać Państwu nasz newsletter lub porównywalne informacje pocztą elektroniczną na podany przez Państwa adres e-mail.

W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przechowywanie Państwa danych osobowych i wykorzystywanie ich do wysyłania newslettera ze skutkiem na przyszłość. Odpowiedni link znajduje się w każdym newsletterze. Mogą Państwo również w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji bezpośrednio na tej stronie internetowej lub poinformować nas o rezygnacji, korzystając z opcji kontaktu podanej na końcu niniejszej informacji o ochronie danych.

Odbiorca:

Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające.

Czas przechowywania:

Dane będą przetwarzane w tym kontekście tylko tak długo, jak długo dostępna będzie odpowiednia zgoda. Następnie zostaną one usunięte.

Przepis zalecany lub wymagany:

Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt freiwillig, allein auf Basis Ihrer Einwilligung. Ohne bestehende Einwilligung können wir Ihnen unseren Newsletter leider nicht zusenden.

Cofnięcie zgody:

Die Einwilligung zur Speicherung Ihrer persönlichen Daten und ihrer Nutzung für den Newsletterversand können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Abmeldung kann über den in jeder E-Mail enthaltenen Link oder beim unten aufgeführten Datenschutzbeauftragten bzw. der für den Datenschutz zuständigen Person beantragt werden.

Kontaktformular

Charakter i cel przetwarzania danych:

Die von Ihnen eingegebenen Daten werden zum Zweck der individuellen Kommunikation mit Ihnen gespeichert. Hierfür ist die Angabe einer validen E-Mail-Adresse sowie Ihres Namens erforderlich. Diese dient der Zuordnung der Anfrage und der anschließenden Beantwortung derselben. Die Angabe weiterer Daten ist optional.

Podstawa prawna:

Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt auf der Grundlage eines berechtigten Interesses (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).

Durch Bereitstellung des Kontaktformulars möchten wir Ihnen eine unkomplizierte Kontaktaufnahme ermöglichen. Ihre gemachten Angaben werden zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche Anschlussfragen gespeichert.

Sofern Sie mit uns Kontakt aufnehmen, um ein Angebot zu erfragen, erfolgt die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO).

Odbiorca:

Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające.

Czas przechowywania:

Daten werden spätestens 6 Monate nach Bearbeitung der Anfrage gelöscht.

Sofern es zu einem Vertragsverhältnis kommt, unterliegen wir den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen nach HGB und löschen Ihre Daten nach Ablauf dieser Fristen.

Przepis zalecany lub wymagany:

Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt freiwillig. Wir können Ihre Anfrage jedoch nur bearbeiten, sofern Sie uns Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und den Grund der Anfrage mitteilen.

Verwendung von Google Analytics

Soweit Sie ihre Einwilligung gegeben haben, wird auf dieser Website Google Analytics eingesetzt, ein Webanalysedienst der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (nachfolgend: „Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, also Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Aufgrund der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf diesen Webseiten, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter https://www.google.com/analytics/terms/de.html und unter https://policies.google.com/?hl=de.

Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu erbringen.

Die von uns gesendeten und mit Cookies, Nutzerkennungen (z. B. User-ID) oder Werbe-IDs verknüpften Daten werden nach 14 Monaten automatisch gelöscht. Die Löschung von Daten, deren Aufbewahrungsdauer erreicht ist, erfolgt automatisch einmal im Monat.

Cofnięcie zgody:

Sie können das Tracking durch Google Analytics auf unserer Website unterbinden, indem Sie diesen Link anklicken. Dabei wird ein Opt-out-Cookie auf Ihrem Gerät installiert. Damit wird die Erfassung durch Google Analytics für diese Website und für diesen Browser zukünftig verhindert, solange das Cookie in Ihrem Browser installiert bleibt.

Sie können darüber hinaus die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können.

Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: Browser Add On zur Deaktivierung von Google Analytics.

Verwendung von Scriptbibliotheken (Google Webfonts)

Um unsere Inhalte browserübergreifend korrekt und grafisch ansprechend darzustellen, verwenden wir auf dieser Website „Google Web Fonts“ der Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; nachfolgend „Google“) zur Darstellung von Schriften.

Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Verwendung von Typekit-Webschriftarten von Adobe Fonts

Wir setzen Typekit-Webschriftarten von Adobe Fonts zur visuellen Gestaltung unserer Website ein. Adobe Fonts ist ein Dienst der Adobe Systems Software Ireland Companies (4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland; nachfolgend „Adobe“), der uns den Zugriff auf eine Schriftartenbibliothek gewährt.

Zur Einbindung der von uns benutzten Schriftarten muss Ihr Browser eine Verbindung zu einem Server von Adobe in den USA aufbauen und die für unsere Website benötigte Schriftart herunterladen. Adobe erhält hierdurch die Information, dass von Ihrer IP-Adresse unsere Website aufgerufen wurde.

Weitere Informationen zu Adobe Fonts finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Adobe Fonts, die Sie hier abrufen können: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html

Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht unterstützt, oder Sie Ihre Einwilligung nicht erteilen, wird eine Standardschrift von Ihrem Computer genutzt.

Cofnięcie zgody:

Vom Anbieter wird derzeit keine Möglichkeit für einen einfachen Opt-out oder ein Blockieren der Datenübertragung angeboten. Wenn Sie eine Nachverfolgung Ihrer Aktivitäten auf unserer Website verhindern wollen, widerrufen Sie bitte im Cookie-Consent-Tool Ihre Einwilligung für die entsprechende Cookie-Kategorie oder alle technisch nicht notwendigen Cookies und Datenübertragungen. In diesem Fall können Sie unsere Website jedoch ggfs. nicht oder nur eingeschränkt nutzen.

Verwendung von Google Maps

Auf dieser Website nutzen wir das Angebot von Google Maps. Google Maps wird von Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nachfolgend „Google“) betrieben. Dadurch können wir Ihnen interaktive Karten direkt in der Webseite anzeigen und ermöglichen Ihnen die komfortable Nutzung der Karten-Funktion.
Nähere Informationen über die Datenverarbeitung durch Google können Sie den Google-Datenschutzhinweisen entnehmen: https://policies.google.com/privacy. Dort können Sie im Datenschutzcenter auch Ihre persönlichen Datenschutz-Einstellungen verändern.

Ausführliche Anleitungen zur Verwaltung der eigenen Daten im Zusammenhang mit Google-Produkten finden Sie hier: https://www.dataliberation.org

Durch den Besuch der Website erhält Google Informationen, dass Sie die entsprechende Unterseite unserer Webseite aufgerufen haben. Dies erfolgt unabhängig davon, ob Google ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob keine Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet.

Wenn Sie die Zuordnung in Ihrem Profil bei Google nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons bei Google ausloggen. Google speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechter Gestaltung seiner Websites. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an Google richten müssen.

Cofnięcie zgody:

Vom Anbieter wird derzeit keine Möglichkeit für einen einfachen Opt-out oder ein Blockieren der Datenübertragung angeboten. Wenn Sie eine Nachverfolgung Ihrer Aktivitäten auf unserer Website verhindern wollen, widerrufen Sie bitte im Cookie-Consent-Tool Ihre Einwilligung für die entsprechende Cookie-Kategorie oder alle technisch nicht notwendigen Cookies und Datenübertragungen. In diesem Fall können Sie unsere Website jedoch ggfs. nicht oder nur eingeschränkt nutzen.

Eingebettete YouTube-Videos

Auf unserer Website betten wir YouTube-Videos ein. Betreiber der entsprechenden Plugins ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (nachfolgend „YouTube“). Die YouTube, LLC ist einer Tochtergesellschaft der Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA (nachfolgend „Google“). Wenn Sie eine Seite mit dem YouTube-Plugin besuchen, wird eine Verbindung zu Servern von YouTube hergestellt. Dabei wird YouTube mitgeteilt, welche Seiten Sie besuchen. Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind, kann YouTube Ihr Surfverhalten Ihnen persönlich zuzuordnen. Dies verhindern Sie, indem Sie sich vorher aus Ihrem YouTube-Account ausloggen.

Wird ein YouTube-Video gestartet, setzt der Anbieter Cookies ein, die Hinweise über das Nutzerverhalten sammeln.

Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch YouTube erhalten Sie in den Datenschutzerklärungen des Anbieters, Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre (https://policies.google.com/privacy).

Cofnięcie zgody:

Vom Anbieter wird derzeit keine Möglichkeit für einen einfachen Opt-out oder ein Blockieren der Datenübertragung angeboten. Wenn Sie eine Nachverfolgung Ihrer Aktivitäten auf unserer Website verhindern wollen, widerrufen Sie bitte im Cookie-Consent-Tool Ihre Einwilligung für die entsprechende Cookie-Kategorie oder alle technisch nicht notwendigen Cookies und Datenübertragungen. In diesem Fall können Sie unsere Website jedoch ggfs. nicht oder nur eingeschränkt nutzen.

Social Plugins

Auf unserer Website werden Social Plugins der unten aufgeführten Anbieter eingesetzt. Die Plugins können Sie daran erkennen, dass sie mit dem entsprechenden Logo gekennzeichnet sind.

Über diese Plugins werden unter Umständen Informationen, zu denen auch personenbezogene Daten gehören können, an den Dienstebetreiber gesendet und ggf. von diesem genutzt. Wir verhindern die unbewusste und ungewollte Erfassung und Übertragung von Daten an den Diensteanbieter durch eine 2-Klick-Lösung. Um ein gewünschtes Social Plugin zu aktivieren, muss dieses erst durch Klick auf den entsprechenden Schalter aktiviert werden. Erst durch diese Aktivierung des Plugins wird auch die Erfassung von Informationen und deren Übertragung an den Diensteanbieter ausgelöst. Wir erfassen selbst keine personenbezogenen Daten mittels der Social Plugins oder über deren Nutzung.

Wir haben keinen Einfluss darauf, welche Daten ein aktiviertes Plugin erfasst und wie diese durch den Anbieter verwendet werden. Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass eine direkte Verbindung zu den Diensten des Anbieters ausgebaut wird sowie mindestens die IP-Adresse und gerätebezogene Informationen erfasst und genutzt werden. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, dass die Diensteanbieter versuchen, Cookies auf dem verwendeten Rechner zu speichern. Welche konkreten Daten hierbei erfasst und wie diese genutzt werden, entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen des jeweiligen Diensteanbieters. Hinweis: Falls Sie zeitgleich bei Facebook angemeldet sind, kann Facebook Sie als Besucher einer bestimmten Seite identifizieren.

Wir haben auf unserer Website die Social-Media-Buttons folgender Unternehmen eingebunden:

Google AdWords

Unsere Website nutzt das Google Conversion-Tracking. Betreibergesellschaft der Dienste von Google AdWords ist die Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sind Sie über eine von Google geschaltete Anzeige auf unsere Webseite gelangt, wird von Google Adwords ein Cookie auf Ihrem Rechner gesetzt. Das Cookie für Conversion-Tracking wird gesetzt, wenn ein Nutzer auf eine von Google geschaltete Anzeige klickt.

Besucht der Nutzer bestimmte Seiten unserer Website und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, können wir und Google erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde. Jeder Google AdWords-Kunde erhält ein anderes Cookie. Cookies können somit nicht über die Websites von AdWords-Kunden nachverfolgt werden. Die mithilfe des Conversion-Cookies eingeholten Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für AdWords-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden haben. Die Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen.

Nähere Informationen über die Datenverarbeitung durch Google können Sie den Google-Datenschutzhinweisen entnehmen: https://policies.google.com/privacy. Dort können Sie im Datenschutzcenter auch Ihre persönlichen Datenschutz-Einstellungen verändern.

Cofnięcie zgody:

Vom Anbieter wird derzeit keine Möglichkeit für einen einfachen Opt-out oder ein Blockieren der Datenübertragung angeboten. Wenn Sie eine Nachverfolgung Ihrer Aktivitäten auf unserer Website verhindern wollen, widerrufen Sie bitte im Cookie-Consent-Tool Ihre Einwilligung für die entsprechende Cookie-Kategorie oder alle technisch nicht notwendigen Cookies und Datenübertragungen. In diesem Fall können Sie unsere Website jedoch ggfs. nicht oder nur eingeschränkt nutzen.

Korzystanie z remarketingu Google

Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji remarketingu Google Inc. Spółką obsługującą usługi remarketingu Google jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej "Google").

Funkcja ta służy do prezentowania reklam opartych na zainteresowaniach odwiedzającym witrynę w ramach sieci reklamowej Google. Tak zwany "plik cookie" jest przechowywany w przeglądarce odwiedzającego witrynę, co umożliwia rozpoznanie odwiedzającego, gdy odwiedza on strony internetowe należące do sieci reklamowej Google. Na tych stronach odwiedzającemu mogą być prezentowane reklamy, które odnoszą się do treści, do których odwiedzający wcześniej uzyskał dostęp na stronach internetowych korzystających z funkcji remarketingu Google.

Nähere Informationen über die Datenverarbeitung durch Google können Sie den Google-Datenschutzhinweisen entnehmen: https://policies.google.com/privacy. Dort können Sie im Datenschutzcenter auch Ihre persönlichen Datenschutz-Einstellungen verändern.

Cofnięcie zgody:

Vom Anbieter wird derzeit keine Möglichkeit für einen einfachen Opt-out oder ein Blockieren der Datenübertragung angeboten. Wenn Sie eine Nachverfolgung Ihrer Aktivitäten auf unserer Website verhindern wollen, widerrufen Sie bitte im Cookie-Consent-Tool Ihre Einwilligung für die entsprechende Cookie-Kategorie oder alle technisch nicht notwendigen Cookies und Datenübertragungen. In diesem Fall können Sie unsere Website jedoch ggfs. nicht oder nur eingeschränkt nutzen.

Szyfrowanie SSL

Aby chronić bezpieczeństwo Państwa danych podczas transmisji, stosujemy najnowocześniejsze metody szyfrowania (np. SSL) za pośrednictwem protokołu HTTPS.

Korzystanie z naszych formularzy

Na stronie internetowej www.erdbaron.com udostępniamy Państwu wiele formularzy. Korzystając z tych formularzy, użytkownik wyraża zgodę na rejestrowanie i przetwarzanie tych danych w naszych bazach danych. Ponadto użytkownik wyraża zgodę na kontakt z nim. Powód skontaktowania się z nami może mieć charakter techniczny lub handlowy.

 


 

Informacje o Państwa prawie do wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO

Indywidualne prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie danych na podstawie wyważenia interesów); dotyczy to również profilowania opartego na tym przepisie w rozumieniu art. 4 ust. 4 RODO.

Jeśli wyrażą Państwo sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie będzie służyć ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń prawnych.

Odbiorca sprzeciwu

Erdbaron HQ SRL, Preot Bacca 13, 550145 Sibiu

 


 

Zmiany w naszej polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, tak aby zawsze była zgodna z aktualnymi wymogami prawnymi lub do wprowadzenia zmian w naszych usługach w polityce prywatności, np. przy wprowadzaniu nowych usług. Nowa polityka prywatności będzie miała zastosowanie do Państwa następnej wizyty.

Pytania do inspektora ochrony danych

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych, prosimy o przesłanie nam wiadomości e-mail lub bezpośredni kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych w naszej organizacji:

+49 7041 8069900

Administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), jest

Dieter Lutz Digital LTD

Pokój 8 | 11/F
Budynek przemysłowy Wang Fai
29 Luk Hop Street San Po Kong
Kowloon | Hongkong

Państwa prawa jako osoby, której dane dotyczą

Mogą Państwo skorzystać z poniższych praw w dowolnym momencie, korzystając z podanych danych kontaktowych naszego inspektora ochrony danych:

 • Informacje o Państwa danych przechowywanych przez nas i ich przetwarzaniu (art. 15 RODO),
 • Korekta nieprawidłowych danych osobowych (art. 16 RODO),
 • Usunięcie Państwa danych przechowywanych przez nas (art. 17 RODO),
 • Ograniczenie przetwarzania danych, jeśli nie możemy jeszcze usunąć Państwa danych ze względu na zobowiązania prawne (art. 18 RODO),
 • Sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych (art. 21 RODO) oraz
 • Przenoszenie danych, pod warunkiem, że wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych lub zawarli Państwo z nami umowę (art. 20 RODO).

Jeśli udzielili nam Państwo zgody, mogą ją Państwo w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość.

W każdej chwili może Pan/Pani złożyć skargę do organu nadzorczego, np. do właściwego organu nadzorczego w kraju związkowym Pana/Pani miejsca zamieszkania lub do organu odpowiedzialnego za nas jako administratora danych.

Listę organów nadzorczych (dla sektora niepublicznego) wraz z adresami można znaleźć pod adresem https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Zbieranie ogólnych informacji podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Charakter i cel przetwarzania danych:

Gdy uzyskują Państwo dostęp do naszej strony internetowej, tj. jeśli nie zarejestrują się Państwo lub nie przekażą informacji w inny sposób, automatycznie gromadzone są informacje o charakterze ogólnym. Informacje te (pliki dziennika serwera) obejmują na przykład typ przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, nazwę domeny Państwa dostawcy usług internetowych, Państwa adres IP itp.

Są one przetwarzane w szczególności w następujących celach:

 • Zapewnienie płynnego połączenia ze stroną internetową,
 • Zapewnienie sprawnego korzystania z naszej strony internetowej,
 • Ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz
 • w celu optymalizacji naszej strony internetowej.

Nie wykorzystujemy Państwa danych do wyciągania wniosków na temat Państwa osoby. Informacje tego rodzaju mogą być przez nas oceniane statystycznie w formie zanonimizowanej w celu optymalizacji naszej strony internetowej i technologii za nią stojącej.

Podstawa prawna i uzasadniony interes:

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w poprawie stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej.

Odbiorca:

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług technicznych, którzy działają jako podmioty przetwarzające dane w celu obsługi i konserwacji naszej strony internetowej.

Czas przechowywania:

Dane są usuwane, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone. Zasadniczo dotyczy to danych wykorzystywanych do udostępniania strony internetowej po zakończeniu danej sesji.

Jeśli dane są przechowywane w plikach dziennika, ma to miejsce najpóźniej po 14 dniach. Przechowywanie poza tym okresem jest możliwe. W takim przypadku adresy IP użytkowników są anonimizowane, aby uniemożliwić identyfikację dzwoniącego klienta.

Przepis zalecany lub wymagany:

Podanie wyżej wymienionych danych osobowych nie jest wymagane prawnie ani umownie. Jednak bez adresu IP nie można zagwarantować usługi i funkcjonalności naszej strony internetowej. Ponadto poszczególne usługi mogą być niedostępne lub ograniczone. Z tego powodu sprzeciw jest wykluczony.

Ciasteczka

Podobnie jak wiele innych stron internetowych, my również używamy tzw. plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (laptopie, tablecie, smartfonie itp.), gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową.

Mogą Państwo usunąć pojedyncze pliki cookie lub cały ich zasób. Otrzymają Państwo również informacje i instrukcje, jak usunąć te pliki cookie lub zablokować ich przechowywanie z wyprzedzeniem. W zależności od dostawcy przeglądarki, niezbędne informacje znajdą Państwo pod następującymi linkami:

Czas przechowywania i używane pliki cookie:

W zakresie, w jakim ustawienia Państwa przeglądarki lub Państwa zgoda pozwalają nam na
Proszę zezwolić na używanie plików cookie, pliki cookie są używane. Lista
Wszystkie używane pliki cookie można znaleźć w poniższej tabeli.
 

Technicznie niezbędne pliki cookie

Charakter i cel przetwarzania danych:

Używamy plików cookie, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby przeglądarka uzyskująca dostęp mogła zostać zidentyfikowana nawet po zmianie strony.

Celem stosowania technicznie niezbędnych plików cookie jest ułatwienie użytkownikom korzystania ze stron internetowych. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest rozpoznanie przeglądarki nawet po zmianie strony.

Potrzebujemy plików cookie dla następujących aplikacji:

Transfer ustawień językowych
Zapamiętywanie wyszukiwanych haseł

Podstawa prawna i uzasadniony interes:

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w przyjaznym dla użytkownika projekcie naszej strony internetowej.

Odbiorca:

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług technicznych, którzy działają jako podmioty przetwarzające dane w celu obsługi i konserwacji naszej strony internetowej.

Przepis zalecany lub wymagany:

Podanie wyżej wymienionych danych osobowych nie jest wymagane prawnie ani umownie. Jednak bez tych danych nie można zagwarantować obsługi i funkcjonalności naszej strony internetowej. Ponadto poszczególne usługi mogą być niedostępne lub ograniczone.

Sprzeczność

Proszę zapoznać się z informacjami na temat prawa do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO poniżej.

Technicznie niepotrzebne pliki cookie

Ponadto korzystamy z plików cookie, aby lepiej dostosować ofertę na naszej stronie internetowej do zainteresowań odwiedzających lub ogólnie ją ulepszyć na podstawie analiz statystycznych.

Aby dowiedzieć się, którzy dostawcy ustawiają pliki cookie, proszę zapoznać się z poniższymi informacjami na temat stosowanych technologii wyświetlania, śledzenia, remarketingu i analizy sieci.

Podstawa prawna:

Podstawą prawną tego przetwarzania jest Państwa zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Odbiorca:

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług technicznych, którzy działają jako podmioty przetwarzające dane w celu obsługi i konserwacji naszej strony internetowej.

W celu uzyskania informacji o dalszych odbiorcach, prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami na temat stosowanych technologii wyświetlania, śledzenia, remarketingu i analizy internetowej.

Transfer z kraju trzeciego:

Proszę zapoznać się z listami poszczególnych dostawców usług wyświetlania, śledzenia, remarketingu i analizy internetowej, aby uzyskać więcej informacji.

Przepis zalecany lub wymagany:

Oczywiście mogą Państwo również przeglądać naszą stronę internetową bez plików cookie. Przeglądarki internetowe są regularnie ustawione na akceptowanie plików cookie. Zasadniczo mogą Państwo wyłączyć korzystanie z plików cookie w dowolnym momencie za pomocą ustawień przeglądarki (patrz Wycofanie zgody).

Prosimy pamiętać, że poszczególne funkcje naszej strony internetowej mogą nie działać, jeśli wyłączyli Państwo korzystanie z plików cookie.

Cofnięcie zgody:

Mogą Państwo odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie za pośrednictwem naszego narzędzia do wyrażania zgody na pliki cookie.

Profilowanie:

W zakresie, w jakim analizujemy zachowanie odwiedzających witrynę za pomocą pseudonimizowanych profili użytkowników, prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami na temat stosowanych technologii wyświetlania, śledzenia, remarketingu i analizy sieci.

Rejestracja na naszej stronie internetowej

Charakter i cel przetwarzania danych:

Aby zarejestrować się na naszej stronie internetowej, potrzebujemy pewnych danych osobowych, które są nam przekazywane za pośrednictwem maski wprowadzania danych.

Podczas rejestracji gromadzone są następujące dodatkowe dane:

Czas logowania, adres IP,

Państwa rejestracja jest wymagana w celu dostarczania określonych treści i usług na naszej stronie internetowej.

Podstawa prawna:

Dane wprowadzone podczas rejestracji są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorca:

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług technicznych, którzy działają jako podmioty przetwarzające dane w celu obsługi i konserwacji naszej strony internetowej.

Czas przechowywania:

Dane będą przetwarzane w tym kontekście tylko wtedy, gdy zostanie udzielona odpowiednia zgoda.

Przepis zalecany lub wymagany:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, wyłącznie na podstawie Państwa zgody. Bez podania danych osobowych nie możemy udzielić Państwu dostępu do oferowanych przez nas treści.

Świadczenie usług odpłatnych

Charakter i cel przetwarzania danych:

W przypadku świadczenia usług odpłatnych prosimy o podanie dodatkowych danych, takich jak szczegóły płatności, aby móc zrealizować Państwa zamówienie.

Podstawa prawna:

Przetwarzanie danych niezbędnych do zawarcia umowy odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Odbiorca:

Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające.

Czas przechowywania:

Przechowujemy te dane w naszych systemach do momentu wygaśnięcia ustawowych okresów przechowywania. Okresy te wynoszą zazwyczaj 6 lub 10 lat ze względu na właściwe wymogi księgowe i podatkowe.

Przepis zalecany lub wymagany:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Bez podania danych osobowych nie możemy zapewnić Państwu dostępu do oferowanych przez nas treści i usług.

Funkcja komentarza

Charakter i cel przetwarzania danych:

Gdy użytkownicy pozostawiają komentarze na naszej stronie internetowej, oprócz tych informacji przechowywany jest czas ich utworzenia oraz nazwa użytkownika wybrana wcześniej przez odwiedzającego stronę internetową. Ma to na celu zapewnienie naszego bezpieczeństwa, ponieważ możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności za nielegalne treści na naszej stronie internetowej, nawet jeśli zostały one stworzone przez użytkowników.

Podstawa prawna:

Dane wprowadzone jako komentarz są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Udostępniając funkcję komentowania, chcielibyśmy umożliwić Państwu nieskomplikowaną interakcję. Podane przez Państwa informacje będą przechowywane w celu przetworzenia Państwa zapytania i ewentualnych dalszych pytań.

Odbiorca:

Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające.

Czas przechowywania:

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone. Zazwyczaj ma to miejsce, gdy komunikacja z użytkownikiem została zakończona, a firma może wywnioskować z okoliczności, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia danych bez podania przyczyny i bez wcześniejszego lub późniejszego informowania.

W każdej chwili mogą Państwo usunąć swój komentarz. Aby to zrobić, proszę wysłać wiadomość e-mail do inspektora ochrony danych wymienionego poniżej lub osoby odpowiedzialnej za ochronę danych i podać link do swojego komentarza, a także adres e-mail użyty podczas tworzenia komentarza w celu identyfikacji.

Przepis zalecany lub wymagany:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Bez podania danych osobowych nie możemy przyznać Państwu dostępu do funkcji komentowania.

Newsletter

Charakter i cel przetwarzania danych:

W celu dostarczania naszego newslettera gromadzimy dane osobowe, które są nam przekazywane za pośrednictwem maski wprowadzania danych.

Do skutecznej rejestracji wymagamy podania ważnego adresu e-mail. Korzystamy z procedury "double opt-in", aby sprawdzić, czy rejestracja została faktycznie dokonana przez właściciela adresu e-mail. W tym celu rejestrujemy rejestrację do newslettera, wysłanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem i otrzymanie żądanej odpowiedzi. Żadne inne dane nie są gromadzone.

Podstawa prawna:

Na podstawie Państwa wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) będziemy regularnie przesyłać Państwu nasz newsletter lub porównywalne informacje pocztą elektroniczną na podany przez Państwa adres e-mail.

W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przechowywanie Państwa danych osobowych i wykorzystywanie ich do wysyłania newslettera ze skutkiem na przyszłość. Odpowiedni link znajduje się w każdym newsletterze. Mogą Państwo również w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji bezpośrednio na tej stronie internetowej lub poinformować nas o rezygnacji, korzystając z opcji kontaktu podanej na końcu niniejszej informacji o ochronie danych.

Odbiorca:

Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające.

Czas przechowywania:

Dane będą przetwarzane w tym kontekście tylko tak długo, jak długo dostępna będzie odpowiednia zgoda. Następnie zostaną one usunięte.

Przepis zalecany lub wymagany:

Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt freiwillig, allein auf Basis Ihrer Einwilligung. Ohne bestehende Einwilligung können wir Ihnen unseren Newsletter leider nicht zusenden.

Cofnięcie zgody:

Die Einwilligung zur Speicherung Ihrer persönlichen Daten und ihrer Nutzung für den Newsletterversand können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Abmeldung kann über den in jeder E-Mail enthaltenen Link oder beim unten aufgeführten Datenschutzbeauftragten bzw. der für den Datenschutz zuständigen Person beantragt werden.

Kontaktformular

Charakter i cel przetwarzania danych:

Die von Ihnen eingegebenen Daten werden zum Zweck der individuellen Kommunikation mit Ihnen gespeichert. Hierfür ist die Angabe einer validen E-Mail-Adresse sowie Ihres Namens erforderlich. Diese dient der Zuordnung der Anfrage und der anschließenden Beantwortung derselben. Die Angabe weiterer Daten ist optional.

Podstawa prawna:

Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt auf der Grundlage eines berechtigten Interesses (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).

Durch Bereitstellung des Kontaktformulars möchten wir Ihnen eine unkomplizierte Kontaktaufnahme ermöglichen. Ihre gemachten Angaben werden zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche Anschlussfragen gespeichert.

Sofern Sie mit uns Kontakt aufnehmen, um ein Angebot zu erfragen, erfolgt die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO).

Odbiorca:

Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające.

Czas przechowywania:

Daten werden spätestens 6 Monate nach Bearbeitung der Anfrage gelöscht.

Sofern es zu einem Vertragsverhältnis kommt, unterliegen wir den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen nach HGB und löschen Ihre Daten nach Ablauf dieser Fristen.

Przepis zalecany lub wymagany:

Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt freiwillig. Wir können Ihre Anfrage jedoch nur bearbeiten, sofern Sie uns Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und den Grund der Anfrage mitteilen.

Verwendung von Google Analytics

Soweit Sie ihre Einwilligung gegeben haben, wird auf dieser Website Google Analytics eingesetzt, ein Webanalysedienst der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (nachfolgend: „Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, also Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Aufgrund der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf diesen Webseiten, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter https://www.google.com/analytics/terms/de.html und unter https://policies.google.com/?hl=de.

Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu erbringen.

Die von uns gesendeten und mit Cookies, Nutzerkennungen (z. B. User-ID) oder Werbe-IDs verknüpften Daten werden nach 14 Monaten automatisch gelöscht. Die Löschung von Daten, deren Aufbewahrungsdauer erreicht ist, erfolgt automatisch einmal im Monat.

Cofnięcie zgody:

Sie können das Tracking durch Google Analytics auf unserer Website unterbinden, indem Sie diesen Link anklicken. Dabei wird ein Opt-out-Cookie auf Ihrem Gerät installiert. Damit wird die Erfassung durch Google Analytics für diese Website und für diesen Browser zukünftig verhindert, solange das Cookie in Ihrem Browser installiert bleibt.

Sie können darüber hinaus die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können.

Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: Browser Add On zur Deaktivierung von Google Analytics.

Verwendung von Scriptbibliotheken (Google Webfonts)

Um unsere Inhalte browserübergreifend korrekt und grafisch ansprechend darzustellen, verwenden wir auf dieser Website „Google Web Fonts“ der Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; nachfolgend „Google“) zur Darstellung von Schriften.

Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Verwendung von Typekit-Webschriftarten von Adobe Fonts

Wir setzen Typekit-Webschriftarten von Adobe Fonts zur visuellen Gestaltung unserer Website ein. Adobe Fonts ist ein Dienst der Adobe Systems Software Ireland Companies (4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland; nachfolgend „Adobe“), der uns den Zugriff auf eine Schriftartenbibliothek gewährt.

Zur Einbindung der von uns benutzten Schriftarten muss Ihr Browser eine Verbindung zu einem Server von Adobe in den USA aufbauen und die für unsere Website benötigte Schriftart herunterladen. Adobe erhält hierdurch die Information, dass von Ihrer IP-Adresse unsere Website aufgerufen wurde.

Weitere Informationen zu Adobe Fonts finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Adobe Fonts, die Sie hier abrufen können: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html

Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht unterstützt, oder Sie Ihre Einwilligung nicht erteilen, wird eine Standardschrift von Ihrem Computer genutzt.

Cofnięcie zgody:

Vom Anbieter wird derzeit keine Möglichkeit für einen einfachen Opt-out oder ein Blockieren der Datenübertragung angeboten. Wenn Sie eine Nachverfolgung Ihrer Aktivitäten auf unserer Website verhindern wollen, widerrufen Sie bitte im Cookie-Consent-Tool Ihre Einwilligung für die entsprechende Cookie-Kategorie oder alle technisch nicht notwendigen Cookies und Datenübertragungen. In diesem Fall können Sie unsere Website jedoch ggfs. nicht oder nur eingeschränkt nutzen.

Verwendung von Google Maps

Auf dieser Website nutzen wir das Angebot von Google Maps. Google Maps wird von Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nachfolgend „Google“) betrieben. Dadurch können wir Ihnen interaktive Karten direkt in der Webseite anzeigen und ermöglichen Ihnen die komfortable Nutzung der Karten-Funktion.
Nähere Informationen über die Datenverarbeitung durch Google können Sie den Google-Datenschutzhinweisen entnehmen: https://policies.google.com/privacy. Dort können Sie im Datenschutzcenter auch Ihre persönlichen Datenschutz-Einstellungen verändern.

Ausführliche Anleitungen zur Verwaltung der eigenen Daten im Zusammenhang mit Google-Produkten finden Sie hier: https://www.dataliberation.org

Durch den Besuch der Website erhält Google Informationen, dass Sie die entsprechende Unterseite unserer Webseite aufgerufen haben. Dies erfolgt unabhängig davon, ob Google ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob keine Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet.

Wenn Sie die Zuordnung in Ihrem Profil bei Google nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons bei Google ausloggen. Google speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechter Gestaltung seiner Websites. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an Google richten müssen.

Cofnięcie zgody:

Vom Anbieter wird derzeit keine Möglichkeit für einen einfachen Opt-out oder ein Blockieren der Datenübertragung angeboten. Wenn Sie eine Nachverfolgung Ihrer Aktivitäten auf unserer Website verhindern wollen, widerrufen Sie bitte im Cookie-Consent-Tool Ihre Einwilligung für die entsprechende Cookie-Kategorie oder alle technisch nicht notwendigen Cookies und Datenübertragungen. In diesem Fall können Sie unsere Website jedoch ggfs. nicht oder nur eingeschränkt nutzen.

Eingebettete YouTube-Videos

Auf unserer Website betten wir YouTube-Videos ein. Betreiber der entsprechenden Plugins ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (nachfolgend „YouTube“). Die YouTube, LLC ist einer Tochtergesellschaft der Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA (nachfolgend „Google“). Wenn Sie eine Seite mit dem YouTube-Plugin besuchen, wird eine Verbindung zu Servern von YouTube hergestellt. Dabei wird YouTube mitgeteilt, welche Seiten Sie besuchen. Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind, kann YouTube Ihr Surfverhalten Ihnen persönlich zuzuordnen. Dies verhindern Sie, indem Sie sich vorher aus Ihrem YouTube-Account ausloggen.

Wird ein YouTube-Video gestartet, setzt der Anbieter Cookies ein, die Hinweise über das Nutzerverhalten sammeln.

Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch YouTube erhalten Sie in den Datenschutzerklärungen des Anbieters, Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre (https://policies.google.com/privacy).

Cofnięcie zgody:

Vom Anbieter wird derzeit keine Möglichkeit für einen einfachen Opt-out oder ein Blockieren der Datenübertragung angeboten. Wenn Sie eine Nachverfolgung Ihrer Aktivitäten auf unserer Website verhindern wollen, widerrufen Sie bitte im Cookie-Consent-Tool Ihre Einwilligung für die entsprechende Cookie-Kategorie oder alle technisch nicht notwendigen Cookies und Datenübertragungen. In diesem Fall können Sie unsere Website jedoch ggfs. nicht oder nur eingeschränkt nutzen.

Social Plugins

Auf unserer Website werden Social Plugins der unten aufgeführten Anbieter eingesetzt. Die Plugins können Sie daran erkennen, dass sie mit dem entsprechenden Logo gekennzeichnet sind.

Über diese Plugins werden unter Umständen Informationen, zu denen auch personenbezogene Daten gehören können, an den Dienstebetreiber gesendet und ggf. von diesem genutzt. Wir verhindern die unbewusste und ungewollte Erfassung und Übertragung von Daten an den Diensteanbieter durch eine 2-Klick-Lösung. Um ein gewünschtes Social Plugin zu aktivieren, muss dieses erst durch Klick auf den entsprechenden Schalter aktiviert werden. Erst durch diese Aktivierung des Plugins wird auch die Erfassung von Informationen und deren Übertragung an den Diensteanbieter ausgelöst. Wir erfassen selbst keine personenbezogenen Daten mittels der Social Plugins oder über deren Nutzung.

Wir haben keinen Einfluss darauf, welche Daten ein aktiviertes Plugin erfasst und wie diese durch den Anbieter verwendet werden. Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass eine direkte Verbindung zu den Diensten des Anbieters ausgebaut wird sowie mindestens die IP-Adresse und gerätebezogene Informationen erfasst und genutzt werden. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, dass die Diensteanbieter versuchen, Cookies auf dem verwendeten Rechner zu speichern. Welche konkreten Daten hierbei erfasst und wie diese genutzt werden, entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen des jeweiligen Diensteanbieters. Hinweis: Falls Sie zeitgleich bei Facebook angemeldet sind, kann Facebook Sie als Besucher einer bestimmten Seite identifizieren.

Wir haben auf unserer Website die Social-Media-Buttons folgender Unternehmen eingebunden:

Google AdWords

Unsere Website nutzt das Google Conversion-Tracking. Betreibergesellschaft der Dienste von Google AdWords ist die Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sind Sie über eine von Google geschaltete Anzeige auf unsere Webseite gelangt, wird von Google Adwords ein Cookie auf Ihrem Rechner gesetzt. Das Cookie für Conversion-Tracking wird gesetzt, wenn ein Nutzer auf eine von Google geschaltete Anzeige klickt.

Besucht der Nutzer bestimmte Seiten unserer Website und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, können wir und Google erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde. Jeder Google AdWords-Kunde erhält ein anderes Cookie. Cookies können somit nicht über die Websites von AdWords-Kunden nachverfolgt werden. Die mithilfe des Conversion-Cookies eingeholten Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für AdWords-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden haben. Die Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen.

Nähere Informationen über die Datenverarbeitung durch Google können Sie den Google-Datenschutzhinweisen entnehmen: https://policies.google.com/privacy. Dort können Sie im Datenschutzcenter auch Ihre persönlichen Datenschutz-Einstellungen verändern.

Cofnięcie zgody:

Vom Anbieter wird derzeit keine Möglichkeit für einen einfachen Opt-out oder ein Blockieren der Datenübertragung angeboten. Wenn Sie eine Nachverfolgung Ihrer Aktivitäten auf unserer Website verhindern wollen, widerrufen Sie bitte im Cookie-Consent-Tool Ihre Einwilligung für die entsprechende Cookie-Kategorie oder alle technisch nicht notwendigen Cookies und Datenübertragungen. In diesem Fall können Sie unsere Website jedoch ggfs. nicht oder nur eingeschränkt nutzen.

Korzystanie z remarketingu Google

Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji remarketingu Google Inc. Spółką obsługującą usługi remarketingu Google jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej "Google").

Funkcja ta służy do prezentowania reklam opartych na zainteresowaniach odwiedzającym witrynę w ramach sieci reklamowej Google. Tak zwany "plik cookie" jest przechowywany w przeglądarce odwiedzającego witrynę, co umożliwia rozpoznanie odwiedzającego, gdy odwiedza on strony internetowe należące do sieci reklamowej Google. Na tych stronach odwiedzającemu mogą być prezentowane reklamy, które odnoszą się do treści, do których odwiedzający wcześniej uzyskał dostęp na stronach internetowych korzystających z funkcji remarketingu Google.

Nähere Informationen über die Datenverarbeitung durch Google können Sie den Google-Datenschutzhinweisen entnehmen: https://policies.google.com/privacy. Dort können Sie im Datenschutzcenter auch Ihre persönlichen Datenschutz-Einstellungen verändern.

Cofnięcie zgody:

Vom Anbieter wird derzeit keine Möglichkeit für einen einfachen Opt-out oder ein Blockieren der Datenübertragung angeboten. Wenn Sie eine Nachverfolgung Ihrer Aktivitäten auf unserer Website verhindern wollen, widerrufen Sie bitte im Cookie-Consent-Tool Ihre Einwilligung für die entsprechende Cookie-Kategorie oder alle technisch nicht notwendigen Cookies und Datenübertragungen. In diesem Fall können Sie unsere Website jedoch ggfs. nicht oder nur eingeschränkt nutzen.

Szyfrowanie SSL

Aby chronić bezpieczeństwo Państwa danych podczas transmisji, stosujemy najnowocześniejsze metody szyfrowania (np. SSL) za pośrednictwem protokołu HTTPS.

Korzystanie z naszych formularzy

Na stronie internetowej www.erdbaron.com udostępniamy Państwu wiele formularzy. Korzystając z tych formularzy, użytkownik wyraża zgodę na rejestrowanie i przetwarzanie tych danych w naszych bazach danych. Ponadto użytkownik wyraża zgodę na kontakt z nim. Powód skontaktowania się z nami może mieć charakter techniczny lub handlowy.


 

Informacje o Państwa prawie do wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO

Indywidualne prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie danych na podstawie wyważenia interesów); dotyczy to również profilowania opartego na tym przepisie w rozumieniu art. 4 ust. 4 RODO.

Jeśli wyrażą Państwo sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie będzie służyć ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń prawnych.

Odbiorca sprzeciwu

Erdbaron HQ SRL, Preot Bacca 13, 550145 Sibiu


 

Zmiany w naszej polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, tak aby zawsze była zgodna z aktualnymi wymogami prawnymi lub do wprowadzenia zmian w naszych usługach w polityce prywatności, np. przy wprowadzaniu nowych usług. Nowa polityka prywatności będzie miała zastosowanie do Państwa następnej wizyty.

Pytania do inspektora ochrony danych

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych, prosimy o przesłanie nam wiadomości e-mail lub bezpośredni kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych w naszej organizacji:

+49 7041 8069900

 

[cookie_declaration]