Privacybeleid

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wetten inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU, is

FulfillmentMax LTD

Kamer 8 | 11/F
Wang Fai Industrieel Gebouw
29 Luk Hop Straat San Po Kong
Kowloon | Hong Kong

Uw rechten als betrokkene

U kunt de volgende rechten te allen tijde uitoefenen via de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:

 • Informatie over uw door ons opgeslagen gegevens en de verwerking ervan (Art. 15 GDPR),
 • Correctie van onjuiste persoonlijke gegevens (Art. 16 GDPR),
 • Verwijdering van uw door ons opgeslagen gegevens (Art. 17 GDPR),
 • Beperking van gegevensverwerking als we uw gegevens nog niet mogen wissen vanwege wettelijke verplichtingen (Art. 18 GDPR),
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons (Art. 21 GDPR) en
 • Gegevensportabiliteit, op voorwaarde dat u toestemming hebt gegeven voor de gegevensverwerking of een contract met ons hebt gesloten (art. 20 GDPR).

Als u ons uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken.

U kunt te allen tijde een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit, bijv. bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in de deelstaat van uw woonplaats of bij de autoriteit die verantwoordelijk is voor ons als de verwerkingsverantwoordelijke.

Een lijst van toezichthoudende autoriteiten (voor de niet-publieke sector) met adressen vindt u op https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Verzamelen van algemene informatie bij het bezoeken van onze website

Aard en doel van de verwerking:

Wanneer u onze website bezoekt, d.w.z. als u zich niet registreert of op een andere manier informatie doorgeeft, wordt er automatisch informatie van algemene aard verzameld. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider, uw IP-adres en dergelijke.

Ze worden met name voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Zorgen voor een vlotte verbinding met de website,
 • Zorgen voor een vlot gebruik van onze website,
 • Evaluatie van systeemveiligheid en -stabiliteit en
 • om onze website te optimaliseren.

Wij gebruiken uw gegevens niet om conclusies over uw persoon te trekken. Dergelijke informatie kan door ons in geanonimiseerde vorm statistisch worden geëvalueerd om onze website en de achterliggende technologie te optimaliseren.

Rechtsgrondslag en legitiem belang:

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. f GDPR op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als verwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

Opslagduur:

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Dit is over het algemeen het geval voor de gegevens die worden gebruikt om de website te leveren wanneer de betreffende sessie is beëindigd.

Als de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, is dit uiterlijk na 14 dagen het geval. Opslag na deze periode is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers geanonimiseerd, zodat het niet meer mogelijk is om de bellende klant te identificeren.

Voorgeschreven of vereiste bepaling:

Het verstrekken van bovengenoemde persoonlijke gegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht. Zonder het IP-adres kunnen de service en functionaliteit van onze website echter niet worden gegarandeerd. Bovendien is het mogelijk dat bepaalde diensten niet beschikbaar zijn of beperkt worden. Om deze reden is bezwaar uitgesloten.

Cookies

Net als veel andere websites gebruiken wij ook zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

U kunt afzonderlijke cookies of de gehele cookie-inventaris verwijderen. U ontvangt ook informatie en instructies over hoe u deze cookies kunt verwijderen of de opslag ervan van tevoren kunt blokkeren. Afhankelijk van uw browserprovider vindt u de benodigde informatie onder de volgende koppelingen:

Duur van de opslag en gebruikte cookies:

Voor zover uw browserinstellingen of toestemming ons toestaan om
Het gebruik van cookies toestaan, er worden cookies gebruikt. Een lijst
van alle gebruikte cookies vindt u in de onderstaande tabel.
 

Technisch noodzakelijke cookies

Aard en doel van de verwerking:

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Voor sommige onderdelen van onze website is het nodig dat de browser die toegang heeft tot de website kan worden geïdentificeerd, zelfs nadat een pagina is gewijzigd.

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het nodig dat de browser herkend wordt, zelfs nadat een pagina is gewijzigd.

Wij hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

Overdracht van taalinstellingen
Zoektermen onthouden

Rechtsgrondslag en legitiem belang:

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR op basis van ons legitieme belang in een gebruiksvriendelijk ontwerp van onze website.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als verwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

Voorgeschreven of vereiste bepaling:

Het verstrekken van bovengenoemde persoonlijke gegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht. Zonder deze gegevens kunnen de service en functionaliteit van onze website echter niet gegarandeerd worden. Bovendien is het mogelijk dat bepaalde diensten niet beschikbaar zijn of beperkt worden.

Tegenspraak

Lees hieronder de informatie over uw recht op bezwaar onder Art. 21 GDPR.

Technisch onnodige cookies

Verder gebruiken we cookies om het aanbod op onze website beter af te stemmen op de interesses van onze bezoekers of om de website in het algemeen te verbeteren op basis van statistische analyses.

Om te weten te komen welke providers cookies plaatsen, raadpleegt u de onderstaande informatie over de weergave-, tracking-, remarketing- en webanalysetechnologieën die worden gebruikt.

Wettelijke basis:

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming, Art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als verwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

Zie voor meer ontvangers de onderstaande informatie over de gebruikte weergave-, tracking-, remarketing- en webanalysetechnologieën.

Overdracht naar een derde land:

Raadpleeg de lijsten van de afzonderlijke aanbieders van weergave, tracking, remarketing en webanalyse voor meer informatie.

Voorgeschreven of vereiste bepaling:

Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Webbrowsers worden regelmatig ingesteld om cookies te accepteren. Over het algemeen kunt u het gebruik van cookies op elk gewenst moment uitschakelen via de instellingen van uw browser (zie Toestemming intrekken).

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van onze website mogelijk niet werken als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

Intrekking van toestemming:

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken via onze cookie-toestemmingstool.

Profilering:

In hoeverre wij het gedrag van websitebezoekers met gepseudonimiseerde gebruikersprofielen analyseren, kunt u lezen in de onderstaande informatie over de gebruikte weergave-, tracking-, remarketing- en webanalysetechnologieën.

Registratie op onze website

Aard en doel van de verwerking:

Om u op onze website te registreren, hebben wij enkele persoonlijke gegevens nodig, die via een invoermasker naar ons worden verzonden.

De volgende aanvullende gegevens worden op het moment van registratie verzameld:

Aanmeldtijd, IP-adres,

Uw registratie is vereist voor de levering van bepaalde inhoud en diensten op onze website.

Wettelijke basis:

De gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd, worden verwerkt op basis van de toestemming van de gebruiker (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR).

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als verwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

Opslagduur:

Gegevens worden in deze context alleen verwerkt als hiervoor toestemming is gegeven.

Voorgeschreven of vereiste bepaling:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig, uitsluitend op basis van uw toestemming. Zonder het verstrekken van uw persoonlijke gegevens kunnen wij u geen toegang verlenen tot de inhoud die wij aanbieden.

Verrichten van betaalde diensten

Aard en doel van de verwerking:

Voor het leveren van betaalde diensten vragen wij aanvullende gegevens, zoals betalingsgegevens, om uw bestelling te kunnen uitvoeren.

Wettelijke basis:

De verwerking van de gegevens die nodig zijn voor het afsluiten van het contract is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. b GDPR.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen verwerkers zijn.

Opslagduur:

Wij bewaren deze gegevens in onze systemen totdat de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken. Deze zijn over het algemeen 6 of 10 jaar omwille van de juiste boekhoudkundige en belastingwettelijke vereisten.

Voorgeschreven of vereiste bepaling:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig. Zonder het verstrekken van uw persoonlijke gegevens kunnen wij u geen toegang verlenen tot de inhoud en diensten die wij aanbieden.

Commentaarfunctie

Aard en doel van de verwerking:

Wanneer gebruikers reacties op onze website achterlaten, worden naast deze informatie ook de tijd waarop ze zijn aangemaakt en de gebruikersnaam die eerder door de websitebezoeker is gekozen, opgeslagen. Dit is voor onze veiligheid, omdat wij vervolgd kunnen worden voor illegale inhoud op onze website, zelfs als deze door gebruikers is aangemaakt.

Wettelijke basis:

De gegevens die als commentaar zijn ingevoerd, worden verwerkt op basis van een legitiem belang (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR).

Met de commentaarfunctie willen we ongecompliceerde interactie mogelijk maken. De door u verstrekte informatie wordt opgeslagen om uw vraag te verwerken en voor eventuele vervolgvragen.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen verwerkers zijn.

Opslagduur:

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Dit is over het algemeen het geval wanneer de communicatie met de gebruiker is afgesloten en het bedrijf uit de omstandigheden kan afleiden dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd. Wij behouden ons het recht voor om gegevens zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande of latere informatie te verwijderen.

U kunt uw commentaar ook te allen tijde door ons laten verwijderen. Om dit te doen, stuurt u een e-mail naar de hieronder vermelde functionaris voor gegevensbescherming of de persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming en vermeldt u de link naar uw opmerking evenals het e-mailadres dat werd gebruikt toen de opmerking werd gemaakt voor identificatiedoeleinden.

Voorgeschreven of vereiste bepaling:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig. Zonder het verstrekken van uw persoonlijke gegevens kunnen wij u geen toegang verlenen tot onze commentaarfunctie.

Nieuwsbrief

Aard en doel van de verwerking:

Voor de levering van onze nieuwsbrief verzamelen wij persoonlijke gegevens die via een invoermasker naar ons worden verzonden.

Wij hebben een geldig e-mailadres nodig voor een effectieve registratie. Wij gebruiken de "double opt-in" procedure om te controleren of een registratie daadwerkelijk door de eigenaar van een e-mailadres is gedaan. Hiervoor registreren wij de registratie voor de nieuwsbrief, het verzenden van een bevestigingsmail en de ontvangst van het gevraagde antwoord. Er worden geen verdere gegevens verzameld.

Wettelijke basis:

Op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR) sturen wij u regelmatig onze nieuwsbrief of vergelijkbare informatie per e-mail naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven.

U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw persoonlijke gegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Er staat een overeenkomstige link in elke nieuwsbrief. U kunt zich ook te allen tijde direct op deze website afmelden of ons op de hoogte stellen van uw afmelding via de contactoptie aan het einde van deze mededeling over gegevensbescherming.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen verwerkers zijn.

Opslagduur:

De gegevens worden in deze context alleen verwerkt zolang de betreffende toestemming beschikbaar is. Daarna worden ze verwijderd.

Voorgeschreven of vereiste bepaling:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig, uitsluitend op basis van uw toestemming. Helaas kunnen wij u onze nieuwsbrief niet toesturen zonder uw toestemming.

Intrekking van toestemming:

U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw persoonlijke gegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. U kunt zich uitschrijven via de link in elke e-mail of door contact op te nemen met de hieronder vermelde functionaris voor gegevensbescherming of de persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming.

Contactformulier

Aard en doel van de verwerking:

De gegevens die u invoert, worden opgeslagen om gepersonaliseerde communicatie met u mogelijk te maken. Hiervoor moet u een geldig e-mailadres en uw naam opgeven. Dit wordt gebruikt om de aanvraag toe te wijzen en vervolgens te beantwoorden. Het verstrekken van verdere gegevens is optioneel.

Wettelijke basis:

De gegevens die zijn ingevoerd in het contactformulier worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR).

Met het contactformulier willen wij het u gemakkelijk maken om contact met ons op te nemen. De door u verstrekte informatie wordt opgeslagen om uw aanvraag te verwerken en voor eventuele vervolgvragen.

Als u contact met ons opneemt om een offerte aan te vragen, worden de in het contactformulier ingevoerde gegevens verwerkt om precontractuele maatregelen uit te voeren (art. 6 lid 1 lit. b GDPR).

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen verwerkers zijn.

Opslagduur:

De gegevens worden uiterlijk 6 maanden nadat de aanvraag is verwerkt, verwijderd.

Als er een contractuele relatie bestaat, zijn wij onderworpen aan de wettelijke bewaartermijnen volgens het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) en verwijderen wij uw gegevens nadat deze termijnen zijn verstreken.

Voorgeschreven of vereiste bepaling:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig. Wij kunnen uw aanvraag echter alleen verwerken als u ons uw naam, e-mailadres en de reden van uw aanvraag geeft.

Gebruik van Google Analytics

Indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, maakt deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (hierna: "Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de activering van IP-anonimisering op deze websites wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het IP-adres dat door uw browser als deel van Google Analytics wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/de.html und unter https://policies.google.com/?hl=de.

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om de websitebeheerder andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik.

De door ons verzonden gegevens die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikersidentificaties (bijv. gebruikers-ID) of advertentie-ID's worden na 14 maanden automatisch verwijderd. Gegevens die het einde van hun bewaarperiode hebben bereikt, worden eenmaal per maand automatisch verwijderd.

Intrekking van toestemming:

U kunt het volgen door Google Analytics op onze website voorkomen door te klikken op klik op deze link. Er wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Dit zal voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens verzamelt voor deze website en voor deze browser, zolang de cookie in uw browser geïnstalleerd blijft.

U kunt het opslaan van cookies ook voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat Google deze gegevens verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: Browser add-on om Google Analytics te deactiveren.

Gebruik van scriptbibliotheken (Google Webfonts)

Om onze inhoud in browsers correct en grafisch aantrekkelijk weer te geven, gebruiken wij "Google Web Fonts" van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; hierna "Google") om lettertypen op deze website weer te geven.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Gebruik van Typekit webfonts van Adobe Fonts

Wij gebruiken Typekit webfonts van Adobe Fonts voor het visuele ontwerp van onze website. Adobe Fonts is een dienst die wordt geleverd door Adobe Systems Software Ireland Companies (4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republiek Ierland; hierna "Adobe"), die ons toegang verleent tot een lettertypebibliotheek.

Om de lettertypes die wij gebruiken te integreren, moet uw browser een verbinding tot stand brengen met een Adobe-server in de VS en het voor onze website vereiste lettertype downloaden. Adobe ontvangt dan de informatie dat onze website via uw IP-adres is bezocht.

Meer informatie over Adobe Fonts vindt u in het privacybeleid van Adobe Fonts, dat u hier kunt openen: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html

Als uw browser geen webfonts ondersteunt of u geen toestemming geeft, zal uw computer een standaardlettertype gebruiken.

Intrekking van toestemming:

De provider biedt momenteel niet de mogelijkheid om de gegevensoverdracht eenvoudigweg uit te schakelen of te blokkeren. Als u wilt voorkomen dat uw activiteiten op onze website worden gevolgd, kunt u uw toestemming voor de betreffende cookiecategorie of alle technisch onnodige cookies en gegevensoverdrachten intrekken in de cookie-toestemmingstool. In dit geval is het echter mogelijk dat u onze website niet of slechts beperkt kunt gebruiken.

Gebruik van Google Maps

Wij gebruiken Google Maps op deze website. Google Maps wordt geëxploiteerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna "Google"). Hierdoor kunnen wij u interactieve kaarten direct op de website laten zien en kunt u de kaartfunctie gemakkelijk gebruiken.
Meer informatie over gegevensverwerking door Google vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy. U kunt uw persoonlijke instellingen voor gegevensbescherming daar ook wijzigen in het gegevensbeschermingscentrum.

Gedetailleerde instructies over het beheren van uw eigen gegevens in verband met Google-producten vindt u hier: https://www.dataliberation.org

Wanneer u de website bezoekt, ontvangt Google informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount beschikbaar stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen.

Als u niet geassocieerd wilt worden met uw Google-profiel, moet u uitloggen bij Google voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op in de vorm van gebruikersprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of ontwerp op maat van haar websites. Een dergelijke analyse wordt in het bijzonder uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op maat gemaakte reclame aan te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

Intrekking van toestemming:

De provider biedt momenteel niet de mogelijkheid om de gegevensoverdracht eenvoudigweg uit te schakelen of te blokkeren. Als u wilt voorkomen dat uw activiteiten op onze website worden gevolgd, kunt u uw toestemming voor de betreffende cookiecategorie of alle technisch onnodige cookies en gegevensoverdrachten intrekken in de cookie-toestemmingstool. In dit geval is het echter mogelijk dat u onze website niet of slechts beperkt kunt gebruiken.

YouTube-video's insluiten

Wij sluiten YouTube-video's in op onze website. De exploitant van de betreffende plugins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS (hierna te noemen "YouTube"). YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, VS (hierna "Google"). Wanneer u een pagina met de YouTube-plugin bezoekt, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. YouTube wordt geïnformeerd welke pagina's u bezoekt. Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag aan u persoonlijk toewijzen. U kunt dit voorkomen door u vooraf af te melden bij uw YouTube-account.

Wanneer een YouTube-video wordt gestart, gebruikt de provider cookies die informatie verzamelen over het gedrag van de gebruiker.

Meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verwerking ervan door YouTube kunt u vinden in het privacybeleid van de aanbieder, waar u ook meer informatie vindt over uw rechten in dit verband en de instellingsopties om uw privacy te beschermen (https://policies.google.com/privacy).

Intrekking van toestemming:

De provider biedt momenteel niet de mogelijkheid om de gegevensoverdracht eenvoudigweg uit te schakelen of te blokkeren. Als u wilt voorkomen dat uw activiteiten op onze website worden gevolgd, kunt u uw toestemming voor de betreffende cookiecategorie of alle technisch onnodige cookies en gegevensoverdrachten intrekken in de cookie-toestemmingstool. In dit geval is het echter mogelijk dat u onze website niet of slechts beperkt kunt gebruiken.

Sociale plugins

Op onze website worden social plugins van onderstaande aanbieders gebruikt. U kunt de plugins herkennen aan het feit dat ze gemarkeerd zijn met het bijbehorende logo.

Informatie, die ook persoonlijke gegevens kan bevatten, kan via deze plug-ins naar de serviceprovider worden verzonden en kan door de serviceprovider worden gebruikt. Wij voorkomen het onbewust en ongewenst verzamelen en verzenden van gegevens naar de serviceprovider door middel van een 2-klik-oplossing. Om een gewenste sociale plug-in te activeren, moet deze eerst worden geactiveerd door op de bijbehorende knop te klikken. Alleen deze activering van de plugin activeert het verzamelen van gegevens en het doorsturen ervan naar de serviceprovider. Wij verzamelen zelf geen persoonlijke gegevens door middel van de sociale plug-ins of door het gebruik ervan.

Wij hebben geen invloed op welke gegevens een geactiveerde plugin verzamelt en hoe deze door de provider worden gebruikt. Op dit moment moet worden aangenomen dat er een directe verbinding met de diensten van de provider tot stand wordt gebracht en dat ten minste het IP-adres en apparaatgerelateerde informatie wordt verzameld en gebruikt. Het is ook mogelijk dat de serviceproviders cookies op de gebruikte computer proberen op te slaan. Raadpleeg de informatie over gegevensbescherming van de respectieve serviceprovider om te weten te komen welke specifieke gegevens worden verzameld en hoe deze worden gebruikt. Opmerking: Als u tegelijkertijd bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook u identificeren als bezoeker van een specifieke pagina.

Wij hebben de social media buttons van de volgende bedrijven op onze website geïntegreerd:

Google-advertenties

Onze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. Het bedrijf dat de Google AdWords-diensten uitvoert is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Als u op onze website terecht bent gekomen via een advertentie van Google, zal Google AdWords een cookie op uw computer plaatsen. De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een advertentie van Google klikt.

Als de gebruiker bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet via de websites van AdWords-klanten worden gevolgd. De informatie die met de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die voor conversietracering hebben gekozen. Klanten krijgen te horen hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.

Meer informatie over gegevensverwerking door Google vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy. U kunt uw persoonlijke instellingen voor gegevensbescherming daar ook wijzigen in het gegevensbeschermingscentrum.

Intrekking van toestemming:

De provider biedt momenteel niet de mogelijkheid om de gegevensoverdracht eenvoudigweg uit te schakelen of te blokkeren. Als u wilt voorkomen dat uw activiteiten op onze website worden gevolgd, kunt u uw toestemming voor de betreffende cookiecategorie of alle technisch onnodige cookies en gegevensoverdrachten intrekken in de cookie-toestemmingstool. In dit geval is het echter mogelijk dat u onze website niet of slechts beperkt kunt gebruiken.

Gebruik van Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie van Google Inc. De beheerder van de Google Remarketingdiensten is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna "Google").

Deze functie wordt gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties aan websitebezoekers te presenteren binnen het advertentienetwerk van Google. Er wordt een zogenaamde "cookie" opgeslagen in de browser van de websitebezoeker, die het mogelijk maakt de bezoeker te herkennen wanneer hij of zij websites bezoekt die deel uitmaken van het advertentienetwerk van Google. Op deze pagina's kan de bezoeker advertenties te zien krijgen die betrekking hebben op inhoud die de bezoeker eerder heeft bekeken op websites die de remarketingfunctie van Google gebruiken.

Meer informatie over gegevensverwerking door Google vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy. U kunt uw persoonlijke instellingen voor gegevensbescherming daar ook wijzigen in het gegevensbeschermingscentrum.

Intrekking van toestemming:

De provider biedt momenteel niet de mogelijkheid om de gegevensoverdracht eenvoudigweg uit te schakelen of te blokkeren. Als u wilt voorkomen dat uw activiteiten op onze website worden gevolgd, kunt u uw toestemming voor de betreffende cookiecategorie of alle technisch onnodige cookies en gegevensoverdrachten intrekken in de cookie-toestemmingstool. In dit geval is het echter mogelijk dat u onze website niet of slechts beperkt kunt gebruiken.

SSL-codering

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken wij de modernste coderingsmethoden (bijv. SSL) via HTTPS.

Gebruik van onze formulieren

Wij bieden veel formulieren aan op de website www.erdbaron.com. Door deze formulieren te gebruiken, stemt de gebruiker ermee in dat deze gegevens in onze databases worden opgeslagen en verwerkt. Bovendien stemt de gebruiker ermee in dat er contact met hem wordt opgenomen. De reden om contact met ons op te nemen kan van technische of commerciële aard zijn.

 


 

Informatie over uw recht om bezwaar te maken overeenkomstig Art. 21 GDPR

Individueel recht van bezwaar

U hebt het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op punt (f) van artikel 6(1) GDPR (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging); dit is ook van toepassing op profilering op basis van deze bepaling in de zin van artikel 4(4) GDPR.

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Ontvanger van een bezwaar

Erdbaron HQ SRL, Preot Bacca 13, 550145 Sibiu

 


 

Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid aan te passen zodat het altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze diensten door te voeren in het privacybeleid, bijv. bij de introductie van nieuwe diensten. Het nieuwe privacybeleid zal dan van toepassing zijn op uw volgende bezoek.

Vragen voor de functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen hebt over gegevensbescherming, stuur ons dan een e-mail of neem rechtstreeks contact op met de persoon die binnen onze organisatie verantwoordelijk is voor gegevensbescherming:

+49 7041 8069900

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wetten inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU, is

Dieter Lutz Digital LTD

Kamer 8 | 11/F
Wang Fai Industrieel Gebouw
29 Luk Hop Straat San Po Kong
Kowloon | Hong Kong

Uw rechten als betrokkene

U kunt de volgende rechten te allen tijde uitoefenen via de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:

 • Informatie over uw door ons opgeslagen gegevens en de verwerking ervan (Art. 15 GDPR),
 • Correctie van onjuiste persoonlijke gegevens (Art. 16 GDPR),
 • Verwijdering van uw door ons opgeslagen gegevens (Art. 17 GDPR),
 • Beperking van gegevensverwerking als we uw gegevens nog niet mogen wissen vanwege wettelijke verplichtingen (Art. 18 GDPR),
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons (Art. 21 GDPR) en
 • Gegevensportabiliteit, op voorwaarde dat u toestemming hebt gegeven voor de gegevensverwerking of een contract met ons hebt gesloten (art. 20 GDPR).

Als u ons uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken.

U kunt te allen tijde een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit, bijv. bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in de deelstaat van uw woonplaats of bij de autoriteit die verantwoordelijk is voor ons als de verwerkingsverantwoordelijke.

Een lijst van toezichthoudende autoriteiten (voor de niet-publieke sector) met adressen vindt u op https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Verzamelen van algemene informatie bij het bezoeken van onze website

Aard en doel van de verwerking:

Wanneer u onze website bezoekt, d.w.z. als u zich niet registreert of op een andere manier informatie doorgeeft, wordt er automatisch informatie van algemene aard verzameld. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider, uw IP-adres en dergelijke.

Ze worden met name voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Zorgen voor een vlotte verbinding met de website,
 • Zorgen voor een vlot gebruik van onze website,
 • Evaluatie van systeemveiligheid en -stabiliteit en
 • om onze website te optimaliseren.

Wij gebruiken uw gegevens niet om conclusies over uw persoon te trekken. Dergelijke informatie kan door ons in geanonimiseerde vorm statistisch worden geëvalueerd om onze website en de achterliggende technologie te optimaliseren.

Rechtsgrondslag en legitiem belang:

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. f GDPR op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als verwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

Opslagduur:

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Dit is over het algemeen het geval voor de gegevens die worden gebruikt om de website te leveren wanneer de betreffende sessie is beëindigd.

Als de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, is dit uiterlijk na 14 dagen het geval. Opslag na deze periode is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers geanonimiseerd, zodat het niet meer mogelijk is om de bellende klant te identificeren.

Voorgeschreven of vereiste bepaling:

Het verstrekken van bovengenoemde persoonlijke gegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht. Zonder het IP-adres kunnen de service en functionaliteit van onze website echter niet worden gegarandeerd. Bovendien is het mogelijk dat bepaalde diensten niet beschikbaar zijn of beperkt worden. Om deze reden is bezwaar uitgesloten.

Cookies

Net als veel andere websites gebruiken wij ook zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

U kunt afzonderlijke cookies of de gehele cookie-inventaris verwijderen. U ontvangt ook informatie en instructies over hoe u deze cookies kunt verwijderen of de opslag ervan van tevoren kunt blokkeren. Afhankelijk van uw browserprovider vindt u de benodigde informatie onder de volgende koppelingen:

Duur van de opslag en gebruikte cookies:

Voor zover uw browserinstellingen of toestemming ons toestaan om
Het gebruik van cookies toestaan, er worden cookies gebruikt. Een lijst
van alle gebruikte cookies vindt u in de onderstaande tabel.
 

Technisch noodzakelijke cookies

Aard en doel van de verwerking:

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Voor sommige onderdelen van onze website is het nodig dat de browser die toegang heeft tot de website kan worden geïdentificeerd, zelfs nadat een pagina is gewijzigd.

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het nodig dat de browser herkend wordt, zelfs nadat een pagina is gewijzigd.

Wij hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

Overdracht van taalinstellingen
Zoektermen onthouden

Rechtsgrondslag en legitiem belang:

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR op basis van ons legitieme belang in een gebruiksvriendelijk ontwerp van onze website.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als verwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

Voorgeschreven of vereiste bepaling:

Het verstrekken van bovengenoemde persoonlijke gegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht. Zonder deze gegevens kunnen de service en functionaliteit van onze website echter niet gegarandeerd worden. Bovendien is het mogelijk dat bepaalde diensten niet beschikbaar zijn of beperkt worden.

Tegenspraak

Lees hieronder de informatie over uw recht op bezwaar onder Art. 21 GDPR.

Technisch onnodige cookies

Verder gebruiken we cookies om het aanbod op onze website beter af te stemmen op de interesses van onze bezoekers of om de website in het algemeen te verbeteren op basis van statistische analyses.

Om te weten te komen welke providers cookies plaatsen, raadpleegt u de onderstaande informatie over de weergave-, tracking-, remarketing- en webanalysetechnologieën die worden gebruikt.

Wettelijke basis:

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming, Art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als verwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

Zie voor meer ontvangers de onderstaande informatie over de gebruikte weergave-, tracking-, remarketing- en webanalysetechnologieën.

Overdracht naar een derde land:

Raadpleeg de lijsten van de afzonderlijke aanbieders van weergave, tracking, remarketing en webanalyse voor meer informatie.

Voorgeschreven of vereiste bepaling:

Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Webbrowsers worden regelmatig ingesteld om cookies te accepteren. Over het algemeen kunt u het gebruik van cookies op elk gewenst moment uitschakelen via de instellingen van uw browser (zie Toestemming intrekken).

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van onze website mogelijk niet werken als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

Intrekking van toestemming:

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken via onze cookie-toestemmingstool.

Profilering:

In hoeverre wij het gedrag van websitebezoekers met gepseudonimiseerde gebruikersprofielen analyseren, kunt u lezen in de onderstaande informatie over de gebruikte weergave-, tracking-, remarketing- en webanalysetechnologieën.

Registratie op onze website

Aard en doel van de verwerking:

Om u op onze website te registreren, hebben wij enkele persoonlijke gegevens nodig, die via een invoermasker naar ons worden verzonden.

De volgende aanvullende gegevens worden op het moment van registratie verzameld:

Aanmeldtijd, IP-adres,

Uw registratie is vereist voor de levering van bepaalde inhoud en diensten op onze website.

Wettelijke basis:

De gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd, worden verwerkt op basis van de toestemming van de gebruiker (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR).

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als verwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

Opslagduur:

Gegevens worden in deze context alleen verwerkt als hiervoor toestemming is gegeven.

Voorgeschreven of vereiste bepaling:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig, uitsluitend op basis van uw toestemming. Zonder het verstrekken van uw persoonlijke gegevens kunnen wij u geen toegang verlenen tot de inhoud die wij aanbieden.

Verrichten van betaalde diensten

Aard en doel van de verwerking:

Voor het leveren van betaalde diensten vragen wij aanvullende gegevens, zoals betalingsgegevens, om uw bestelling te kunnen uitvoeren.

Wettelijke basis:

De verwerking van de gegevens die nodig zijn voor het afsluiten van het contract is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. b GDPR.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen verwerkers zijn.

Opslagduur:

Wij bewaren deze gegevens in onze systemen totdat de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken. Deze zijn over het algemeen 6 of 10 jaar omwille van de juiste boekhoudkundige en belastingwettelijke vereisten.

Voorgeschreven of vereiste bepaling:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig. Zonder het verstrekken van uw persoonlijke gegevens kunnen wij u geen toegang verlenen tot de inhoud en diensten die wij aanbieden.

Commentaarfunctie

Aard en doel van de verwerking:

Wanneer gebruikers reacties op onze website achterlaten, worden naast deze informatie ook de tijd waarop ze zijn aangemaakt en de gebruikersnaam die eerder door de websitebezoeker is gekozen, opgeslagen. Dit is voor onze veiligheid, omdat wij vervolgd kunnen worden voor illegale inhoud op onze website, zelfs als deze door gebruikers is aangemaakt.

Wettelijke basis:

De gegevens die als commentaar zijn ingevoerd, worden verwerkt op basis van een legitiem belang (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR).

Met de commentaarfunctie willen we ongecompliceerde interactie mogelijk maken. De door u verstrekte informatie wordt opgeslagen om uw vraag te verwerken en voor eventuele vervolgvragen.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen verwerkers zijn.

Opslagduur:

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Dit is over het algemeen het geval wanneer de communicatie met de gebruiker is afgesloten en het bedrijf uit de omstandigheden kan afleiden dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd. Wij behouden ons het recht voor om gegevens zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande of latere informatie te verwijderen.

U kunt uw commentaar ook te allen tijde door ons laten verwijderen. Om dit te doen, stuurt u een e-mail naar de hieronder vermelde functionaris voor gegevensbescherming of de persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming en vermeldt u de link naar uw opmerking evenals het e-mailadres dat werd gebruikt toen de opmerking werd gemaakt voor identificatiedoeleinden.

Voorgeschreven of vereiste bepaling:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig. Zonder het verstrekken van uw persoonlijke gegevens kunnen wij u geen toegang verlenen tot onze commentaarfunctie.

Nieuwsbrief

Aard en doel van de verwerking:

Voor de levering van onze nieuwsbrief verzamelen wij persoonlijke gegevens die via een invoermasker naar ons worden verzonden.

Wij hebben een geldig e-mailadres nodig voor een effectieve registratie. Wij gebruiken de "double opt-in" procedure om te controleren of een registratie daadwerkelijk door de eigenaar van een e-mailadres is gedaan. Hiervoor registreren wij de registratie voor de nieuwsbrief, het verzenden van een bevestigingsmail en de ontvangst van het gevraagde antwoord. Er worden geen verdere gegevens verzameld.

Wettelijke basis:

Op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR) sturen wij u regelmatig onze nieuwsbrief of vergelijkbare informatie per e-mail naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven.

U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw persoonlijke gegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Er staat een overeenkomstige link in elke nieuwsbrief. U kunt zich ook te allen tijde direct op deze website afmelden of ons op de hoogte stellen van uw afmelding via de contactoptie aan het einde van deze mededeling over gegevensbescherming.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen verwerkers zijn.

Opslagduur:

De gegevens worden in deze context alleen verwerkt zolang de betreffende toestemming beschikbaar is. Daarna worden ze verwijderd.

Voorgeschreven of vereiste bepaling:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig, uitsluitend op basis van uw toestemming. Helaas kunnen wij u onze nieuwsbrief niet toesturen zonder uw toestemming.

Intrekking van toestemming:

U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw persoonlijke gegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. U kunt zich uitschrijven via de link in elke e-mail of door contact op te nemen met de hieronder vermelde functionaris voor gegevensbescherming of de persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming.

Contactformulier

Aard en doel van de verwerking:

De gegevens die u invoert, worden opgeslagen om gepersonaliseerde communicatie met u mogelijk te maken. Hiervoor moet u een geldig e-mailadres en uw naam opgeven. Dit wordt gebruikt om de aanvraag toe te wijzen en vervolgens te beantwoorden. Het verstrekken van verdere gegevens is optioneel.

Wettelijke basis:

De gegevens die zijn ingevoerd in het contactformulier worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR).

Met het contactformulier willen wij het u gemakkelijk maken om contact met ons op te nemen. De door u verstrekte informatie wordt opgeslagen om uw aanvraag te verwerken en voor eventuele vervolgvragen.

Als u contact met ons opneemt om een offerte aan te vragen, worden de in het contactformulier ingevoerde gegevens verwerkt om precontractuele maatregelen uit te voeren (art. 6 lid 1 lit. b GDPR).

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen verwerkers zijn.

Opslagduur:

De gegevens worden uiterlijk 6 maanden nadat de aanvraag is verwerkt, verwijderd.

Als er een contractuele relatie bestaat, zijn wij onderworpen aan de wettelijke bewaartermijnen volgens het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) en verwijderen wij uw gegevens nadat deze termijnen zijn verstreken.

Voorgeschreven of vereiste bepaling:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig. Wij kunnen uw aanvraag echter alleen verwerken als u ons uw naam, e-mailadres en de reden van uw aanvraag geeft.

Gebruik van Google Analytics

Indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, maakt deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (hierna: "Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de activering van IP-anonimisering op deze websites wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het IP-adres dat door uw browser als deel van Google Analytics wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/de.html und unter https://policies.google.com/?hl=de.

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om de websitebeheerder andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik.

De door ons verzonden gegevens die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikersidentificaties (bijv. gebruikers-ID) of advertentie-ID's worden na 14 maanden automatisch verwijderd. Gegevens die het einde van hun bewaarperiode hebben bereikt, worden eenmaal per maand automatisch verwijderd.

Intrekking van toestemming:

U kunt het volgen door Google Analytics op onze website voorkomen door te klikken op klik op deze link. Er wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Dit zal voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens verzamelt voor deze website en voor deze browser, zolang de cookie in uw browser geïnstalleerd blijft.

U kunt het opslaan van cookies ook voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat Google deze gegevens verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: Browser add-on om Google Analytics te deactiveren.

Gebruik van scriptbibliotheken (Google Webfonts)

Om onze inhoud in browsers correct en grafisch aantrekkelijk weer te geven, gebruiken wij "Google Web Fonts" van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; hierna "Google") om lettertypen op deze website weer te geven.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Gebruik van Typekit webfonts van Adobe Fonts

Wij gebruiken Typekit webfonts van Adobe Fonts voor het visuele ontwerp van onze website. Adobe Fonts is een dienst die wordt geleverd door Adobe Systems Software Ireland Companies (4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republiek Ierland; hierna "Adobe"), die ons toegang verleent tot een lettertypebibliotheek.

Om de lettertypes die wij gebruiken te integreren, moet uw browser een verbinding tot stand brengen met een Adobe-server in de VS en het voor onze website vereiste lettertype downloaden. Adobe ontvangt dan de informatie dat onze website via uw IP-adres is bezocht.

Meer informatie over Adobe Fonts vindt u in het privacybeleid van Adobe Fonts, dat u hier kunt openen: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html

Als uw browser geen webfonts ondersteunt of u geen toestemming geeft, zal uw computer een standaardlettertype gebruiken.

Intrekking van toestemming:

De provider biedt momenteel niet de mogelijkheid om de gegevensoverdracht eenvoudigweg uit te schakelen of te blokkeren. Als u wilt voorkomen dat uw activiteiten op onze website worden gevolgd, kunt u uw toestemming voor de betreffende cookiecategorie of alle technisch onnodige cookies en gegevensoverdrachten intrekken in de cookie-toestemmingstool. In dit geval is het echter mogelijk dat u onze website niet of slechts beperkt kunt gebruiken.

Gebruik van Google Maps

Wij gebruiken Google Maps op deze website. Google Maps wordt geëxploiteerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna "Google"). Hierdoor kunnen wij u interactieve kaarten direct op de website laten zien en kunt u de kaartfunctie gemakkelijk gebruiken.
Meer informatie over gegevensverwerking door Google vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy. U kunt uw persoonlijke instellingen voor gegevensbescherming daar ook wijzigen in het gegevensbeschermingscentrum.

Gedetailleerde instructies over het beheren van uw eigen gegevens in verband met Google-producten vindt u hier: https://www.dataliberation.org

Wanneer u de website bezoekt, ontvangt Google informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount beschikbaar stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen.

Als u niet geassocieerd wilt worden met uw Google-profiel, moet u uitloggen bij Google voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op in de vorm van gebruikersprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of ontwerp op maat van haar websites. Een dergelijke analyse wordt in het bijzonder uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op maat gemaakte reclame aan te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

Intrekking van toestemming:

De provider biedt momenteel niet de mogelijkheid om de gegevensoverdracht eenvoudigweg uit te schakelen of te blokkeren. Als u wilt voorkomen dat uw activiteiten op onze website worden gevolgd, kunt u uw toestemming voor de betreffende cookiecategorie of alle technisch onnodige cookies en gegevensoverdrachten intrekken in de cookie-toestemmingstool. In dit geval is het echter mogelijk dat u onze website niet of slechts beperkt kunt gebruiken.

YouTube-video's insluiten

Wij sluiten YouTube-video's in op onze website. De exploitant van de betreffende plugins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS (hierna te noemen "YouTube"). YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, VS (hierna "Google"). Wanneer u een pagina met de YouTube-plugin bezoekt, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. YouTube wordt geïnformeerd welke pagina's u bezoekt. Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag aan u persoonlijk toewijzen. U kunt dit voorkomen door u vooraf af te melden bij uw YouTube-account.

Wanneer een YouTube-video wordt gestart, gebruikt de provider cookies die informatie verzamelen over het gedrag van de gebruiker.

Meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verwerking ervan door YouTube kunt u vinden in het privacybeleid van de aanbieder, waar u ook meer informatie vindt over uw rechten in dit verband en de instellingsopties om uw privacy te beschermen (https://policies.google.com/privacy).

Intrekking van toestemming:

De provider biedt momenteel niet de mogelijkheid om de gegevensoverdracht eenvoudigweg uit te schakelen of te blokkeren. Als u wilt voorkomen dat uw activiteiten op onze website worden gevolgd, kunt u uw toestemming voor de betreffende cookiecategorie of alle technisch onnodige cookies en gegevensoverdrachten intrekken in de cookie-toestemmingstool. In dit geval is het echter mogelijk dat u onze website niet of slechts beperkt kunt gebruiken.

Sociale plugins

Op onze website worden social plugins van onderstaande aanbieders gebruikt. U kunt de plugins herkennen aan het feit dat ze gemarkeerd zijn met het bijbehorende logo.

Informatie, die ook persoonlijke gegevens kan bevatten, kan via deze plug-ins naar de serviceprovider worden verzonden en kan door de serviceprovider worden gebruikt. Wij voorkomen het onbewust en ongewenst verzamelen en verzenden van gegevens naar de serviceprovider door middel van een 2-klik-oplossing. Om een gewenste sociale plug-in te activeren, moet deze eerst worden geactiveerd door op de bijbehorende knop te klikken. Alleen deze activering van de plugin activeert het verzamelen van gegevens en het doorsturen ervan naar de serviceprovider. Wij verzamelen zelf geen persoonlijke gegevens door middel van de sociale plug-ins of door het gebruik ervan.

Wij hebben geen invloed op welke gegevens een geactiveerde plugin verzamelt en hoe deze door de provider worden gebruikt. Op dit moment moet worden aangenomen dat er een directe verbinding met de diensten van de provider tot stand wordt gebracht en dat ten minste het IP-adres en apparaatgerelateerde informatie wordt verzameld en gebruikt. Het is ook mogelijk dat de serviceproviders cookies op de gebruikte computer proberen op te slaan. Raadpleeg de informatie over gegevensbescherming van de respectieve serviceprovider om te weten te komen welke specifieke gegevens worden verzameld en hoe deze worden gebruikt. Opmerking: Als u tegelijkertijd bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook u identificeren als bezoeker van een specifieke pagina.

Wij hebben de social media buttons van de volgende bedrijven op onze website geïntegreerd:

Google-advertenties

Onze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. Het bedrijf dat de Google AdWords-diensten uitvoert is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Als u op onze website terecht bent gekomen via een advertentie van Google, zal Google AdWords een cookie op uw computer plaatsen. De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een advertentie van Google klikt.

Als de gebruiker bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet via de websites van AdWords-klanten worden gevolgd. De informatie die met de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die voor conversietracering hebben gekozen. Klanten krijgen te horen hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.

Meer informatie over gegevensverwerking door Google vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy. U kunt uw persoonlijke instellingen voor gegevensbescherming daar ook wijzigen in het gegevensbeschermingscentrum.

Intrekking van toestemming:

De provider biedt momenteel niet de mogelijkheid om de gegevensoverdracht eenvoudigweg uit te schakelen of te blokkeren. Als u wilt voorkomen dat uw activiteiten op onze website worden gevolgd, kunt u uw toestemming voor de betreffende cookiecategorie of alle technisch onnodige cookies en gegevensoverdrachten intrekken in de cookie-toestemmingstool. In dit geval is het echter mogelijk dat u onze website niet of slechts beperkt kunt gebruiken.

Gebruik van Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie van Google Inc. De beheerder van de Google Remarketingdiensten is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna "Google").

Deze functie wordt gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties aan websitebezoekers te presenteren binnen het advertentienetwerk van Google. Er wordt een zogenaamde "cookie" opgeslagen in de browser van de websitebezoeker, die het mogelijk maakt de bezoeker te herkennen wanneer hij of zij websites bezoekt die deel uitmaken van het advertentienetwerk van Google. Op deze pagina's kan de bezoeker advertenties te zien krijgen die betrekking hebben op inhoud die de bezoeker eerder heeft bekeken op websites die de remarketingfunctie van Google gebruiken.

Meer informatie over gegevensverwerking door Google vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy. U kunt uw persoonlijke instellingen voor gegevensbescherming daar ook wijzigen in het gegevensbeschermingscentrum.

Intrekking van toestemming:

De provider biedt momenteel niet de mogelijkheid om de gegevensoverdracht eenvoudigweg uit te schakelen of te blokkeren. Als u wilt voorkomen dat uw activiteiten op onze website worden gevolgd, kunt u uw toestemming voor de betreffende cookiecategorie of alle technisch onnodige cookies en gegevensoverdrachten intrekken in de cookie-toestemmingstool. In dit geval is het echter mogelijk dat u onze website niet of slechts beperkt kunt gebruiken.

SSL-codering

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken wij de modernste coderingsmethoden (bijv. SSL) via HTTPS.

Gebruik van onze formulieren

Wij bieden veel formulieren aan op de website www.erdbaron.com. Door deze formulieren te gebruiken, stemt de gebruiker ermee in dat deze gegevens in onze databases worden opgeslagen en verwerkt. Bovendien stemt de gebruiker ermee in dat er contact met hem wordt opgenomen. De reden om contact met ons op te nemen kan van technische of commerciële aard zijn.


 

Informatie over uw recht om bezwaar te maken overeenkomstig Art. 21 GDPR

Individueel recht van bezwaar

U hebt het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op punt (f) van artikel 6(1) GDPR (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging); dit is ook van toepassing op profilering op basis van deze bepaling in de zin van artikel 4(4) GDPR.

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Ontvanger van een bezwaar

Erdbaron HQ SRL, Preot Bacca 13, 550145 Sibiu


 

Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid aan te passen zodat het altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze diensten door te voeren in het privacybeleid, bijv. bij de introductie van nieuwe diensten. Het nieuwe privacybeleid zal dan van toepassing zijn op uw volgende bezoek.

Vragen voor de functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen hebt over gegevensbescherming, stuur ons dan een e-mail of neem rechtstreeks contact op met de persoon die binnen onze organisatie verantwoordelijk is voor gegevensbescherming:

+49 7041 8069900

 

[cookie_declaration]