Zásady ochrany osobních údajů

Správcem ve smyslu zákonů o ochraně osobních údajů, zejména obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), je

FulfillmentMax LTD

Pokoj 8 | 11/F
Průmyslová budova Wang Fai
29 Luk Hop Street San Po Kong
Kowloon | Hongkong

Vaše práva jako subjektu údajů

Následující práva můžete kdykoli uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

 • Informace o vašich údajích, které uchováváme, a jejich zpracování (čl. 15 GDPR),
 • Oprava nesprávných osobních údajů (čl. 16 GDPR),
 • Vymazání vašich uložených údajů (čl. 17 GDPR),
 • Omezení zpracování údajů, pokud ještě nemůžeme vaše údaje vymazat z důvodu zákonných povinností (čl. 18 GDPR),
 • Námitka proti zpracování vašich údajů (čl. 21 GDPR) a
 • přenositelnost údajů, pokud jste se zpracováním údajů souhlasili nebo jste s námi uzavřeli smlouvu (čl. 20 GDPR).

Pokud jste nám souhlas udělili, můžete jej kdykoli odvolat s platností do budoucna.

Stížnost můžete kdykoli podat u dozorového úřadu, např. u příslušného dozorového úřadu ve spolkové zemi vašeho bydliště nebo u úřadu, který je odpovědný za nás jako správce.

Seznam dozorových orgánů (pro neveřejný sektor) s adresami naleznete na adrese https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Shromažďování obecných informací při návštěvě našich webových stránek

Povaha a účel zpracování:

Při vstupu na naše webové stránky, tj. pokud se neregistrujete nebo jinak nepředáváte informace, jsou automaticky shromažďovány informace obecné povahy. Tyto informace (soubory protokolu serveru) zahrnují například typ webového prohlížeče, použitý operační systém, název domény vašeho poskytovatele internetových služeb, vaši IP adresu a podobně.

Jsou zpracovávány zejména pro tyto účely:

 • Zajištění bezproblémového připojení k webu,
 • Zajištění bezproblémového používání našich webových stránek,
 • Hodnocení bezpečnosti a stability systému a
 • optimalizovat naše webové stránky.

Vaše údaje nepoužíváme k vyvozování závěrů o vaší osobě. Informace tohoto druhu můžeme statisticky vyhodnocovat v anonymizované podobě, abychom mohli optimalizovat naše webové stránky a technologie, které za nimi stojí.

Právní základ a oprávněný zájem:

Zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek.

Příjemce:

Příjemci údajů mohou být poskytovatelé technických služeb, kteří působí jako zpracovatelé pro provoz a údržbu našich webových stránek.

Doba skladování:

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny. Obecně to platí pro údaje používané k poskytování webových stránek po ukončení příslušné relace.

Pokud jsou údaje uloženy v souborech protokolů, je to nejpozději po 14 dnech. Uložení po uplynutí této doby je možné. V takovém případě jsou IP adresy uživatelů anonymizovány, takže již není možné identifikovat volajícího klienta.

Předepsané nebo vyžadované ustanovení:

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů není zákonem ani smlouvou vyžadováno. Bez IP adresy však nelze zaručit provoz a funkčnost našich webových stránek. Jednotlivé služby navíc nemusí být k dispozici nebo mohou být omezeny. Z tohoto důvodu je námitka vyloučena.

Soubory cookie

Stejně jako mnoho jiných webových stránek používáme i my tzv. "cookies". Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě našich webových stránek ukládají do vašeho koncového zařízení (notebooku, tabletu, chytrého telefonu atd.).

Můžete odstranit jednotlivé soubory cookie nebo celý seznam souborů cookie. Obdržíte také informace a pokyny, jak tyto soubory cookie smazat nebo předem zablokovat jejich ukládání. V závislosti na poskytovateli vašeho prohlížeče najdete potřebné informace pod následujícími odkazy:

Doba ukládání a použité soubory cookie:

Pokud nám to nastavení vašeho prohlížeče nebo váš souhlas umožní.
Povolit používání souborů cookie, používají se soubory cookie. Seznam
všech použitých souborů cookie najdete v tabulce níže.
 

Technicky nezbytné soubory cookie

Povaha a účel zpracování:

Soubory cookie používáme k tomu, aby naše webové stránky byly uživatelsky přívětivější. Některé prvky našich webových stránek vyžadují, aby bylo možné identifikovat přistupující prohlížeč i po změně stránky.

Účelem používání technicky nezbytných souborů cookie je zjednodušit uživatelům používání webových stránek. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití souborů cookie. U nich je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky.

Soubory cookie potřebujeme pro následující aplikace:

Přenos jazykových nastavení
Zapamatování vyhledávacích výrazů

Právní základ a oprávněný zájem:

Zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na uživatelsky přívětivém designu našich webových stránek.

Příjemce:

Příjemci údajů mohou být poskytovatelé technických služeb, kteří působí jako zpracovatelé pro provoz a údržbu našich webových stránek.

Předepsané nebo vyžadované ustanovení:

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů není zákonem ani smlouvou vyžadováno. Bez těchto údajů však nelze zaručit provoz a funkčnost našich webových stránek. Jednotlivé služby navíc nemusí být k dispozici nebo mohou být omezeny.

Rozpor

Níže si prosím přečtěte informace o svém právu vznést námitku podle čl. 21 GDPR.

Technicky nepotřebné soubory cookie

Dále používáme soubory cookie k lepšímu přizpůsobení nabídky na našich webových stránkách zájmům našich návštěvníků nebo k jejímu celkovému vylepšení na základě statistických analýz.

Chcete-li zjistit, kteří poskytovatelé nastavují soubory cookie, přečtěte si níže uvedené informace o používaných technologiích zobrazování, sledování, remarketingu a analýzy webu.

Právní základ:

Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas, čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Příjemce:

Příjemci údajů mohou být poskytovatelé technických služeb, kteří působí jako zpracovatelé pro provoz a údržbu našich webových stránek.

Další příjemce najdete v níže uvedených informacích o používaných technologiích zobrazování, sledování, remarketingu a webové analýzy.

Převod do třetí země:

Další informace naleznete v seznamech jednotlivých poskytovatelů zobrazení, sledování, remarketingu a webové analýzy.

Předepsané nebo vyžadované ustanovení:

Naše webové stránky si samozřejmě můžete prohlížet i bez souborů cookie. Webové prohlížeče jsou pravidelně nastaveny tak, aby soubory cookie přijímaly. Obecně platí, že používání souborů cookie můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení prohlížeče (viz Odvolání souhlasu).

Upozorňujeme, že jednotlivé funkce našich webových stránek nemusí fungovat, pokud jste deaktivovali používání souborů cookie.

Odvolání souhlasu:

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím našeho nástroje pro souhlas se soubory cookie.

Profilování:

V jakém rozsahu analyzujeme chování návštěvníků webových stránek pomocí pseudonymizovaných uživatelských profilů, se dozvíte z níže uvedených informací o používaných technologiích zobrazování, sledování, remarketingu a webové analýzy.

Registrace na našich webových stránkách

Povaha a účel zpracování:

Pro registraci na našich webových stránkách vyžadujeme některé osobní údaje, které jsou nám předávány prostřednictvím vstupní masky.

Při registraci se shromažďují následující doplňující údaje:

Čas přihlášení, IP adresa,

Vaše registrace je nutná pro poskytování určitého obsahu a služeb na našich webových stránkách.

Právní základ:

Údaje zadané při registraci jsou zpracovávány na základě souhlasu uživatele (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR).

Příjemce:

Příjemci údajů mohou být poskytovatelé technických služeb, kteří působí jako zpracovatelé pro provoz a údržbu našich webových stránek.

Doba skladování:

Údaje budou v této souvislosti zpracovávány pouze tehdy, pokud byl udělen příslušný souhlas.

Předepsané nebo vyžadované ustanovení:

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, výhradně na základě vašeho souhlasu. Bez poskytnutí vašich osobních údajů vám nemůžeme poskytnout přístup k nabízenému obsahu.

Poskytování zpoplatněných služeb

Povaha a účel zpracování:

Při poskytování zpoplatněných služeb požadujeme další údaje, například platební údaje, abychom mohli vaši objednávku vyřídit.

Právní základ:

Zpracování údajů potřebných pro uzavření smlouvy se zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Příjemce:

Příjemci údajů mohou být zpracovatelé.

Doba skladování:

Tyto údaje uchováváme v našich systémech až do uplynutí zákonných lhůt pro jejich uchovávání. Ty jsou z důvodů řádného vedení účetnictví a požadavků daňových zákonů zpravidla 6 nebo 10 let.

Předepsané nebo vyžadované ustanovení:

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné. Bez poskytnutí vašich osobních údajů vám nemůžeme poskytnout přístup k obsahu a službám, které nabízíme.

Funkce komentáře

Povaha a účel zpracování:

Když uživatelé zanechávají na našich webových stránkách komentáře, ukládá se kromě těchto informací také čas jejich vytvoření a uživatelské jméno, které si návštěvník webových stránek dříve zvolil. Je to z důvodu naší bezpečnosti, protože můžeme být stíháni za nelegální obsah na našich webových stránkách, i když byl vytvořen uživateli.

Právní základ:

Údaje zadané jako komentář jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

Poskytnutím funkce komentáře bychom rádi umožnili nekomplikovanou interakci. Vámi poskytnuté informace budou uloženy za účelem zpracování vašeho dotazu a pro případné další dotazy.

Příjemce:

Příjemci údajů mohou být zpracovatelé.

Doba skladování:

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny. K tomu zpravidla dochází po ukončení komunikace s uživatelem a společnost může z okolností vyvodit, že daná záležitost byla definitivně vyjasněna. Vyhrazujeme si právo vymazat údaje bez udání důvodů a bez předchozího nebo následného informování.

Svůj komentář můžete také kdykoli nechat smazat. Za tímto účelem zašlete e-mail níže uvedenému pověřenci pro ochranu osobních údajů nebo osobě odpovědné za ochranu osobních údajů a uveďte odkaz na svůj komentář a e-mailovou adresu použitou při vytvoření komentáře pro účely identifikace.

Předepsané nebo vyžadované ustanovení:

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné. Bez poskytnutí vašich osobních údajů vám nemůžeme poskytnout přístup k naší funkci komentářů.

Zpravodaj

Povaha a účel zpracování:

Pro zasílání našeho newsletteru shromažďujeme osobní údaje, které jsou nám předávány prostřednictvím vstupní masky.

Pro účinnou registraci vyžadujeme platnou e-mailovou adresu. Ke kontrole, zda je registrace skutečně provedena vlastníkem e-mailové adresy, používáme postup "double opt-in". Za tímto účelem zaznamenáváme registraci k odběru newsletteru, odeslání potvrzovacího e-mailu a přijetí požadované odpovědi. Žádné další údaje se neshromažďují.

Právní základ:

Na základě vašeho výslovného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) vám budeme pravidelně zasílat náš newsletter nebo srovnatelné informace e-mailem na vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Svůj souhlas s uchováváním osobních údajů a jejich použitím pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. V každém newsletteru je k dispozici odpovídající odkaz. Odběr newsletteru můžete také kdykoli zrušit přímo na těchto webových stránkách nebo nás o zrušení informovat prostřednictvím kontaktní možnosti uvedené na konci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Příjemce:

Příjemci údajů mohou být zpracovatelé.

Doba skladování:

Údaje budou v této souvislosti zpracovávány pouze po dobu, po kterou je k dispozici příslušný souhlas. Poté budou vymazány.

Předepsané nebo vyžadované ustanovení:

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, výhradně na základě vašeho souhlasu. Bez vašeho souhlasu vám bohužel nemůžeme zasílat náš newsletter.

Odvolání souhlasu:

Svůj souhlas s uchováváním osobních údajů a jejich použitím pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. Odhlásit se můžete prostřednictvím odkazu obsaženého v každém e-mailu nebo kontaktováním níže uvedeného pověřence pro ochranu osobních údajů nebo osoby odpovědné za ochranu osobních údajů.

Kontaktní formulář

Povaha a účel zpracování:

Vámi zadané údaje budou uloženy za účelem personalizované komunikace s vámi. K tomu je třeba, abyste uvedli platnou e-mailovou adresu a své jméno. To slouží k přiřazení dotazu a následnému zodpovězení. Poskytnutí dalších údajů je nepovinné.

Právní základ:

Údaje zadané do kontaktního formuláře jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

Kontaktním formulářem bychom vám rádi usnadnili kontakt s námi. Vámi poskytnuté informace budou uloženy za účelem zpracování vašeho dotazu a pro případné další dotazy.

Pokud nás kontaktujete s žádostí o cenovou nabídku, budou údaje zadané v kontaktním formuláři zpracovány za účelem provedení předsmluvních opatření (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR).

Příjemce:

Příjemci údajů mohou být zpracovatelé.

Doba skladování:

Údaje budou vymazány nejpozději 6 měsíců po zpracování dotazu.

V případě smluvního vztahu se na nás vztahují zákonné lhůty pro uchovávání údajů podle německého obchodního zákoníku (HGB) a po uplynutí těchto lhůt vaše údaje vymažeme.

Předepsané nebo vyžadované ustanovení:

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné. Váš dotaz však můžeme zpracovat pouze tehdy, pokud nám sdělíte své jméno, e-mailovou adresu a důvod dotazu.

Používání služby Google Analytics

Pokud jste k tomu dali souhlas, používají tyto webové stránky službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránku používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Vzhledem k aktivaci anonymizace IP adres na těchto webových stránkách však bude vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Další informace o podmínkách používání a ochraně údajů naleznete na adrese https://www.google.com/analytics/terms/de.html und unter https://policies.google.com/?hl=de.

Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat k analýze vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a k poskytování dalších služeb provozovateli webových stránek týkajících se činnosti na webových stránkách a používání internetu.

Námi odeslané údaje spojené se soubory cookie, identifikátory uživatele (např. ID uživatele) nebo reklamními ID se po 14 měsících automaticky vymažou. Údaje, u nichž uplynula doba uchovávání, se automaticky mažou jednou za měsíc.

Odvolání souhlasu:

Sledování pomocí služby Google Analytics na našich webových stránkách můžete zabránit kliknutím na tlačítko klikněte na tento odkaz. Do vašeho zařízení bude nainstalován soubor cookie pro odhlášení. Tím se zabrání tomu, aby služba Google Analytics v budoucnu shromažďovala údaje pro tuto webovou stránku a pro tento prohlížeč, dokud bude soubor cookie nainstalován ve vašem prohlížeči.

Ukládání souborů cookie můžete také zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu.

Můžete také zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala údaje generované souborem cookie a související s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a aby tyto údaje zpracovávala, a to tak, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: Doplněk prohlížeče pro deaktivaci služby Google Analytics.

Použití knihoven skriptů (Google Webfonts)

Pro správné a graficky atraktivní zobrazení našeho obsahu v různých prohlížečích používáme k zobrazení písem na těchto webových stránkách písmo "Google Web Fonts" od společnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dále jen "Google").

Další informace o webových písmech Google najdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Použití webových písem Typekit od společnosti Adobe Fonts

Pro vizuální design našich webových stránek používáme webová písma Typekit od společnosti Adobe Fonts. Adobe Fonts je služba poskytovaná společností Adobe Systems Software Ireland Companies (4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irská republika; dále jen "Adobe"), která nám poskytuje přístup ke knihovně písem.

Aby bylo možné integrovat písma, která používáme, musí váš prohlížeč navázat spojení se serverem Adobe v USA a stáhnout písmo požadované pro naše webové stránky. Společnost Adobe pak z vaší IP adresy obdrží informaci, že naše webové stránky byly navštíveny.

Další informace o fontech Adobe najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Adobe Fonts, které jsou k dispozici zde: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html

Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma nebo k tomu nedáte souhlas, bude váš počítač používat standardní písmo.

Odvolání souhlasu:

Poskytovatel v současné době nenabízí možnost jednoduchého odhlášení nebo zablokování přenosu dat. Pokud si přejete zabránit sledování svých aktivit na našich webových stránkách, zrušte prosím svůj souhlas s příslušnou kategorií souborů cookie nebo se všemi technicky nepotřebnými soubory cookie a přenosy dat v nástroji pro souhlas se soubory cookie. V takovém případě však možná nebudete moci naše webové stránky používat nebo je budete moci používat pouze v omezené míře.

Používání Map Google

Na těchto webových stránkách používáme Mapy Google. Mapy Google provozuje společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen "Google"). To nám umožňuje zobrazovat interaktivní mapy přímo na webových stránkách a umožňuje vám pohodlně používat funkci mapy.
Další informace o zpracování údajů společností Google najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy. V centru ochrany údajů můžete také změnit nastavení ochrany osobních údajů.

Podrobné pokyny ke správě vlastních dat v souvislosti s produkty Google najdete zde: https://www.dataliberation.org

Když navštívíte webové stránky, společnost Google obdrží informaci, že jste navštívili příslušnou podstránku našich webových stránek. K tomu dochází bez ohledu na to, zda společnost Google poskytuje uživatelský účet, prostřednictvím kterého jste přihlášeni, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni ke službě Google, budou vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu.

Pokud si nepřejete, aby byl váš profil spojen s profilem Google, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit z Google. Společnost Google ukládá vaše údaje jako uživatelské profily a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo přizpůsobeného designu svých webových stránek. Taková analýza se provádí zejména (i u nepřihlášených uživatelů) za účelem poskytování přizpůsobené reklamy a informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat společnost Google.

Odvolání souhlasu:

Poskytovatel v současné době nenabízí možnost jednoduchého odhlášení nebo zablokování přenosu dat. Pokud si přejete zabránit sledování svých aktivit na našich webových stránkách, zrušte prosím svůj souhlas s příslušnou kategorií souborů cookie nebo se všemi technicky nepotřebnými soubory cookie a přenosy dat v nástroji pro souhlas se soubory cookie. V takovém případě však možná nebudete moci naše webové stránky používat nebo je budete moci používat pouze v omezené míře.

Vložená videa YouTube

Na naše webové stránky vkládáme videa z YouTube. Provozovatelem příslušných pluginů je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (dále jen "YouTube"). YouTube, LLC je dceřinou společností společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen "Google"). Při návštěvě stránky s pluginem YouTube je navázáno spojení se servery YouTube. YouTube je informován o tom, které stránky navštěvujete. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, může YouTube přiřadit vaše chování při surfování k vám osobně. Tomu můžete zabránit tím, že se ze svého účtu YouTube předem odhlásíte.

Při spuštění videa YouTube používá poskytovatel soubory cookie, které shromažďují informace o chování uživatele.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování společností YouTube naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele, kde najdete také další informace o svých právech v tomto ohledu a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí (https://policies.google.com/privacy).

Odvolání souhlasu:

Poskytovatel v současné době nenabízí možnost jednoduchého odhlášení nebo zablokování přenosu dat. Pokud si přejete zabránit sledování svých aktivit na našich webových stránkách, zrušte prosím svůj souhlas s příslušnou kategorií souborů cookie nebo se všemi technicky nepotřebnými soubory cookie a přenosy dat v nástroji pro souhlas se soubory cookie. V takovém případě však možná nebudete moci naše webové stránky používat nebo je budete moci používat pouze v omezené míře.

Sociální pluginy

Na našich webových stránkách se používají sociální pluginy od níže uvedených poskytovatelů. Zásuvné moduly poznáte podle toho, že jsou označeny příslušným logem.

Informace, které mohou zahrnovat i osobní údaje, mohou být prostřednictvím těchto zásuvných modulů zasílány poskytovateli služeb a mohou být jím použity. Nevědomému a nechtěnému shromažďování a odesílání údajů poskytovateli služeb zabraňujeme pomocí řešení na 2 kliknutí. Chcete-li aktivovat požadovaný sociální plugin, je třeba jej nejprve aktivovat kliknutím na příslušné tlačítko. Teprve tato aktivace zásuvného modulu spustí shromažďování informací a jejich předávání poskytovateli služeb. Prostřednictvím sociálních pluginů ani jejich používáním sami neshromažďujeme žádné osobní údaje.

Nemáme žádný vliv na to, jaké údaje aktivovaný zásuvný modul shromažďuje a jak je poskytovatel používá. V současné době je třeba předpokládat, že je navázáno přímé spojení se službami poskytovatele a že jsou shromažďovány a používány přinejmenším IP adresa a informace související se zařízením. Je také možné, že se poskytovatelé služeb pokoušejí ukládat soubory cookie do používaného počítače. Informace o tom, které konkrétní údaje jsou shromažďovány a jak jsou používány, naleznete v informacích o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele služeb. Poznámka: Pokud jste současně přihlášeni na Facebooku, může vás Facebook identifikovat jako návštěvníka konkrétní stránky.

Na naše webové stránky jsme integrovali tlačítka sociálních médií následujících společností:

Google AdWords

Naše webové stránky používají sledování konverzí Google. Společnost provozující služby Google AdWords je Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pokud jste se na naše webové stránky dostali prostřednictvím reklamy umístěné společností Google, Google AdWords nastaví ve vašem počítači soubor cookie. Soubor cookie pro sledování konverzí se nastaví, když uživatel klikne na reklamu umístěnou společností Google.

Pokud uživatel navštíví určité stránky našich webových stránek a platnost souboru cookie ještě nevypršela, můžeme my a společnost Google rozpoznat, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník služby Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie proto nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků služby AdWords. Informace shromážděné pomocí konverzního souboru cookie se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří si zvolili sledování konverzí. Zákazníkům je sdělen celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou pro sledování konverzí. Neobdrží však žádné informace, které by bylo možné použít k osobní identifikaci uživatelů.

Další informace o zpracování údajů společností Google najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy. V centru ochrany údajů můžete také změnit nastavení ochrany osobních údajů.

Odvolání souhlasu:

Poskytovatel v současné době nenabízí možnost jednoduchého odhlášení nebo zablokování přenosu dat. Pokud si přejete zabránit sledování svých aktivit na našich webových stránkách, zrušte prosím svůj souhlas s příslušnou kategorií souborů cookie nebo se všemi technicky nepotřebnými soubory cookie a přenosy dat v nástroji pro souhlas se soubory cookie. V takovém případě však možná nebudete moci naše webové stránky používat nebo je budete moci používat pouze v omezené míře.

Použití služby Google Remarketing

Tyto webové stránky využívají funkci remarketingu společnosti Google Inc. Provozovatelem služeb remarketingu Google je společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen "Google").

Tato funkce se používá k prezentaci zájmově orientovaných reklam návštěvníkům webových stránek v rámci reklamní sítě Google. V prohlížeči návštěvníka webových stránek je uložen takzvaný "cookie", který umožňuje rozpoznat návštěvníka při návštěvě webových stránek, které patří do reklamní sítě Google. Na těchto stránkách se návštěvníkovi mohou zobrazovat reklamy, které se vztahují k obsahu, který návštěvník dříve navštívil na webových stránkách, které využívají funkci remarketingu společnosti Google.

Další informace o zpracování údajů společností Google najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy. V centru ochrany údajů můžete také změnit nastavení ochrany osobních údajů.

Odvolání souhlasu:

Poskytovatel v současné době nenabízí možnost jednoduchého odhlášení nebo zablokování přenosu dat. Pokud si přejete zabránit sledování svých aktivit na našich webových stránkách, zrušte prosím svůj souhlas s příslušnou kategorií souborů cookie nebo se všemi technicky nepotřebnými soubory cookie a přenosy dat v nástroji pro souhlas se soubory cookie. V takovém případě však možná nebudete moci naše webové stránky používat nebo je budete moci používat pouze v omezené míře.

Šifrování SSL

Pro ochranu bezpečnosti vašich údajů při přenosu používáme nejmodernější metody šifrování (např. SSL) prostřednictvím protokolu HTTPS.

Používání našich formulářů

Na webových stránkách www.erdbaron.com naleznete mnoho formulářů. Použitím těchto formulářů uživatel souhlasí s tím, aby byly tyto údaje zaznamenány a zpracovány v našich databázích. Uživatel dále souhlasí s tím, abychom ho kontaktovali. Důvod kontaktování může být technické nebo obchodní povahy.

 


 

Informace o vašem právu vznést námitku podle čl. 21 GDPR

Individuální právo na námitku

Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a které je založeno na čl.6 odst.1 písm. f) GDPR (zpracování údajů na základě vyvážení zájmů); to platí i pro profilování založené na tomto ustanovení ve smyslu čl.4 odst.4 GDPR.

Pokud vznesete námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Příjemce námitky

Erdbaron HQ SRL, Preot Bacca 13, 550145 Sibiu

 


 

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit tyto zásady ochrany osobních údajů tak, aby vždy odpovídaly aktuálním právním požadavkům, nebo provést změny našich služeb v zásadách ochrany osobních údajů, např. při zavádění nových služeb. Nové zásady ochrany osobních údajů pak budou platit při vaší další návštěvě.

Otázky pro pověřence pro ochranu osobních údajů

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů, zašlete nám e-mail nebo se obraťte přímo na osobu odpovědnou za ochranu údajů v naší organizaci:

+49 7041 8069900

Správcem ve smyslu zákonů o ochraně osobních údajů, zejména obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), je

Dieter Lutz Digital LTD

Pokoj 8 | 11/F
Průmyslová budova Wang Fai
29 Luk Hop Street San Po Kong
Kowloon | Hongkong

Vaše práva jako subjektu údajů

Následující práva můžete kdykoli uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

 • Informace o vašich údajích, které uchováváme, a jejich zpracování (čl. 15 GDPR),
 • Oprava nesprávných osobních údajů (čl. 16 GDPR),
 • Vymazání vašich uložených údajů (čl. 17 GDPR),
 • Omezení zpracování údajů, pokud ještě nemůžeme vaše údaje vymazat z důvodu zákonných povinností (čl. 18 GDPR),
 • Námitka proti zpracování vašich údajů (čl. 21 GDPR) a
 • přenositelnost údajů, pokud jste se zpracováním údajů souhlasili nebo jste s námi uzavřeli smlouvu (čl. 20 GDPR).

Pokud jste nám souhlas udělili, můžete jej kdykoli odvolat s platností do budoucna.

Stížnost můžete kdykoli podat u dozorového úřadu, např. u příslušného dozorového úřadu ve spolkové zemi vašeho bydliště nebo u úřadu, který je odpovědný za nás jako správce.

Seznam dozorových orgánů (pro neveřejný sektor) s adresami naleznete na adrese https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Shromažďování obecných informací při návštěvě našich webových stránek

Povaha a účel zpracování:

Při vstupu na naše webové stránky, tj. pokud se neregistrujete nebo jinak nepředáváte informace, jsou automaticky shromažďovány informace obecné povahy. Tyto informace (soubory protokolu serveru) zahrnují například typ webového prohlížeče, použitý operační systém, název domény vašeho poskytovatele internetových služeb, vaši IP adresu a podobně.

Jsou zpracovávány zejména pro tyto účely:

 • Zajištění bezproblémového připojení k webu,
 • Zajištění bezproblémového používání našich webových stránek,
 • Hodnocení bezpečnosti a stability systému a
 • optimalizovat naše webové stránky.

Vaše údaje nepoužíváme k vyvozování závěrů o vaší osobě. Informace tohoto druhu můžeme statisticky vyhodnocovat v anonymizované podobě, abychom mohli optimalizovat naše webové stránky a technologie, které za nimi stojí.

Právní základ a oprávněný zájem:

Zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek.

Příjemce:

Příjemci údajů mohou být poskytovatelé technických služeb, kteří působí jako zpracovatelé pro provoz a údržbu našich webových stránek.

Doba skladování:

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny. Obecně to platí pro údaje používané k poskytování webových stránek po ukončení příslušné relace.

Pokud jsou údaje uloženy v souborech protokolů, je to nejpozději po 14 dnech. Uložení po uplynutí této doby je možné. V takovém případě jsou IP adresy uživatelů anonymizovány, takže již není možné identifikovat volajícího klienta.

Předepsané nebo vyžadované ustanovení:

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů není zákonem ani smlouvou vyžadováno. Bez IP adresy však nelze zaručit provoz a funkčnost našich webových stránek. Jednotlivé služby navíc nemusí být k dispozici nebo mohou být omezeny. Z tohoto důvodu je námitka vyloučena.

Soubory cookie

Stejně jako mnoho jiných webových stránek používáme i my tzv. "cookies". Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě našich webových stránek ukládají do vašeho koncového zařízení (notebooku, tabletu, chytrého telefonu atd.).

Můžete odstranit jednotlivé soubory cookie nebo celý seznam souborů cookie. Obdržíte také informace a pokyny, jak tyto soubory cookie smazat nebo předem zablokovat jejich ukládání. V závislosti na poskytovateli vašeho prohlížeče najdete potřebné informace pod následujícími odkazy:

Doba ukládání a použité soubory cookie:

Pokud nám to nastavení vašeho prohlížeče nebo váš souhlas umožní.
Povolit používání souborů cookie, používají se soubory cookie. Seznam
všech použitých souborů cookie najdete v tabulce níže.
 

Technicky nezbytné soubory cookie

Povaha a účel zpracování:

Soubory cookie používáme k tomu, aby naše webové stránky byly uživatelsky přívětivější. Některé prvky našich webových stránek vyžadují, aby bylo možné identifikovat přistupující prohlížeč i po změně stránky.

Účelem používání technicky nezbytných souborů cookie je zjednodušit uživatelům používání webových stránek. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití souborů cookie. U nich je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky.

Soubory cookie potřebujeme pro následující aplikace:

Přenos jazykových nastavení
Zapamatování vyhledávacích výrazů

Právní základ a oprávněný zájem:

Zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na uživatelsky přívětivém designu našich webových stránek.

Příjemce:

Příjemci údajů mohou být poskytovatelé technických služeb, kteří působí jako zpracovatelé pro provoz a údržbu našich webových stránek.

Předepsané nebo vyžadované ustanovení:

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů není zákonem ani smlouvou vyžadováno. Bez těchto údajů však nelze zaručit provoz a funkčnost našich webových stránek. Jednotlivé služby navíc nemusí být k dispozici nebo mohou být omezeny.

Rozpor

Níže si prosím přečtěte informace o svém právu vznést námitku podle čl. 21 GDPR.

Technicky nepotřebné soubory cookie

Dále používáme soubory cookie k lepšímu přizpůsobení nabídky na našich webových stránkách zájmům našich návštěvníků nebo k jejímu celkovému vylepšení na základě statistických analýz.

Chcete-li zjistit, kteří poskytovatelé nastavují soubory cookie, přečtěte si níže uvedené informace o používaných technologiích zobrazování, sledování, remarketingu a analýzy webu.

Právní základ:

Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas, čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Příjemce:

Příjemci údajů mohou být poskytovatelé technických služeb, kteří působí jako zpracovatelé pro provoz a údržbu našich webových stránek.

Další příjemce najdete v níže uvedených informacích o používaných technologiích zobrazování, sledování, remarketingu a webové analýzy.

Převod do třetí země:

Další informace naleznete v seznamech jednotlivých poskytovatelů zobrazení, sledování, remarketingu a webové analýzy.

Předepsané nebo vyžadované ustanovení:

Naše webové stránky si samozřejmě můžete prohlížet i bez souborů cookie. Webové prohlížeče jsou pravidelně nastaveny tak, aby soubory cookie přijímaly. Obecně platí, že používání souborů cookie můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení prohlížeče (viz Odvolání souhlasu).

Upozorňujeme, že jednotlivé funkce našich webových stránek nemusí fungovat, pokud jste deaktivovali používání souborů cookie.

Odvolání souhlasu:

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím našeho nástroje pro souhlas se soubory cookie.

Profilování:

V jakém rozsahu analyzujeme chování návštěvníků webových stránek pomocí pseudonymizovaných uživatelských profilů, se dozvíte z níže uvedených informací o používaných technologiích zobrazování, sledování, remarketingu a webové analýzy.

Registrace na našich webových stránkách

Povaha a účel zpracování:

Pro registraci na našich webových stránkách vyžadujeme některé osobní údaje, které jsou nám předávány prostřednictvím vstupní masky.

Při registraci se shromažďují následující doplňující údaje:

Čas přihlášení, IP adresa,

Vaše registrace je nutná pro poskytování určitého obsahu a služeb na našich webových stránkách.

Právní základ:

Údaje zadané při registraci jsou zpracovávány na základě souhlasu uživatele (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR).

Příjemce:

Příjemci údajů mohou být poskytovatelé technických služeb, kteří působí jako zpracovatelé pro provoz a údržbu našich webových stránek.

Doba skladování:

Údaje budou v této souvislosti zpracovávány pouze tehdy, pokud byl udělen příslušný souhlas.

Předepsané nebo vyžadované ustanovení:

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, výhradně na základě vašeho souhlasu. Bez poskytnutí vašich osobních údajů vám nemůžeme poskytnout přístup k nabízenému obsahu.

Poskytování zpoplatněných služeb

Povaha a účel zpracování:

Při poskytování zpoplatněných služeb požadujeme další údaje, například platební údaje, abychom mohli vaši objednávku vyřídit.

Právní základ:

Zpracování údajů potřebných pro uzavření smlouvy se zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Příjemce:

Příjemci údajů mohou být zpracovatelé.

Doba skladování:

Tyto údaje uchováváme v našich systémech až do uplynutí zákonných lhůt pro jejich uchovávání. Ty jsou z důvodů řádného vedení účetnictví a požadavků daňových zákonů zpravidla 6 nebo 10 let.

Předepsané nebo vyžadované ustanovení:

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné. Bez poskytnutí vašich osobních údajů vám nemůžeme poskytnout přístup k obsahu a službám, které nabízíme.

Funkce komentáře

Povaha a účel zpracování:

Když uživatelé zanechávají na našich webových stránkách komentáře, ukládá se kromě těchto informací také čas jejich vytvoření a uživatelské jméno, které si návštěvník webových stránek dříve zvolil. Je to z důvodu naší bezpečnosti, protože můžeme být stíháni za nelegální obsah na našich webových stránkách, i když byl vytvořen uživateli.

Právní základ:

Údaje zadané jako komentář jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

Poskytnutím funkce komentáře bychom rádi umožnili nekomplikovanou interakci. Vámi poskytnuté informace budou uloženy za účelem zpracování vašeho dotazu a pro případné další dotazy.

Příjemce:

Příjemci údajů mohou být zpracovatelé.

Doba skladování:

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny. K tomu zpravidla dochází po ukončení komunikace s uživatelem a společnost může z okolností vyvodit, že daná záležitost byla definitivně vyjasněna. Vyhrazujeme si právo vymazat údaje bez udání důvodů a bez předchozího nebo následného informování.

Svůj komentář můžete také kdykoli nechat smazat. Za tímto účelem zašlete e-mail níže uvedenému pověřenci pro ochranu osobních údajů nebo osobě odpovědné za ochranu osobních údajů a uveďte odkaz na svůj komentář a e-mailovou adresu použitou při vytvoření komentáře pro účely identifikace.

Předepsané nebo vyžadované ustanovení:

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné. Bez poskytnutí vašich osobních údajů vám nemůžeme poskytnout přístup k naší funkci komentářů.

Zpravodaj

Povaha a účel zpracování:

Pro zasílání našeho newsletteru shromažďujeme osobní údaje, které jsou nám předávány prostřednictvím vstupní masky.

Pro účinnou registraci vyžadujeme platnou e-mailovou adresu. Ke kontrole, zda je registrace skutečně provedena vlastníkem e-mailové adresy, používáme postup "double opt-in". Za tímto účelem zaznamenáváme registraci k odběru newsletteru, odeslání potvrzovacího e-mailu a přijetí požadované odpovědi. Žádné další údaje se neshromažďují.

Právní základ:

Na základě vašeho výslovného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) vám budeme pravidelně zasílat náš newsletter nebo srovnatelné informace e-mailem na vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Svůj souhlas s uchováváním osobních údajů a jejich použitím pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. V každém newsletteru je k dispozici odpovídající odkaz. Odběr newsletteru můžete také kdykoli zrušit přímo na těchto webových stránkách nebo nás o zrušení informovat prostřednictvím kontaktní možnosti uvedené na konci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Příjemce:

Příjemci údajů mohou být zpracovatelé.

Doba skladování:

Údaje budou v této souvislosti zpracovávány pouze po dobu, po kterou je k dispozici příslušný souhlas. Poté budou vymazány.

Předepsané nebo vyžadované ustanovení:

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, výhradně na základě vašeho souhlasu. Bez vašeho souhlasu vám bohužel nemůžeme zasílat náš newsletter.

Odvolání souhlasu:

Svůj souhlas s uchováváním osobních údajů a jejich použitím pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. Odhlásit se můžete prostřednictvím odkazu obsaženého v každém e-mailu nebo kontaktováním níže uvedeného pověřence pro ochranu osobních údajů nebo osoby odpovědné za ochranu osobních údajů.

Kontaktní formulář

Povaha a účel zpracování:

Vámi zadané údaje budou uloženy za účelem personalizované komunikace s vámi. K tomu je třeba, abyste uvedli platnou e-mailovou adresu a své jméno. To slouží k přiřazení dotazu a následnému zodpovězení. Poskytnutí dalších údajů je nepovinné.

Právní základ:

Údaje zadané do kontaktního formuláře jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

Kontaktním formulářem bychom vám rádi usnadnili kontakt s námi. Vámi poskytnuté informace budou uloženy za účelem zpracování vašeho dotazu a pro případné další dotazy.

Pokud nás kontaktujete s žádostí o cenovou nabídku, budou údaje zadané v kontaktním formuláři zpracovány za účelem provedení předsmluvních opatření (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR).

Příjemce:

Příjemci údajů mohou být zpracovatelé.

Doba skladování:

Údaje budou vymazány nejpozději 6 měsíců po zpracování dotazu.

V případě smluvního vztahu se na nás vztahují zákonné lhůty pro uchovávání údajů podle německého obchodního zákoníku (HGB) a po uplynutí těchto lhůt vaše údaje vymažeme.

Předepsané nebo vyžadované ustanovení:

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné. Váš dotaz však můžeme zpracovat pouze tehdy, pokud nám sdělíte své jméno, e-mailovou adresu a důvod dotazu.

Používání služby Google Analytics

Pokud jste k tomu dali souhlas, používají tyto webové stránky službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránku používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Vzhledem k aktivaci anonymizace IP adres na těchto webových stránkách však bude vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Další informace o podmínkách používání a ochraně údajů naleznete na adrese https://www.google.com/analytics/terms/de.html und unter https://policies.google.com/?hl=de.

Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat k analýze vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a k poskytování dalších služeb provozovateli webových stránek týkajících se činnosti na webových stránkách a používání internetu.

Námi odeslané údaje spojené se soubory cookie, identifikátory uživatele (např. ID uživatele) nebo reklamními ID se po 14 měsících automaticky vymažou. Údaje, u nichž uplynula doba uchovávání, se automaticky mažou jednou za měsíc.

Odvolání souhlasu:

Sledování pomocí služby Google Analytics na našich webových stránkách můžete zabránit kliknutím na tlačítko klikněte na tento odkaz. Do vašeho zařízení bude nainstalován soubor cookie pro odhlášení. Tím se zabrání tomu, aby služba Google Analytics v budoucnu shromažďovala údaje pro tuto webovou stránku a pro tento prohlížeč, dokud bude soubor cookie nainstalován ve vašem prohlížeči.

Ukládání souborů cookie můžete také zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu.

Můžete také zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala údaje generované souborem cookie a související s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a aby tyto údaje zpracovávala, a to tak, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: Doplněk prohlížeče pro deaktivaci služby Google Analytics.

Použití knihoven skriptů (Google Webfonts)

Pro správné a graficky atraktivní zobrazení našeho obsahu v různých prohlížečích používáme k zobrazení písem na těchto webových stránkách písmo "Google Web Fonts" od společnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dále jen "Google").

Další informace o webových písmech Google najdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Použití webových písem Typekit od společnosti Adobe Fonts

Pro vizuální design našich webových stránek používáme webová písma Typekit od společnosti Adobe Fonts. Adobe Fonts je služba poskytovaná společností Adobe Systems Software Ireland Companies (4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irská republika; dále jen "Adobe"), která nám poskytuje přístup ke knihovně písem.

Aby bylo možné integrovat písma, která používáme, musí váš prohlížeč navázat spojení se serverem Adobe v USA a stáhnout písmo požadované pro naše webové stránky. Společnost Adobe pak z vaší IP adresy obdrží informaci, že naše webové stránky byly navštíveny.

Další informace o fontech Adobe najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Adobe Fonts, které jsou k dispozici zde: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html

Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma nebo k tomu nedáte souhlas, bude váš počítač používat standardní písmo.

Odvolání souhlasu:

Poskytovatel v současné době nenabízí možnost jednoduchého odhlášení nebo zablokování přenosu dat. Pokud si přejete zabránit sledování svých aktivit na našich webových stránkách, zrušte prosím svůj souhlas s příslušnou kategorií souborů cookie nebo se všemi technicky nepotřebnými soubory cookie a přenosy dat v nástroji pro souhlas se soubory cookie. V takovém případě však možná nebudete moci naše webové stránky používat nebo je budete moci používat pouze v omezené míře.

Používání Map Google

Na těchto webových stránkách používáme Mapy Google. Mapy Google provozuje společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen "Google"). To nám umožňuje zobrazovat interaktivní mapy přímo na webových stránkách a umožňuje vám pohodlně používat funkci mapy.
Další informace o zpracování údajů společností Google najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy. V centru ochrany údajů můžete také změnit nastavení ochrany osobních údajů.

Podrobné pokyny ke správě vlastních dat v souvislosti s produkty Google najdete zde: https://www.dataliberation.org

Když navštívíte webové stránky, společnost Google obdrží informaci, že jste navštívili příslušnou podstránku našich webových stránek. K tomu dochází bez ohledu na to, zda společnost Google poskytuje uživatelský účet, prostřednictvím kterého jste přihlášeni, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni ke službě Google, budou vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu.

Pokud si nepřejete, aby byl váš profil spojen s profilem Google, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit z Google. Společnost Google ukládá vaše údaje jako uživatelské profily a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo přizpůsobeného designu svých webových stránek. Taková analýza se provádí zejména (i u nepřihlášených uživatelů) za účelem poskytování přizpůsobené reklamy a informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat společnost Google.

Odvolání souhlasu:

Poskytovatel v současné době nenabízí možnost jednoduchého odhlášení nebo zablokování přenosu dat. Pokud si přejete zabránit sledování svých aktivit na našich webových stránkách, zrušte prosím svůj souhlas s příslušnou kategorií souborů cookie nebo se všemi technicky nepotřebnými soubory cookie a přenosy dat v nástroji pro souhlas se soubory cookie. V takovém případě však možná nebudete moci naše webové stránky používat nebo je budete moci používat pouze v omezené míře.

Vložená videa YouTube

Na naše webové stránky vkládáme videa z YouTube. Provozovatelem příslušných pluginů je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (dále jen "YouTube"). YouTube, LLC je dceřinou společností společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen "Google"). Při návštěvě stránky s pluginem YouTube je navázáno spojení se servery YouTube. YouTube je informován o tom, které stránky navštěvujete. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, může YouTube přiřadit vaše chování při surfování k vám osobně. Tomu můžete zabránit tím, že se ze svého účtu YouTube předem odhlásíte.

Při spuštění videa YouTube používá poskytovatel soubory cookie, které shromažďují informace o chování uživatele.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování společností YouTube naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele, kde najdete také další informace o svých právech v tomto ohledu a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí (https://policies.google.com/privacy).

Odvolání souhlasu:

Poskytovatel v současné době nenabízí možnost jednoduchého odhlášení nebo zablokování přenosu dat. Pokud si přejete zabránit sledování svých aktivit na našich webových stránkách, zrušte prosím svůj souhlas s příslušnou kategorií souborů cookie nebo se všemi technicky nepotřebnými soubory cookie a přenosy dat v nástroji pro souhlas se soubory cookie. V takovém případě však možná nebudete moci naše webové stránky používat nebo je budete moci používat pouze v omezené míře.

Sociální pluginy

Na našich webových stránkách se používají sociální pluginy od níže uvedených poskytovatelů. Zásuvné moduly poznáte podle toho, že jsou označeny příslušným logem.

Informace, které mohou zahrnovat i osobní údaje, mohou být prostřednictvím těchto zásuvných modulů zasílány poskytovateli služeb a mohou být jím použity. Nevědomému a nechtěnému shromažďování a odesílání údajů poskytovateli služeb zabraňujeme pomocí řešení na 2 kliknutí. Chcete-li aktivovat požadovaný sociální plugin, je třeba jej nejprve aktivovat kliknutím na příslušné tlačítko. Teprve tato aktivace zásuvného modulu spustí shromažďování informací a jejich předávání poskytovateli služeb. Prostřednictvím sociálních pluginů ani jejich používáním sami neshromažďujeme žádné osobní údaje.

Nemáme žádný vliv na to, jaké údaje aktivovaný zásuvný modul shromažďuje a jak je poskytovatel používá. V současné době je třeba předpokládat, že je navázáno přímé spojení se službami poskytovatele a že jsou shromažďovány a používány přinejmenším IP adresa a informace související se zařízením. Je také možné, že se poskytovatelé služeb pokoušejí ukládat soubory cookie do používaného počítače. Informace o tom, které konkrétní údaje jsou shromažďovány a jak jsou používány, naleznete v informacích o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele služeb. Poznámka: Pokud jste současně přihlášeni na Facebooku, může vás Facebook identifikovat jako návštěvníka konkrétní stránky.

Na naše webové stránky jsme integrovali tlačítka sociálních médií následujících společností:

Google AdWords

Naše webové stránky používají sledování konverzí Google. Společnost provozující služby Google AdWords je Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pokud jste se na naše webové stránky dostali prostřednictvím reklamy umístěné společností Google, Google AdWords nastaví ve vašem počítači soubor cookie. Soubor cookie pro sledování konverzí se nastaví, když uživatel klikne na reklamu umístěnou společností Google.

Pokud uživatel navštíví určité stránky našich webových stránek a platnost souboru cookie ještě nevypršela, můžeme my a společnost Google rozpoznat, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník služby Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie proto nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků služby AdWords. Informace shromážděné pomocí konverzního souboru cookie se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří si zvolili sledování konverzí. Zákazníkům je sdělen celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou pro sledování konverzí. Neobdrží však žádné informace, které by bylo možné použít k osobní identifikaci uživatelů.

Další informace o zpracování údajů společností Google najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy. V centru ochrany údajů můžete také změnit nastavení ochrany osobních údajů.

Odvolání souhlasu:

Poskytovatel v současné době nenabízí možnost jednoduchého odhlášení nebo zablokování přenosu dat. Pokud si přejete zabránit sledování svých aktivit na našich webových stránkách, zrušte prosím svůj souhlas s příslušnou kategorií souborů cookie nebo se všemi technicky nepotřebnými soubory cookie a přenosy dat v nástroji pro souhlas se soubory cookie. V takovém případě však možná nebudete moci naše webové stránky používat nebo je budete moci používat pouze v omezené míře.

Použití služby Google Remarketing

Tyto webové stránky využívají funkci remarketingu společnosti Google Inc. Provozovatelem služeb remarketingu Google je společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen "Google").

Tato funkce se používá k prezentaci zájmově orientovaných reklam návštěvníkům webových stránek v rámci reklamní sítě Google. V prohlížeči návštěvníka webových stránek je uložen takzvaný "cookie", který umožňuje rozpoznat návštěvníka při návštěvě webových stránek, které patří do reklamní sítě Google. Na těchto stránkách se návštěvníkovi mohou zobrazovat reklamy, které se vztahují k obsahu, který návštěvník dříve navštívil na webových stránkách, které využívají funkci remarketingu společnosti Google.

Další informace o zpracování údajů společností Google najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy. V centru ochrany údajů můžete také změnit nastavení ochrany osobních údajů.

Odvolání souhlasu:

Poskytovatel v současné době nenabízí možnost jednoduchého odhlášení nebo zablokování přenosu dat. Pokud si přejete zabránit sledování svých aktivit na našich webových stránkách, zrušte prosím svůj souhlas s příslušnou kategorií souborů cookie nebo se všemi technicky nepotřebnými soubory cookie a přenosy dat v nástroji pro souhlas se soubory cookie. V takovém případě však možná nebudete moci naše webové stránky používat nebo je budete moci používat pouze v omezené míře.

Šifrování SSL

Pro ochranu bezpečnosti vašich údajů při přenosu používáme nejmodernější metody šifrování (např. SSL) prostřednictvím protokolu HTTPS.

Používání našich formulářů

Na webových stránkách www.erdbaron.com naleznete mnoho formulářů. Použitím těchto formulářů uživatel souhlasí s tím, aby byly tyto údaje zaznamenány a zpracovány v našich databázích. Uživatel dále souhlasí s tím, abychom ho kontaktovali. Důvod kontaktování může být technické nebo obchodní povahy.


 

Informace o vašem právu vznést námitku podle čl. 21 GDPR

Individuální právo na námitku

Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a které je založeno na čl.6 odst.1 písm. f) GDPR (zpracování údajů na základě vyvážení zájmů); to platí i pro profilování založené na tomto ustanovení ve smyslu čl.4 odst.4 GDPR.

Pokud vznesete námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Příjemce námitky

Erdbaron HQ SRL, Preot Bacca 13, 550145 Sibiu


 

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit tyto zásady ochrany osobních údajů tak, aby vždy odpovídaly aktuálním právním požadavkům, nebo provést změny našich služeb v zásadách ochrany osobních údajů, např. při zavádění nových služeb. Nové zásady ochrany osobních údajů pak budou platit při vaší další návštěvě.

Otázky pro pověřence pro ochranu osobních údajů

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů, zašlete nám e-mail nebo se obraťte přímo na osobu odpovědnou za ochranu údajů v naší organizaci:

+49 7041 8069900

 

[cookie_declaration]