Nadruk

Nadruk

Informacje zgodnie z § 36 VSBG

Zgodnie z § 36 VSBG (Ustawa o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów konsumenckich), operator niniejszej strony internetowej oświadcza:
Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed komisją arbitrażową ds. konsumentów.

Operator strony internetowej

Dieter Lutz Digital LTD; Room 8 | 11/F; Wang Fai Industrial Building; 29 Luk Hop Street; San Po Kong Kowloon; Hong Kong | Telefon: +49 7041 8069900 | Odpowiedzialność za działanie strony internetowej i całą jej zawartość, w tym treści redakcyjne, ponosi Dieter Lutz Digital LTD.

Odpowiedzialny za działania reklamowe pod marką "Erdbaron".

Odpowiedzialność za wszystkie reklamy pod marką "Erdbaron" ponosi Dieter Lutz Digital LTD; Room 8 | 11/F; Wang Fai Industrial Building; 29 Luk Hop Street; San Po Kong Kowloon; Hong Kong | Phone: +49 7041 8069900 |

kontakt

Telefon: +49 7041 8069900
Email:

Adres

Earth Baron HQ SRL
Preot-Bacca-Strasse 13
550145 Sybin

Podatek od wartości dodanej

VAT: DE336417816
TVA: RO43198247
(odwrotne obciążenie)

Rejestr handlowy

Sybin J32/1383/2020