Integritetspolicy

Den personuppgiftsansvarige i den mening som avses i dataskyddslagstiftningen, särskilt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), är

FulfillmentMax LTD

Rum 8 | 11/F
Wang Fai industribyggnad
29 Luk Hop Street San Po Kong
Kowloon | Hongkong

Dina rättigheter som registrerad

Du kan när som helst utöva följande rättigheter med hjälp av kontaktuppgifterna till vårt dataskyddsombud:

 • Information om dina uppgifter som lagras av oss och hur de behandlas (art. 15 GDPR),
 • Rättelse av felaktiga personuppgifter (art. 16 GDPR),
 • Radering av dina uppgifter som lagras av oss (art. 17 GDPR),
 • Begränsning av databehandlingen om vi ännu inte får radera dina uppgifter på grund av rättsliga skyldigheter (art. 18 GDPR),
 • Invändning mot vår behandling av dina uppgifter (art. 21 GDPR) och
 • Dataportabilitet, förutsatt att du har samtyckt till databehandlingen eller har ingått ett avtal med oss (art. 20 GDPR).

Om du har gett oss ditt samtycke kan du när som helst återkalla det med verkan för framtiden.

Du kan när som helst lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, t.ex. till den behöriga tillsynsmyndigheten i den federala stat där du är bosatt eller till den myndighet som ansvarar för oss som personuppgiftsansvarig.

En förteckning över tillsynsmyndigheter (för den icke-offentliga sektorn) med adresser finns på https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Insamling av allmän information när du besöker vår webbplats

Behandlingens art och syfte:

När du besöker vår webbplats, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt överför information, samlas information av allmän karaktär in automatiskt. Denna information (serverloggfiler) inkluderar till exempel typen av webbläsare, det operativsystem som används, domännamnet på din internetleverantör, din IP-adress och liknande.

De behandlas i synnerhet för följande ändamål:

 • Säkerställa en smidig anslutning till webbplatsen,
 • Säkerställa en smidig användning av vår webbplats,
 • Utvärdering av systemets säkerhet och stabilitet samt
 • för att optimera vår webbplats.

Vi använder inte dina uppgifter för att dra slutsatser om din person. Information av detta slag kan utvärderas statistiskt av oss i anonymiserad form för att optimera vår webbplats och tekniken bakom den.

Rättslig grund och berättigat intresse:

Behandlingen sker i enlighet med art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR på grundval av vårt berättigade intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats.

Mottagare:

Mottagare av uppgifterna kan vara tekniska tjänsteleverantörer som fungerar som processorer för drift och underhåll av vår webbplats.

Lagringstid:

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för det ändamål för vilket de samlades in. Detta är i allmänhet fallet för de uppgifter som används för att tillhandahålla webbplatsen när respektive session har avslutats.

Om uppgifterna lagras i loggfiler sker detta senast efter 14 dagar. Lagring utöver denna period är möjlig. I detta fall anonymiseras användarnas IP-adresser så att det inte längre är möjligt att identifiera den anropande klienten.

Bestämmelse som föreskrivs eller krävs:

Tillhandahållandet av ovannämnda personuppgifter krävs varken enligt lag eller avtal. Utan IP-adressen kan dock inte tjänsten och funktionaliteten på vår webbplats garanteras. Dessutom kan det hända att enskilda tjänster inte är tillgängliga eller kan begränsas. Av denna anledning är en invändning utesluten.

Kakor

Som många andra webbplatser använder vi också så kallade "cookies". Cookies är små textfiler som lagras på din slutenhet (bärbar dator, surfplatta, smartphone etc.) när du besöker vår webbplats.

Du kan radera enskilda cookies eller hela cookie-förteckningen. Du kommer också att få information och instruktioner om hur du tar bort dessa cookies eller blockerar deras lagring i förväg. Beroende på din webbläsarleverantör hittar du nödvändig information under följande länkar:

Lagringstid och cookies som används:

I den mån dina webbläsarinställningar eller ditt samtycke tillåter oss att
Tillåt användning av cookies, cookies används. En lista
av alla cookies som används finns i tabellen nedan.
 

Tekniskt nödvändiga cookies

Behandlingens art och syfte:

Vi använder cookies för att göra vår webbplats mer användarvänlig. Vissa delar av vår webbplats kräver att den webbläsare som används kan identifieras även efter ett sidbyte.

Syftet med att använda tekniskt nödvändiga cookies är att förenkla användningen av webbplatser för användarna. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. För dessa är det nödvändigt att webbläsaren känns igen även efter ett sidbyte.

Vi behöver cookies för följande applikationer:

Överföring av språkinställningar
Memorera sökord

Rättslig grund och berättigat intresse:

Behandlingen sker i enlighet med art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR på grundval av vårt berättigade intresse av en användarvänlig utformning av vår webbplats.

Mottagare:

Mottagare av uppgifterna kan vara tekniska tjänsteleverantörer som fungerar som processorer för drift och underhåll av vår webbplats.

Bestämmelse som föreskrivs eller krävs:

Tillhandahållandet av ovannämnda personuppgifter krävs varken enligt lag eller avtal. Utan dessa uppgifter kan vi dock inte garantera att vår webbplats är tillgänglig och fungerar. Dessutom kan det hända att enskilda tjänster inte är tillgängliga eller kan begränsas.

Motsägelse

Läs informationen om din rätt till invändningar enligt artikel 21 i GDPR nedan.

Tekniskt onödiga cookies

Dessutom använder vi cookies för att bättre anpassa utbudet på vår webbplats till våra besökares intressen eller för att allmänt förbättra det på grundval av statistiska analyser.

För att ta reda på vilka leverantörer som sätter cookies, se informationen nedan om de tekniker för visning, spårning, remarketing och webbanalys som används.

Rättslig grund:

Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke, artikel 6.1 a i GDPR.

Mottagare:

Mottagare av uppgifterna kan vara tekniska tjänsteleverantörer som fungerar som processorer för drift och underhåll av vår webbplats.

För ytterligare mottagare, se informationen nedan om de tekniker för visning, spårning, remarketing och webbanalys som används.

Överföring till tredje land:

Mer information finns i förteckningarna över de enskilda leverantörerna av visning, spårning, remarketing och webbanalys.

Bestämmelse som föreskrivs eller krävs:

Naturligtvis kan du också se vår webbplats utan cookies. Webbläsare är regelbundet inställda för att acceptera cookies. I allmänhet kan du avaktivera användningen av cookies när som helst via dina webbläsarinställningar (se Återkallande av samtycke).

Observera att enskilda funktioner på vår webbplats eventuellt inte fungerar om du har avaktiverat användningen av cookies.

Återkallande av samtycke:

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke via vårt verktyg för samtycke till cookies.

Profilering:

I vilken utsträckning vi analyserar webbplatsbesökarnas beteende med pseudonymiserade användarprofiler, se informationen nedan om de tekniker för visning, spårning, remarketing och webbanalys som används.

Registrering på vår webbplats

Behandlingens art och syfte:

För att registrera dig på vår webbplats behöver vi vissa personuppgifter, som överförs till oss via en inmatningsmask.

Följande ytterligare uppgifter samlas in vid registreringen:

Inloggningstid, IP-adress,

Din registrering krävs för att tillhandahålla visst innehåll och vissa tjänster på vår webbplats.

Rättslig grund:

De uppgifter som anges vid registreringen behandlas på grundval av användarens samtycke (art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR).

Mottagare:

Mottagare av uppgifterna kan vara tekniska tjänsteleverantörer som fungerar som processorer för drift och underhåll av vår webbplats.

Lagringstid:

Uppgifter kommer endast att behandlas i detta sammanhang så länge som motsvarande samtycke har lämnats.

Bestämmelse som föreskrivs eller krävs:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt, enbart på grundval av ditt samtycke. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan vi inte ge dig tillgång till det innehåll vi erbjuder.

Tillhandahållande av avgiftsbelagda tjänster

Behandlingens art och syfte:

För tillhandahållande av avgiftsbelagda tjänster begär vi ytterligare uppgifter, t.ex. betalningsuppgifter, för att kunna uppfylla din beställning.

Rättslig grund:

Behandlingen av de uppgifter som krävs för att ingå avtalet grundar sig på artikel 6.1 b i GDPR.

Mottagare:

Mottagare av uppgifterna kan vara personuppgiftsbiträden.

Lagringstid:

Vi lagrar dessa uppgifter i våra system tills de lagstadgade lagringstiderna har löpt ut. Dessa är i allmänhet 6 eller 10 år på grund av korrekt redovisning och skatterättsliga krav.

Bestämmelse som föreskrivs eller krävs:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan vi inte ge dig tillgång till det innehåll och de tjänster som vi erbjuder.

Kommentar funktion

Behandlingens art och syfte:

När användare lämnar kommentarer på vår webbplats lagras utöver denna information även tidpunkten för skapandet och det användarnamn som tidigare valts av webbplatsbesökaren. Detta är för vår säkerhets skull, eftersom vi kan åtalas för olagligt innehåll på vår webbplats, även om det skapats av användare.

Rättslig grund:

De uppgifter som anges som kommentar behandlas på grundval av ett berättigat intresse (art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR).

Genom att tillhandahålla kommentarsfunktionen vill vi möjliggöra en okomplicerad interaktion. Den information du lämnar kommer att lagras för att behandla din förfrågan och för eventuella följdfrågor.

Mottagare:

Mottagare av uppgifterna kan vara personuppgiftsbiträden.

Lagringstid:

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för det ändamål för vilket de samlades in. Detta är i allmänhet fallet när kommunikationen med användaren har avslutats och företaget kan dra slutsatsen av omständigheterna att frågan i fråga har klargjorts slutgiltigt. Vi förbehåller oss rätten att radera uppgifter utan att ange skäl och utan föregående eller efterföljande information.

Du kan också när som helst få din kommentar raderad av oss. Skicka då ett e-postmeddelande till nedanstående dataskyddsombud eller den person som ansvarar för dataskyddet och ange länken till din kommentar samt den e-postadress som användes när kommentaren skapades för identifieringssyften.

Bestämmelse som föreskrivs eller krävs:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan vi inte ge dig tillgång till vår kommentarsfunktion.

Nyhetsbrev

Behandlingens art och syfte:

För leverans av vårt nyhetsbrev samlar vi in personuppgifter som överförs till oss via en inmatningsmask.

Vi kräver en giltig e-postadress för effektiv registrering. Vi använder "double opt-in"-förfarandet för att kontrollera att en registrering verkligen görs av ägaren till en e-postadress. För detta ändamål loggar vi registreringen för nyhetsbrevet, sändningen av ett bekräftelsemeddelande och mottagandet av det begärda svaret. Inga ytterligare uppgifter samlas in.

Rättslig grund:

På grundval av ditt uttryckliga samtycke (artikel 6.1 a i GDPR) skickar vi regelbundet vårt nyhetsbrev eller jämförbar information via e-post till den e-postadress du har angett.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av dina personuppgifter och dess användning för att skicka nyhetsbrevet med verkan för framtiden. En motsvarande länk finns i varje nyhetsbrev. Du kan också när som helst avsluta prenumerationen direkt på denna webbplats eller informera oss om din uppsägning med hjälp av det kontaktalternativ som anges i slutet av detta dataskyddsmeddelande.

Mottagare:

Mottagare av uppgifterna kan vara personuppgiftsbiträden.

Lagringstid:

Uppgifterna kommer endast att behandlas i detta sammanhang så länge som motsvarande samtycke finns tillgängligt. Därefter kommer de att raderas.

Bestämmelse som föreskrivs eller krävs:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt, enbart på grundval av ditt samtycke. Tyvärr kan vi inte skicka vårt nyhetsbrev till dig utan ditt samtycke.

Återkallande av samtycke:

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av dina personuppgifter och dess användning för att skicka nyhetsbrevet med verkan för framtiden. Du kan avregistrera dig via den länk som finns i varje e-postmeddelande eller genom att kontakta det dataskyddsombud som anges nedan eller den person som ansvarar för dataskydd.

Kontaktformulär

Behandlingens art och syfte:

De uppgifter du anger kommer att lagras för att vi ska kunna kommunicera med dig på ett personligt sätt. För detta krävs att du anger en giltig e-postadress och ditt namn. Detta används för att tilldela förfrågan och därefter besvara den. Det är frivilligt att lämna ytterligare uppgifter.

Rättslig grund:

De uppgifter som anges i kontaktformuläret behandlas på grundval av ett berättigat intresse (artikel 6.1 lit. f i GDPR).

Genom att tillhandahålla kontaktformuläret vill vi göra det enkelt för dig att kontakta oss. Den information du lämnar kommer att lagras för att behandla din förfrågan och för eventuella uppföljningsfrågor.

Om du kontaktar oss för att begära en offert kommer de uppgifter som anges i kontaktformuläret att behandlas för att genomföra åtgärder före avtalets ingående (artikel 6.1 b i GDPR).

Mottagare:

Mottagare av uppgifterna kan vara personuppgiftsbiträden.

Lagringstid:

Uppgifterna kommer att raderas senast 6 månader efter det att förfrågan har behandlats.

Om det finns ett avtalsförhållande omfattas vi av de lagstadgade lagringsperioderna enligt den tyska handelslagen (HGB) och raderar dina uppgifter efter att dessa perioder har löpt ut.

Bestämmelse som föreskrivs eller krävs:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt. Vi kan dock endast behandla din förfrågan om du anger ditt namn, din e-postadress och anledningen till förfrågan.

Användning av Google Analytics

Om du har gett ditt samtycke använder denna webbplats Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (nedan: "Google"). Google Analytics använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. På grund av aktiveringen av IP-anonymisering på dessa webbplatser kommer din IP-adress dock att förkortas av Google i förväg inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.

Ytterligare information om användarvillkor och dataskydd finns på https://www.google.com/analytics/terms/de.html und unter https://policies.google.com/?hl=de.

På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att analysera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att förse webbplatsoperatören med andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning.

De uppgifter som skickas av oss och som är kopplade till cookies, användaridentifierare (t.ex. användar-ID) eller reklam-ID raderas automatiskt efter 14 månader. Uppgifter som har nått slutet av sin lagringsperiod raderas automatiskt en gång i månaden.

Återkallande av samtycke:

Du kan förhindra spårning av Google Analytics på vår webbplats genom att klicka på klicka på denna länk. En opt-out-cookie kommer att installeras på din enhet. Detta kommer att förhindra Google Analytics från att samla in data för denna webbplats och för denna webbläsare i framtiden så länge som kakan förblir installerad i din webbläsare.

Du kan också förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet med detta; vi vill dock påpeka att du i detta fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning.

Du kan också förhindra Google från att samla in de uppgifter som genereras av cookien och som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att behandla dessa uppgifter av Google genom att ladda ner och installera det webbläsarinsticksprogram som finns tillgängligt under följande länk: Browser add-on för att avaktivera Google Analytics.

Användning av skriptbibliotek (Google Webfonts)

För att vårt innehåll ska visas korrekt och grafiskt tilltalande i alla webbläsare använder vi "Google Web Fonts" från Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; nedan kallat "Google") för att visa teckensnitt på denna webbplats.

Mer information om Google Web Fonts finns på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles integritetspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/.

Användning av Typekit-webbteckensnitt från Adobe Fonts

Vi använder Typekit-webbteckensnitt från Adobe Fonts för den visuella utformningen av vår webbplats. Adobe Fonts är en tjänst som tillhandahålls av Adobe Systems Software Ireland Companies (4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland; nedan "Adobe"), som ger oss tillgång till ett teckensnittsbibliotek.

För att integrera de teckensnitt vi använder måste din webbläsare upprätta en anslutning till en Adobe-server i USA och ladda ner det teckensnitt som krävs för vår webbplats. Adobe får sedan information om att vår webbplats har öppnats från din IP-adress.

Mer information om Adobe Fonts finns i Adobe Fonts integritetspolicy, som du kan läsa här: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html

Om din webbläsare inte stöder webbteckensnitt eller om du inte ger ditt samtycke, kommer ett standardteckensnitt att användas av din dator.

Återkallande av samtycke:

Leverantören erbjuder för närvarande inte möjligheten att helt enkelt välja bort eller blockera dataöverföring. Om du vill förhindra att dina aktiviteter på vår webbplats spåras, återkalla ditt samtycke till motsvarande cookie-kategori eller alla tekniskt onödiga cookies och dataöverföringar i verktyget för cookie-samtycke. I detta fall kan det dock hända att du inte kan använda vår webbplats eller endast kan använda den i begränsad utsträckning.

Användning av Google Maps

Vi använder Google Maps på denna webbplats. Google Maps drivs av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallat "Google"). På så sätt kan vi visa dig interaktiva kartor direkt på webbplatsen och du kan använda kartfunktionen på ett bekvämt sätt.
Mer information om Googles databehandling hittar du i Googles dataskyddsinformation: https://policies.google.com/privacy. Du kan också ändra dina personliga dataskyddsinställningar där i dataskyddscentret.

Detaljerade anvisningar om hur du hanterar dina egna uppgifter i samband med Google-produkter hittar du här: https://www.dataliberation.org

När du besöker webbplatsen får Google information om att du har öppnat motsvarande undersida på vår webbplats. Detta sker oavsett om Google tillhandahåller ett användarkonto genom vilket du är inloggad eller om det inte finns något användarkonto. Om du är inloggad på Google kommer dina uppgifter att tilldelas direkt till ditt konto.

Om du inte vill bli kopplad till din Google-profil måste du logga ut från Google innan du aktiverar knappen. Google lagrar dina uppgifter som användningsprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller skräddarsydd utformning av sina webbplatser. En sådan analys genomförs i synnerhet (även för användare som inte är inloggade) för att tillhandahålla anpassad reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, varvid du måste kontakta Google för att utöva denna rättighet.

Återkallande av samtycke:

Leverantören erbjuder för närvarande inte möjligheten att helt enkelt välja bort eller blockera dataöverföring. Om du vill förhindra att dina aktiviteter på vår webbplats spåras, återkalla ditt samtycke till motsvarande cookie-kategori eller alla tekniskt onödiga cookies och dataöverföringar i verktyget för cookie-samtycke. I detta fall kan det dock hända att du inte kan använda vår webbplats eller endast kan använda den i begränsad utsträckning.

Inbäddade YouTube-videor

Vi bäddar in YouTube-videor på vår webbplats. Operatören av motsvarande plugins är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (nedan kallad "YouTube"). YouTube, LLC är ett dotterbolag till Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallat "Google"). När du besöker en sida med YouTube-plugin upprättas en anslutning till YouTubes servrar. YouTube informeras om vilka sidor du besöker. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto kan YouTube tillskriva ditt surfbeteende till dig personligen. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto i förväg.

När en YouTube-video startas använder leverantören cookies som samlar in information om användarens beteende.

Mer information om syftet med och omfattningen av YouTubes insamling och behandling av uppgifter finns i leverantörens integritetspolicy, där du också hittar mer information om dina rättigheter i detta avseende och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet (https://policies.google.com/privacy).

Återkallande av samtycke:

Leverantören erbjuder för närvarande inte möjligheten att helt enkelt välja bort eller blockera dataöverföring. Om du vill förhindra att dina aktiviteter på vår webbplats spåras, återkalla ditt samtycke till motsvarande cookie-kategori eller alla tekniskt onödiga cookies och dataöverföringar i verktyget för cookie-samtycke. I detta fall kan det dock hända att du inte kan använda vår webbplats eller endast kan använda den i begränsad utsträckning.

Sociala plugins

På vår webbplats används Social Plugins från de leverantörer som anges nedan. Du känner igen plugins genom att de är märkta med motsvarande logotyp.

Information, som även kan innehålla personuppgifter, kan skickas till tjänsteleverantören via dessa plugins och kan användas av tjänsteleverantören. Vi förhindrar omedveten och oönskad insamling och överföring av data till tjänsteleverantören med hjälp av en 2-klickslösning. För att aktivera en önskad social plugin måste den först aktiveras genom att klicka på motsvarande knapp. Endast denna aktivering av insticksprogrammet utlöser insamling av information och överföring av den till tjänsteleverantören. Vi samlar inte in några personuppgifter själva med hjälp av de sociala insticksprogrammen eller genom att använda dem.

Vi har inget inflytande på vilka data ett aktiverat plugin samlar in och hur de används av leverantören. För närvarande måste det antas att en direkt anslutning till leverantörens tjänster upprättas och att åtminstone IP-adressen och enhetsrelaterad information samlas in och används. Det är också möjligt att tjänsteleverantörerna försöker lagra cookies på den använda datorn. Se dataskyddsinformationen för respektive tjänsteleverantör för att ta reda på vilka specifika uppgifter som samlas in och hur de används. Observera: Om du är inloggad på Facebook samtidigt kan Facebook identifiera dig som besökare på en viss sida.

Vi har integrerat följande företags knappar för sociala medier på vår webbplats:

Google AdWords

Vår webbplats använder Google Conversion Tracking. Företaget som driver Google AdWords-tjänsterna är Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Om du har nått vår webbplats via en annons från Google, kommer Google AdWords att placera en cookie på din dator. Cookien för conversion tracking sätts när en användare klickar på en annons från Google.

Om användaren besöker vissa sidor på vår webbplats och cookien ännu inte har löpt ut, kan vi och Google känna igen att användaren har klickat på annonsen och har omdirigerats till den här sidan. Varje Google AdWords-kund får en annan cookie. Cookies kan därför inte spåras via AdWords-kundernas webbplatser. Den information som samlas in med hjälp av konverteringscookien används för att generera konverteringsstatistik för AdWords-kunder som har valt konverteringsspårning. Kunderna får veta det totala antalet användare som klickade på deras annons och omdirigerades till en sida med en tagg för konverteringsspårning. De får dock ingen information som kan användas för att identifiera användare personligen.

Mer information om Googles databehandling hittar du i Googles dataskyddsinformation: https://policies.google.com/privacy. Du kan också ändra dina personliga dataskyddsinställningar där i dataskyddscentret.

Återkallande av samtycke:

Leverantören erbjuder för närvarande inte möjligheten att helt enkelt välja bort eller blockera dataöverföring. Om du vill förhindra att dina aktiviteter på vår webbplats spåras, återkalla ditt samtycke till motsvarande cookie-kategori eller alla tekniskt onödiga cookies och dataöverföringar i verktyget för cookie-samtycke. I detta fall kan det dock hända att du inte kan använda vår webbplats eller endast kan använda den i begränsad utsträckning.

Användning av Google Remarketing

Denna webbplats använder remarketingfunktionen från Google Inc. Det operativa företaget för Google Remarketing-tjänsterna är Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallat "Google").

Denna funktion används för att presentera intressebaserade annonser för webbplatsbesökare inom Googles annonsnätverk. En så kallad "cookie" lagras i webbplatsbesökarens webbläsare, vilket gör det möjligt att känna igen besökaren när han eller hon besöker webbplatser som tillhör Googles annonsnätverk. På dessa sidor kan besökaren presenteras med annonser som relaterar till innehåll som besökaren tidigare har fått tillgång till på webbplatser som använder Googles remarketingfunktion.

Mer information om Googles databehandling hittar du i Googles dataskyddsinformation: https://policies.google.com/privacy. Du kan också ändra dina personliga dataskyddsinställningar där i dataskyddscentret.

Återkallande av samtycke:

Leverantören erbjuder för närvarande inte möjligheten att helt enkelt välja bort eller blockera dataöverföring. Om du vill förhindra att dina aktiviteter på vår webbplats spåras, återkalla ditt samtycke till motsvarande cookie-kategori eller alla tekniskt onödiga cookies och dataöverföringar i verktyget för cookie-samtycke. I detta fall kan det dock hända att du inte kan använda vår webbplats eller endast kan använda den i begränsad utsträckning.

SSL-kryptering

För att skydda säkerheten för dina uppgifter under överföringen använder vi toppmoderna krypteringsmetoder (t.ex. SSL) via HTTPS.

Användning av våra formulär

Vi tillhandahåller många formulär på webbplatsen www.erdbaron.com. Genom att använda dessa formulär samtycker användaren till att dessa uppgifter registreras och bearbetas i våra databaser. Dessutom samtycker användaren till att bli kontaktad. Skälet till att kontakta oss kan vara av teknisk eller kommersiell natur.

 


 

Information om din rätt till invändningar i enlighet med artikel 21 i GDPR

Individuell rätt till invändning

Du har rätt att, av skäl som hänför sig till din specifika situation, när som helst invända mot behandling av personuppgifter som rör dig och som baseras på artikel 6.1 f i GDPR (databehandling på grundval av en intresseavvägning); detta gäller även profilering som baseras på denna bestämmelse i den mening som avses i artikel 4.4 i GDPR.

Om du invänder kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Mottagare av en invändning

Erdbaron HQ SRL, Preot Bacca 13, 550145 Sibiu

 


 

Ändringar i vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy så att den alltid överensstämmer med gällande lagkrav eller att genomföra ändringar av våra tjänster i integritetspolicyn, t.ex. vid introduktion av nya tjänster. Den nya integritetspolicyn kommer då att gälla för ditt nästa besök.

Frågor till dataskyddsombudet

Om du har några frågor om dataskydd, vänligen skicka oss ett e-postmeddelande eller kontakta den person som ansvarar för dataskydd i vår organisation direkt:

+49 7041 8069900

Den personuppgiftsansvarige i den mening som avses i dataskyddslagstiftningen, särskilt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), är

Dieter Lutz Digital LTD

Rum 8 | 11/F
Wang Fai industribyggnad
29 Luk Hop Street San Po Kong
Kowloon | Hongkong

Dina rättigheter som registrerad

Du kan när som helst utöva följande rättigheter med hjälp av kontaktuppgifterna till vårt dataskyddsombud:

 • Information om dina uppgifter som lagras av oss och hur de behandlas (art. 15 GDPR),
 • Rättelse av felaktiga personuppgifter (art. 16 GDPR),
 • Radering av dina uppgifter som lagras av oss (art. 17 GDPR),
 • Begränsning av databehandlingen om vi ännu inte får radera dina uppgifter på grund av rättsliga skyldigheter (art. 18 GDPR),
 • Invändning mot vår behandling av dina uppgifter (art. 21 GDPR) och
 • Dataportabilitet, förutsatt att du har samtyckt till databehandlingen eller har ingått ett avtal med oss (art. 20 GDPR).

Om du har gett oss ditt samtycke kan du när som helst återkalla det med verkan för framtiden.

Du kan när som helst lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, t.ex. till den behöriga tillsynsmyndigheten i den federala stat där du är bosatt eller till den myndighet som ansvarar för oss som personuppgiftsansvarig.

En förteckning över tillsynsmyndigheter (för den icke-offentliga sektorn) med adresser finns på https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Insamling av allmän information när du besöker vår webbplats

Behandlingens art och syfte:

När du besöker vår webbplats, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt överför information, samlas information av allmän karaktär in automatiskt. Denna information (serverloggfiler) inkluderar till exempel typen av webbläsare, det operativsystem som används, domännamnet på din internetleverantör, din IP-adress och liknande.

De behandlas i synnerhet för följande ändamål:

 • Säkerställa en smidig anslutning till webbplatsen,
 • Säkerställa en smidig användning av vår webbplats,
 • Utvärdering av systemets säkerhet och stabilitet samt
 • för att optimera vår webbplats.

Vi använder inte dina uppgifter för att dra slutsatser om din person. Information av detta slag kan utvärderas statistiskt av oss i anonymiserad form för att optimera vår webbplats och tekniken bakom den.

Rättslig grund och berättigat intresse:

Behandlingen sker i enlighet med art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR på grundval av vårt berättigade intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats.

Mottagare:

Mottagare av uppgifterna kan vara tekniska tjänsteleverantörer som fungerar som processorer för drift och underhåll av vår webbplats.

Lagringstid:

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för det ändamål för vilket de samlades in. Detta är i allmänhet fallet för de uppgifter som används för att tillhandahålla webbplatsen när respektive session har avslutats.

Om uppgifterna lagras i loggfiler sker detta senast efter 14 dagar. Lagring utöver denna period är möjlig. I detta fall anonymiseras användarnas IP-adresser så att det inte längre är möjligt att identifiera den anropande klienten.

Bestämmelse som föreskrivs eller krävs:

Tillhandahållandet av ovannämnda personuppgifter krävs varken enligt lag eller avtal. Utan IP-adressen kan dock inte tjänsten och funktionaliteten på vår webbplats garanteras. Dessutom kan det hända att enskilda tjänster inte är tillgängliga eller kan begränsas. Av denna anledning är en invändning utesluten.

Kakor

Som många andra webbplatser använder vi också så kallade "cookies". Cookies är små textfiler som lagras på din slutenhet (bärbar dator, surfplatta, smartphone etc.) när du besöker vår webbplats.

Du kan radera enskilda cookies eller hela cookie-förteckningen. Du kommer också att få information och instruktioner om hur du tar bort dessa cookies eller blockerar deras lagring i förväg. Beroende på din webbläsarleverantör hittar du nödvändig information under följande länkar:

Lagringstid och cookies som används:

I den mån dina webbläsarinställningar eller ditt samtycke tillåter oss att
Tillåt användning av cookies, cookies används. En lista
av alla cookies som används finns i tabellen nedan.
 

Tekniskt nödvändiga cookies

Behandlingens art och syfte:

Vi använder cookies för att göra vår webbplats mer användarvänlig. Vissa delar av vår webbplats kräver att den webbläsare som används kan identifieras även efter ett sidbyte.

Syftet med att använda tekniskt nödvändiga cookies är att förenkla användningen av webbplatser för användarna. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. För dessa är det nödvändigt att webbläsaren känns igen även efter ett sidbyte.

Vi behöver cookies för följande applikationer:

Överföring av språkinställningar
Memorera sökord

Rättslig grund och berättigat intresse:

Behandlingen sker i enlighet med art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR på grundval av vårt berättigade intresse av en användarvänlig utformning av vår webbplats.

Mottagare:

Mottagare av uppgifterna kan vara tekniska tjänsteleverantörer som fungerar som processorer för drift och underhåll av vår webbplats.

Bestämmelse som föreskrivs eller krävs:

Tillhandahållandet av ovannämnda personuppgifter krävs varken enligt lag eller avtal. Utan dessa uppgifter kan vi dock inte garantera att vår webbplats är tillgänglig och fungerar. Dessutom kan det hända att enskilda tjänster inte är tillgängliga eller kan begränsas.

Motsägelse

Läs informationen om din rätt till invändningar enligt artikel 21 i GDPR nedan.

Tekniskt onödiga cookies

Dessutom använder vi cookies för att bättre anpassa utbudet på vår webbplats till våra besökares intressen eller för att allmänt förbättra det på grundval av statistiska analyser.

För att ta reda på vilka leverantörer som sätter cookies, se informationen nedan om de tekniker för visning, spårning, remarketing och webbanalys som används.

Rättslig grund:

Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke, artikel 6.1 a i GDPR.

Mottagare:

Mottagare av uppgifterna kan vara tekniska tjänsteleverantörer som fungerar som processorer för drift och underhåll av vår webbplats.

För ytterligare mottagare, se informationen nedan om de tekniker för visning, spårning, remarketing och webbanalys som används.

Överföring till tredje land:

Mer information finns i förteckningarna över de enskilda leverantörerna av visning, spårning, remarketing och webbanalys.

Bestämmelse som föreskrivs eller krävs:

Naturligtvis kan du också se vår webbplats utan cookies. Webbläsare är regelbundet inställda för att acceptera cookies. I allmänhet kan du avaktivera användningen av cookies när som helst via dina webbläsarinställningar (se Återkallande av samtycke).

Observera att enskilda funktioner på vår webbplats eventuellt inte fungerar om du har avaktiverat användningen av cookies.

Återkallande av samtycke:

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke via vårt verktyg för samtycke till cookies.

Profilering:

I vilken utsträckning vi analyserar webbplatsbesökarnas beteende med pseudonymiserade användarprofiler, se informationen nedan om de tekniker för visning, spårning, remarketing och webbanalys som används.

Registrering på vår webbplats

Behandlingens art och syfte:

För att registrera dig på vår webbplats behöver vi vissa personuppgifter, som överförs till oss via en inmatningsmask.

Följande ytterligare uppgifter samlas in vid registreringen:

Inloggningstid, IP-adress,

Din registrering krävs för att tillhandahålla visst innehåll och vissa tjänster på vår webbplats.

Rättslig grund:

De uppgifter som anges vid registreringen behandlas på grundval av användarens samtycke (art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR).

Mottagare:

Mottagare av uppgifterna kan vara tekniska tjänsteleverantörer som fungerar som processorer för drift och underhåll av vår webbplats.

Lagringstid:

Uppgifter kommer endast att behandlas i detta sammanhang så länge som motsvarande samtycke har lämnats.

Bestämmelse som föreskrivs eller krävs:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt, enbart på grundval av ditt samtycke. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan vi inte ge dig tillgång till det innehåll vi erbjuder.

Tillhandahållande av avgiftsbelagda tjänster

Behandlingens art och syfte:

För tillhandahållande av avgiftsbelagda tjänster begär vi ytterligare uppgifter, t.ex. betalningsuppgifter, för att kunna uppfylla din beställning.

Rättslig grund:

Behandlingen av de uppgifter som krävs för att ingå avtalet grundar sig på artikel 6.1 b i GDPR.

Mottagare:

Mottagare av uppgifterna kan vara personuppgiftsbiträden.

Lagringstid:

Vi lagrar dessa uppgifter i våra system tills de lagstadgade lagringstiderna har löpt ut. Dessa är i allmänhet 6 eller 10 år på grund av korrekt redovisning och skatterättsliga krav.

Bestämmelse som föreskrivs eller krävs:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan vi inte ge dig tillgång till det innehåll och de tjänster som vi erbjuder.

Kommentar funktion

Behandlingens art och syfte:

När användare lämnar kommentarer på vår webbplats lagras utöver denna information även tidpunkten för skapandet och det användarnamn som tidigare valts av webbplatsbesökaren. Detta är för vår säkerhets skull, eftersom vi kan åtalas för olagligt innehåll på vår webbplats, även om det skapats av användare.

Rättslig grund:

De uppgifter som anges som kommentar behandlas på grundval av ett berättigat intresse (art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR).

Genom att tillhandahålla kommentarsfunktionen vill vi möjliggöra en okomplicerad interaktion. Den information du lämnar kommer att lagras för att behandla din förfrågan och för eventuella följdfrågor.

Mottagare:

Mottagare av uppgifterna kan vara personuppgiftsbiträden.

Lagringstid:

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för det ändamål för vilket de samlades in. Detta är i allmänhet fallet när kommunikationen med användaren har avslutats och företaget kan dra slutsatsen av omständigheterna att frågan i fråga har klargjorts slutgiltigt. Vi förbehåller oss rätten att radera uppgifter utan att ange skäl och utan föregående eller efterföljande information.

Du kan också när som helst få din kommentar raderad av oss. Skicka då ett e-postmeddelande till nedanstående dataskyddsombud eller den person som ansvarar för dataskyddet och ange länken till din kommentar samt den e-postadress som användes när kommentaren skapades för identifieringssyften.

Bestämmelse som föreskrivs eller krävs:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan vi inte ge dig tillgång till vår kommentarsfunktion.

Nyhetsbrev

Behandlingens art och syfte:

För leverans av vårt nyhetsbrev samlar vi in personuppgifter som överförs till oss via en inmatningsmask.

Vi kräver en giltig e-postadress för effektiv registrering. Vi använder "double opt-in"-förfarandet för att kontrollera att en registrering verkligen görs av ägaren till en e-postadress. För detta ändamål loggar vi registreringen för nyhetsbrevet, sändningen av ett bekräftelsemeddelande och mottagandet av det begärda svaret. Inga ytterligare uppgifter samlas in.

Rättslig grund:

På grundval av ditt uttryckliga samtycke (artikel 6.1 a i GDPR) skickar vi regelbundet vårt nyhetsbrev eller jämförbar information via e-post till den e-postadress du har angett.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av dina personuppgifter och dess användning för att skicka nyhetsbrevet med verkan för framtiden. En motsvarande länk finns i varje nyhetsbrev. Du kan också när som helst avsluta prenumerationen direkt på denna webbplats eller informera oss om din uppsägning med hjälp av det kontaktalternativ som anges i slutet av detta dataskyddsmeddelande.

Mottagare:

Mottagare av uppgifterna kan vara personuppgiftsbiträden.

Lagringstid:

Uppgifterna kommer endast att behandlas i detta sammanhang så länge som motsvarande samtycke finns tillgängligt. Därefter kommer de att raderas.

Bestämmelse som föreskrivs eller krävs:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt, enbart på grundval av ditt samtycke. Tyvärr kan vi inte skicka vårt nyhetsbrev till dig utan ditt samtycke.

Återkallande av samtycke:

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av dina personuppgifter och dess användning för att skicka nyhetsbrevet med verkan för framtiden. Du kan avregistrera dig via den länk som finns i varje e-postmeddelande eller genom att kontakta det dataskyddsombud som anges nedan eller den person som ansvarar för dataskydd.

Kontaktformulär

Behandlingens art och syfte:

De uppgifter du anger kommer att lagras för att vi ska kunna kommunicera med dig på ett personligt sätt. För detta krävs att du anger en giltig e-postadress och ditt namn. Detta används för att tilldela förfrågan och därefter besvara den. Det är frivilligt att lämna ytterligare uppgifter.

Rättslig grund:

De uppgifter som anges i kontaktformuläret behandlas på grundval av ett berättigat intresse (artikel 6.1 lit. f i GDPR).

Genom att tillhandahålla kontaktformuläret vill vi göra det enkelt för dig att kontakta oss. Den information du lämnar kommer att lagras för att behandla din förfrågan och för eventuella uppföljningsfrågor.

Om du kontaktar oss för att begära en offert kommer de uppgifter som anges i kontaktformuläret att behandlas för att genomföra åtgärder före avtalets ingående (artikel 6.1 b i GDPR).

Mottagare:

Mottagare av uppgifterna kan vara personuppgiftsbiträden.

Lagringstid:

Uppgifterna kommer att raderas senast 6 månader efter det att förfrågan har behandlats.

Om det finns ett avtalsförhållande omfattas vi av de lagstadgade lagringsperioderna enligt den tyska handelslagen (HGB) och raderar dina uppgifter efter att dessa perioder har löpt ut.

Bestämmelse som föreskrivs eller krävs:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt. Vi kan dock endast behandla din förfrågan om du anger ditt namn, din e-postadress och anledningen till förfrågan.

Användning av Google Analytics

Om du har gett ditt samtycke använder denna webbplats Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (nedan: "Google"). Google Analytics använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. På grund av aktiveringen av IP-anonymisering på dessa webbplatser kommer din IP-adress dock att förkortas av Google i förväg inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.

Ytterligare information om användarvillkor och dataskydd finns på https://www.google.com/analytics/terms/de.html und unter https://policies.google.com/?hl=de.

På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att analysera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att förse webbplatsoperatören med andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning.

De uppgifter som skickas av oss och som är kopplade till cookies, användaridentifierare (t.ex. användar-ID) eller reklam-ID raderas automatiskt efter 14 månader. Uppgifter som har nått slutet av sin lagringsperiod raderas automatiskt en gång i månaden.

Återkallande av samtycke:

Du kan förhindra spårning av Google Analytics på vår webbplats genom att klicka på klicka på denna länk. En opt-out-cookie kommer att installeras på din enhet. Detta kommer att förhindra Google Analytics från att samla in data för denna webbplats och för denna webbläsare i framtiden så länge som kakan förblir installerad i din webbläsare.

Du kan också förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet med detta; vi vill dock påpeka att du i detta fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning.

Du kan också förhindra Google från att samla in de uppgifter som genereras av cookien och som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att behandla dessa uppgifter av Google genom att ladda ner och installera det webbläsarinsticksprogram som finns tillgängligt under följande länk: Browser add-on för att avaktivera Google Analytics.

Användning av skriptbibliotek (Google Webfonts)

För att vårt innehåll ska visas korrekt och grafiskt tilltalande i alla webbläsare använder vi "Google Web Fonts" från Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; nedan kallat "Google") för att visa teckensnitt på denna webbplats.

Mer information om Google Web Fonts finns på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles integritetspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/.

Användning av Typekit-webbteckensnitt från Adobe Fonts

Vi använder Typekit-webbteckensnitt från Adobe Fonts för den visuella utformningen av vår webbplats. Adobe Fonts är en tjänst som tillhandahålls av Adobe Systems Software Ireland Companies (4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland; nedan "Adobe"), som ger oss tillgång till ett teckensnittsbibliotek.

För att integrera de teckensnitt vi använder måste din webbläsare upprätta en anslutning till en Adobe-server i USA och ladda ner det teckensnitt som krävs för vår webbplats. Adobe får sedan information om att vår webbplats har öppnats från din IP-adress.

Mer information om Adobe Fonts finns i Adobe Fonts integritetspolicy, som du kan läsa här: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html

Om din webbläsare inte stöder webbteckensnitt eller om du inte ger ditt samtycke, kommer ett standardteckensnitt att användas av din dator.

Återkallande av samtycke:

Leverantören erbjuder för närvarande inte möjligheten att helt enkelt välja bort eller blockera dataöverföring. Om du vill förhindra att dina aktiviteter på vår webbplats spåras, återkalla ditt samtycke till motsvarande cookie-kategori eller alla tekniskt onödiga cookies och dataöverföringar i verktyget för cookie-samtycke. I detta fall kan det dock hända att du inte kan använda vår webbplats eller endast kan använda den i begränsad utsträckning.

Användning av Google Maps

Vi använder Google Maps på denna webbplats. Google Maps drivs av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallat "Google"). På så sätt kan vi visa dig interaktiva kartor direkt på webbplatsen och du kan använda kartfunktionen på ett bekvämt sätt.
Mer information om Googles databehandling hittar du i Googles dataskyddsinformation: https://policies.google.com/privacy. Du kan också ändra dina personliga dataskyddsinställningar där i dataskyddscentret.

Detaljerade anvisningar om hur du hanterar dina egna uppgifter i samband med Google-produkter hittar du här: https://www.dataliberation.org

När du besöker webbplatsen får Google information om att du har öppnat motsvarande undersida på vår webbplats. Detta sker oavsett om Google tillhandahåller ett användarkonto genom vilket du är inloggad eller om det inte finns något användarkonto. Om du är inloggad på Google kommer dina uppgifter att tilldelas direkt till ditt konto.

Om du inte vill bli kopplad till din Google-profil måste du logga ut från Google innan du aktiverar knappen. Google lagrar dina uppgifter som användningsprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller skräddarsydd utformning av sina webbplatser. En sådan analys genomförs i synnerhet (även för användare som inte är inloggade) för att tillhandahålla anpassad reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, varvid du måste kontakta Google för att utöva denna rättighet.

Återkallande av samtycke:

Leverantören erbjuder för närvarande inte möjligheten att helt enkelt välja bort eller blockera dataöverföring. Om du vill förhindra att dina aktiviteter på vår webbplats spåras, återkalla ditt samtycke till motsvarande cookie-kategori eller alla tekniskt onödiga cookies och dataöverföringar i verktyget för cookie-samtycke. I detta fall kan det dock hända att du inte kan använda vår webbplats eller endast kan använda den i begränsad utsträckning.

Inbäddade YouTube-videor

Vi bäddar in YouTube-videor på vår webbplats. Operatören av motsvarande plugins är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (nedan kallad "YouTube"). YouTube, LLC är ett dotterbolag till Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallat "Google"). När du besöker en sida med YouTube-plugin upprättas en anslutning till YouTubes servrar. YouTube informeras om vilka sidor du besöker. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto kan YouTube tillskriva ditt surfbeteende till dig personligen. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto i förväg.

När en YouTube-video startas använder leverantören cookies som samlar in information om användarens beteende.

Mer information om syftet med och omfattningen av YouTubes insamling och behandling av uppgifter finns i leverantörens integritetspolicy, där du också hittar mer information om dina rättigheter i detta avseende och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet (https://policies.google.com/privacy).

Återkallande av samtycke:

Leverantören erbjuder för närvarande inte möjligheten att helt enkelt välja bort eller blockera dataöverföring. Om du vill förhindra att dina aktiviteter på vår webbplats spåras, återkalla ditt samtycke till motsvarande cookie-kategori eller alla tekniskt onödiga cookies och dataöverföringar i verktyget för cookie-samtycke. I detta fall kan det dock hända att du inte kan använda vår webbplats eller endast kan använda den i begränsad utsträckning.

Sociala plugins

På vår webbplats används Social Plugins från de leverantörer som anges nedan. Du känner igen plugins genom att de är märkta med motsvarande logotyp.

Information, som även kan innehålla personuppgifter, kan skickas till tjänsteleverantören via dessa plugins och kan användas av tjänsteleverantören. Vi förhindrar omedveten och oönskad insamling och överföring av data till tjänsteleverantören med hjälp av en 2-klickslösning. För att aktivera en önskad social plugin måste den först aktiveras genom att klicka på motsvarande knapp. Endast denna aktivering av insticksprogrammet utlöser insamling av information och överföring av den till tjänsteleverantören. Vi samlar inte in några personuppgifter själva med hjälp av de sociala insticksprogrammen eller genom att använda dem.

Vi har inget inflytande på vilka data ett aktiverat plugin samlar in och hur de används av leverantören. För närvarande måste det antas att en direkt anslutning till leverantörens tjänster upprättas och att åtminstone IP-adressen och enhetsrelaterad information samlas in och används. Det är också möjligt att tjänsteleverantörerna försöker lagra cookies på den använda datorn. Se dataskyddsinformationen för respektive tjänsteleverantör för att ta reda på vilka specifika uppgifter som samlas in och hur de används. Observera: Om du är inloggad på Facebook samtidigt kan Facebook identifiera dig som besökare på en viss sida.

Vi har integrerat följande företags knappar för sociala medier på vår webbplats:

Google AdWords

Vår webbplats använder Google Conversion Tracking. Företaget som driver Google AdWords-tjänsterna är Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Om du har nått vår webbplats via en annons från Google, kommer Google AdWords att placera en cookie på din dator. Cookien för conversion tracking sätts när en användare klickar på en annons från Google.

Om användaren besöker vissa sidor på vår webbplats och cookien ännu inte har löpt ut, kan vi och Google känna igen att användaren har klickat på annonsen och har omdirigerats till den här sidan. Varje Google AdWords-kund får en annan cookie. Cookies kan därför inte spåras via AdWords-kundernas webbplatser. Den information som samlas in med hjälp av konverteringscookien används för att generera konverteringsstatistik för AdWords-kunder som har valt konverteringsspårning. Kunderna får veta det totala antalet användare som klickade på deras annons och omdirigerades till en sida med en tagg för konverteringsspårning. De får dock ingen information som kan användas för att identifiera användare personligen.

Mer information om Googles databehandling hittar du i Googles dataskyddsinformation: https://policies.google.com/privacy. Du kan också ändra dina personliga dataskyddsinställningar där i dataskyddscentret.

Återkallande av samtycke:

Leverantören erbjuder för närvarande inte möjligheten att helt enkelt välja bort eller blockera dataöverföring. Om du vill förhindra att dina aktiviteter på vår webbplats spåras, återkalla ditt samtycke till motsvarande cookie-kategori eller alla tekniskt onödiga cookies och dataöverföringar i verktyget för cookie-samtycke. I detta fall kan det dock hända att du inte kan använda vår webbplats eller endast kan använda den i begränsad utsträckning.

Användning av Google Remarketing

Denna webbplats använder remarketingfunktionen från Google Inc. Det operativa företaget för Google Remarketing-tjänsterna är Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallat "Google").

Denna funktion används för att presentera intressebaserade annonser för webbplatsbesökare inom Googles annonsnätverk. En så kallad "cookie" lagras i webbplatsbesökarens webbläsare, vilket gör det möjligt att känna igen besökaren när han eller hon besöker webbplatser som tillhör Googles annonsnätverk. På dessa sidor kan besökaren presenteras med annonser som relaterar till innehåll som besökaren tidigare har fått tillgång till på webbplatser som använder Googles remarketingfunktion.

Mer information om Googles databehandling hittar du i Googles dataskyddsinformation: https://policies.google.com/privacy. Du kan också ändra dina personliga dataskyddsinställningar där i dataskyddscentret.

Återkallande av samtycke:

Leverantören erbjuder för närvarande inte möjligheten att helt enkelt välja bort eller blockera dataöverföring. Om du vill förhindra att dina aktiviteter på vår webbplats spåras, återkalla ditt samtycke till motsvarande cookie-kategori eller alla tekniskt onödiga cookies och dataöverföringar i verktyget för cookie-samtycke. I detta fall kan det dock hända att du inte kan använda vår webbplats eller endast kan använda den i begränsad utsträckning.

SSL-kryptering

För att skydda säkerheten för dina uppgifter under överföringen använder vi toppmoderna krypteringsmetoder (t.ex. SSL) via HTTPS.

Användning av våra formulär

Vi tillhandahåller många formulär på webbplatsen www.erdbaron.com. Genom att använda dessa formulär samtycker användaren till att dessa uppgifter registreras och bearbetas i våra databaser. Dessutom samtycker användaren till att bli kontaktad. Skälet till att kontakta oss kan vara av teknisk eller kommersiell natur.


 

Information om din rätt till invändningar i enlighet med artikel 21 i GDPR

Individuell rätt till invändning

Du har rätt att, av skäl som hänför sig till din specifika situation, när som helst invända mot behandling av personuppgifter som rör dig och som baseras på artikel 6.1 f i GDPR (databehandling på grundval av en intresseavvägning); detta gäller även profilering som baseras på denna bestämmelse i den mening som avses i artikel 4.4 i GDPR.

Om du invänder kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Mottagare av en invändning

Erdbaron HQ SRL, Preot Bacca 13, 550145 Sibiu


 

Ändringar i vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy så att den alltid överensstämmer med gällande lagkrav eller att genomföra ändringar av våra tjänster i integritetspolicyn, t.ex. vid introduktion av nya tjänster. Den nya integritetspolicyn kommer då att gälla för ditt nästa besök.

Frågor till dataskyddsombudet

Om du har några frågor om dataskydd, vänligen skicka oss ett e-postmeddelande eller kontakta den person som ansvarar för dataskydd i vår organisation direkt:

+49 7041 8069900

 

[cookie_deklaration]