Har ni schaktmassor att deponera i Berlin?

Vi bortskaffar jord och stenar från installationsklasserna:

Z0, Z0*, Z0*IIIA, Z1.1, Z1.2 och Z2

skjutreglage4

PRISER FÖR BORTSKAFFANDE

Berlin

17,90€

per ton

Brandenburg

18,40€

per ton

Potsdam

16,20€

per ton

KUNDTILLFREDSSTÄLLELSE

Företagets logotyp Erdbaron
5/5

Bearbetningstid (1 arbetsdag)

Vi behandlar alla förfrågningar inom en arbetsdag.

Egen projektledare

En projektledare ser till att allt går smidigt och svarar på alla frågor du kan tänkas ha.

Inkl. jordtransport

Vi erbjuder bortskaffande av schaktmassor inklusive transport av schaktmassor i hela Enzkreis.

100% Digital

Alla dokument görs tillgängliga och undertecknas digitalt.

logo_nsn-nordlig svart skog
2.3/5

Bearbetningstid (5-7 dagar)

En fast behandlingstid kan inte garanteras.

Ingen jordtransport

Transporten måste organiseras av beställaren/entreprenören för markarbeten

Massor av analogt

Många dokument skickas i analog form efter en lång behandlingstid.

Företagets logotyp Erdbaron
5/5

BEARBETNINGSTID
1 ARBETSDAG

Vi behandlar alla förfrågningar inom en arbetsdag.

JORDTRANSPORT

Vi erbjuder bortskaffande av schaktmassor inklusive jordtransport i Berlin med omnejd.

100% DIGITAL

Alla dokument görs tillgängliga och undertecknas digitalt.

Vittnesmål från kunder

Avfallshantering av schaktmassor i Berlin - vad du behöver veta

 • Var kan man deponera schaktmassor i Berlin?

  Avfallshanteringen av schaktmassor i Karlsruhe sköts vanligtvis av entreprenören eller av ett företag som är specialiserat på avfallshantering av schaktmassor. Innan jorden kan deponeras måste det finnas en lämplig deponeringsväg. Detta beror på resultaten av deklarationsanalysen. Nivån på de uppmätta parametrarna används för att bestämma hur jorden får bortskaffas.

  Info: Principen om återvinning före bortskaffande gäller. 

  Borttagning av jord

  Den som för bort schaktmassor till en närliggande deponi gör sig av med dem. Detta innebär att jorden inte längre har någon användning och att den uppgrävda jorden deponeras på en deponi.

  Utnyttjande av marken

  Den som skickar sin uppgrävda jord till återvinning, dvs. jorden används på nytt, agerar i enlighet med den 5-stegs avfallshierarkin. Den föreskriver återvinning av schaktmassor och tillåter endast bortskaffande av schaktmassor om återvinning inte är möjlig eller orimlig.

 • Var kan man deponera schaktmassor i Brandenburg?

  Bruchsal driver ingen deponi. Schaktmassor, jord och byggavfall återvinns. Återvinningen utförs av avfallshanteringsföretag som är specialiserade på avfallshantering av schaktmassor. Avfallshantering utan deklarationsanalys är endast möjlig i undantagsfall.

 • Var kan du slänga avfall i Potsdam?

  I Rastatt och Baden-Baden är det svårt att bortskaffa jord och schaktmassor på grund av den frekventa PFC-föroreningen. På grund av en miljöskandal är marken i denna region ofta förorenad med PFC. På grund av denna förorening är det svårt att bortskaffa jorden.

  Viktigt: För varje deklarationsanalys måste PFC-parametern också kontrolleras på grund av det misstänkta fallet.

 • Hur mycket kostar det att bortskaffa jord i Berlin?

  Priserna för bortskaffande av utgrävd jord varierar beroende på region och graden av förorening. Okontaminerad jord är billigare. Geogena föroreningar som arsenik, krom, sulfat eller ett förhöjt pH-värde innebär automatiskt högre kostnader eftersom det finns färre alternativ för bortskaffande.

  Det blir dyrt med mycket höga eller sällsynta belastningar som PFC.

  Bortskaffandet av icke-kontaminerad jord utan främmande komponenter som rötter, tegelstenar eller betong är relativt gynnsamt.