Tryck

Tryck

Information enligt § 36 VSBG

I enlighet med § 36 VSBG (Consumer Dispute Resolution Act - lag om alternativ tvistlösning i konsumentärenden) förklarar operatören av denna webbplats:
Vi är varken villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljenämnd för konsumenter.

Operatör av webbplatsen

För driften av webbplatsen och allt innehåll på webbplatsen, inklusive redaktionellt innehåll, ansvarar Dieter Lutz Digital LTD; Room 8 | 11/F; Wang Fai Industrial Building; 29 Luk Hop Street; San Po Kong Kowloon; Hong Kong | Phone: +49 7041 8069900 |

Ansvarig för reklamåtgärder under varumärket "Erdbaron"

Ansvaret för all reklam under varumärket "Erdbaron" ligger hos Dieter Lutz Digital LTD; Room 8 | 11/F; Wang Fai Industrial Building; 29 Luk Hop Street; San Po Kong Kowloon; Hong Kong | Telefon: +49 7041 8069900 |

kontakt

Telefon: +49 7041 8069900
E-post:

Adress

Earth Baron HQ SRL
Preot-Bacca-Strasse 13
550145 Sibiu

Mervärdesskatt

MOMS: DE336417816
TVA: RO43198247
(omvänd laddning)

Handelsregister

Sibiu J32/1383/2020