Allmänna villkor

Den senaste versionen av de allmänna villkoren gäller från och med den 1 januari 2021

Allmän information 

Erdbaron HQ SRL erbjuder analys, utgrävning, transport och bortskaffande av jord och byggavfall. Erdbaron HQ SRL använder det skyddade tredjepartsvarumärket "Erdbaron" för att marknadsföra sina tjänster. Webbplatsen "www.erdbaron.com" används också för marknadsföringsändamål. Kunder kan göra förfrågningar till Erdbaron HQ SRL via webbplatsen, e-post eller telefon. Erdbaron HQ RL erbjuder sina tjänster i form av offerter. Bindande kontrakt mellan kund och leverantör skapas vid ömsesidig överenskommelse. Leverantören av tjänsterna är uteslutande Erdbaron HQ SRL - nedan kallad "Erdbaron" eller "vi" eller "oss".

Förklaring av termer 

Leverantören är Erdbaron HQ SRL, Preot Bacca 13, 550145 Sibiu.
Kunderna är både konsumenter (§13 BGB) och företagare (§14 BGB).
Beställningar är erbjudanden som accepteras av kunden.

Giltigheten av de allmänna villkoren

Dessa allmänna villkor gäller för alla beställningar som görs av konsumenter i enlighet med avsnitt 13 i den tyska civillagen (BGB) via webbplatsen. En konsument i den mening som avses i § 13 i BGB är en fysisk person som ingår en juridisk transaktion för ändamål som huvudsakligen varken kan hänföras till dennes kommersiella verksamhet eller till dennes oberoende yrkesverksamhet.

Dessa allmänna villkor gäller för alla beställningar som görs av företagare enligt § 14 i den tyska civillagen (BGB), offentligrättsliga juridiska personer och offentligrättsliga specialfonder. Godkännandet av alla beställningar, tjänster och leveranser regleras uteslutande av följande allmänna villkor. Avvikande avtal kräver åtminstone textform för att vara giltiga.

Individuella avtal som ingås med kunden i enskilda fall (inklusive säkerhetsavtal, tillägg och ändringar) ska under alla omständigheter ha företräde framför dessa allmänna villkor.

Beställningar eller motbekräftelser från kunden med hänvisning till dennes affärs- eller inköpsvillkor avvisas härmed uttryckligen.

Webbplats 

Webbplatsen "www.erdbaron.com" drivs av en tredjepartsleverantör. Webbplatsen och allt innehåll är föremål för tredjepartsleverantörens ansvar och ansvar.

Webseitenbetreiber:  Dieter Lutz Digital LTD, Room 8 | 11/F, Wang Fai Industrial Building, 29 Luk Hop Street San Po Kong, Kowloon | Hongkong