Utgrävd jord

Lämna inget åt slumpen, särskilt inte din utgrävning!
Markarbeten hör hemma i händerna på proffs!

Utgrävd jord

- Erdbaron analysiert, bewegt & entsorgt

Lämna inget åt slumpen, särskilt inte din utgrävning!
Markarbeten hör hemma i händerna på proffs!

Vi tar hand om din utgrävning

Ablation

Grävningen börjar vanligtvis med att det översta jordlagret avlägsnas.

 • Avlägsnande av gräsmattan
 • Avlägsnande av matjord
 • Avlägsnande lager för lager

Borttagning är inget problem för oss!

Sward

Avlägsnande av lager för lager och lateral lagring av turfen

 

Matjord

Avlägsnande av matjorden lager för lager

 

Utgrävd jord

Lossa undergrunden och gräva ut bygggropen

 

Stapel

Bilda en hög, t.ex. för senare installation eller analys för avfallsdeklaration

 

Utsläpp

Den största delen av arbetet vid en utgrävning består vanligtvis av att lossa jorden (underjorden).

 • Lossning av jord
 • Lossande berg
 • Avlägsnande av rötter

Vi löser saker på nolltid!

Lastning

Det sista steget är att lasta överskottsmassorna så att de kan deponeras någon annanstans.

 • Direkt lastning från schaktgropen
 • Lastning av pålar

Vi lastar allt snabbt och effektivt!

Lastning

Lastning av utgrävd jord för bortskaffande

 

Utgrävd jord kortfattat förklarat

 • Hur mycket kostar det att gräva ut en bygggrop?

  Kostnaden för att gräva ut en bygggrop beror på den volym som ska grävas ut, jordklassen och geometrins komplexitet.

  Följande gäller som ungefärligt värde för jordklasserna 1 till 5:
  2,00€ - 2,50€ per ton eller 3,50€ - 5,00€ per kubikmeter.

  För jordklass 6 och jordklass 7 debiteras tilläggsavgifter på 1,00 € - 3,00 € per ton.

  Ju större volym, desto högre totalkostnad, men desto lägre kostnad per enhet.

  Ju mer komplex geometri, desto högre kostnad per enhet.

 • Vad måste jag tänka på när jag gräver ut bygggropen?

  Vid grävning av bygggropen är det särskilt viktigt att följa måtten. Vid schaktning av jord måste man också ta hänsyn till tillräckligt arbetsutrymme. Om det är lämpligt bör materialet lagras på sidan så att arbetsutrymmet kan fyllas igen senare.

Utgrävning Markarbeten
München

Utgrävning Markarbeten
Baden-Württemberg

Utgrävning Markarbeten
Stuttgart

Utgrävning Markarbeten
Hessen

Utgrävning Markarbeten
Pforzheim

Utgrävning Markarbeten
Karlsruhe

Utgrävning Markarbeten
Rheinland-Pfalz