Afgraven van aarde

Afgegraven grond hoeft niet per se afval te zijn! Voor ons is grond een grondstof!
Wij voeren uw uitgegraven aarde op een milieuvriendelijke en duurzame manier af.

Afgraven van aarde

- Erdbaron analysiert, bewegt & entsorgt

Afgegraven grond hoeft niet per se afval te zijn! Voor ons is grond een grondstof!
Wij voeren uw uitgegraven aarde op een milieuvriendelijke en duurzame manier af.

Afgraven van aarde

Afvoerroutes voor uitgegraven aarde zijn schaars. Wij hebben deze uitdaging aangenomen!

Wij verwijderen uw uitgegraven aarde op de meest economische en milieuvriendelijke manier.

We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe afvoermethoden om de betrouwbare afvoer van uitgegraven aarde te garanderen.

Tijdens langdurige goedkeuringsprocedures creëren we nieuwe recyclingopties en leveren we een belangrijke bijdrage aan het stabiliseren van de kosten voor het afvoeren van uitgegraven aarde.

Met nieuwe recyclingopties sparen we de capaciteit van stortplaatsen voor afval dat niet meer gerecycled kan worden.

Gebruik

Het recyclen van uitgegraven aarde en bouwpuin is onze topprioriteit.

In overeenstemming met de Wet Recyclingbeheer en in het belang van duurzaam afvalbeheer streven wij er altijd naar om grond te recyclen.

Door grond elders te gebruiken, kunnen we de kosten verlagen in vergelijking met storten.

In de meeste gevallen vereist het gebruik in een recyclingproces echter de toevoeging van bindmiddelen of andere additieven.

Erdaushub entsorgen
Erddeponie

Eliminatie

De enige resterende verwijderingsmethode is storten.

Als er geen andere optie is, storten we uitgegraven grond op een stortplaats. Afvoer naar een stortplaats is het laatste redmiddel voor het afvoeren van uitgegraven aarde.

De kosten voor afvoer naar een stortplaats zijn meestal aanzienlijk hoger dan recycling en hergebruik van uitgegraven grond.

Bewijs van verwijdering

Wij bevestigen de correcte verwijdering van uw uitgegraven aarde met een certificaat van verwijdering en ontheffen u van uw wettelijke verplichtingen.

Afgraven van grond ... wat u moet weten!

 • Wat kost het afvoeren van uitgegraven aarde?

  De kosten voor de verwijdering van uitgegraven aarde hangen grotendeels af van de verwijderingsmethode. Deze is op zijn beurt weer sterk afhankelijk van de volgende factoren: Verontreinigende stoffen, vreemde stoffen en bodemtype.

  Hoe lager de waarden van de gemeten verontreinigende stoffen en hoe minder vreemde stoffen, hoe lager de kosten voor het afvoeren van de afgegraven grond.

   

  Geochemische belastingen

  Elke bodem bevat stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Deze kunnen antropogeen (afkomstig van de mens) of geogeen (natuurlijk voorkomend) zijn. Als de grenswaarden van de respectieve parameters worden overschreden, spreekt men van verontreinigde grond. Verwijdering is dan slechts in beperkte mate mogelijk. De kosten voor het afvoeren van deze afgegraven grond zullen aanzienlijk hoger zijn.

  Hoe lager de ladingen, hoe lager de kosten voor het afvoeren van de uitgegraven grond.

   

  Bodemtype

  De grondsoort speelt niet altijd een rol bij de kosten voor het afvoeren van uitgegraven grond. In sommige gevallen, vooral bij recycling elders, kunnen de kosten echter lager uitvallen als de grond bijzonder geschikt is om elders te worden gerecycled.

   

  Buitenlandse hulpstoffen

  Er kunnen nog meer kosten ontstaan als de grond vreemde stoffen bevat, zoals bakstenen, betonresten of plastic onderdelen van leidingen. Veel afvalverwerkingscentra mogen geen uitgegraven grond met vreemde stoffen accepteren. Het aantal mogelijke verwijderingsroutes is beperkt. De kosten voor verwijdering zijn dienovereenkomstig hoger.

  Hoe minder vreemde componenten in de uitgegraven aarde, hoe lager de kosten.

 • Hoe kunt u uitgegraven aarde goedkoop afvoeren?

  Plan verwijdering in een vroeg stadium

  De verwijdering van uitgegraven grond is ingewikkeld. Er moet aan veel eisen worden voldaan om een goede verwijdering te garanderen. Daarnaast is een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen vereist om de verwijdering zo gunstig mogelijk te laten verlopen. Om ervoor te zorgen dat de afvoer zo soepel en gunstig mogelijk verloopt, is het raadzaam om al in een vroeg stadium met de planning te beginnen.

   

  Scheiding per bodemtype

  Verwijdering is gunstiger als de grond al tijdens het uitgraven naar bodemtype wordt gescheiden. Elk bodemtype heeft verschillende eigenschappen die bepalend zijn voor recycling. Bovengrond kan bijvoorbeeld slechts beperkt worden verdicht en kan daarom niet worden gebruikt voor de productie van ondergrond. Als het uitgegraven materiaal tijdens het uitgraven per bodemtype wordt gescheiden, kan het op een gunstige manier worden afgevoerd.

   

  Vreemde stoffen vermijden

  Hoge kosten voor de afvoer van uitgegraven aarde kunnen ook worden vermeden door vreemde materialen tijdens het graafproces te vermijden of uit te sorteren. Vreemde stoffen zoals bakstenen, betonresten, rioolbuizen of wortels verminderen de afvoermogelijkheden, waardoor een gunstige afvoer vrijwel uitgesloten is.

 • Waar kunt u uitgegraven grond afvoeren?

  Uitgegraven aarde kan worden afgevoerd door de grondwerker, een afvalverwerkingsbedrijf of de gebouweigenaar zelf. De volgende verwijderingsmethoden zijn beschikbaar.

  Gebruik
  Afgegraven grond wordt als gerecycled beschouwd als deze elders een nieuwe bestemming krijgt. Dit staat bekend als hergebruik.

  Voorbeelden:

  • Aarde vullen
  • Productie van bouwgrond
  • Opvullen van putten en groeven
  • Bouwen van gebouwen
  • Gebruik als grondstof voor productie (bijv. producten gemaakt van klei of leem)

  Eliminatie

  De verwijdering van uitgegraven grond vindt plaats wanneer de grond niet voor andere doeleinden kan worden gebruikt. Bijvoorbeeld als de grond onbruikbaar is vanwege fysische of chemische eigenschappen.

  Grond wordt over het algemeen gestort als recycling onmogelijk of onredelijk is.