Ceník

Odborné znalosti půdy

Mechanické
Analýza

BruTTO

1299,00€

Cena balíčku

10% SLEVA

Deklarationsanalyse

BruTTO

1799,00€

Chemické analýza

BruTTO

599,00€

Odborné znalosti o podloží

Podrobná expertíza podloží podle DIN4020
1299.99
999
99
včetně DPH.
 • Dva vrty nebo perkusní vrtání do hloubky max. 6 m
 • Struktura vrstev půdního podloží a kategorizace půdních tříd podle DIN 18300
 • Určení stavu podzemní vody a případně výšky hladiny podzemní vody.
 • Specifikace modulu reakce podloží, přípustného tlaku na půdu a tlaku na podloží, který může být absorbován.
 • Prohlášení o možném zasypání, výměně zeminy, vyplnění okrajů a ochraně proti mrazu
 • Specifikace návrhové hodnoty pro základní odpor DIN 1054
 • Doporučení pro založení a parametry založení
 • Varianta těsnění podle DIN 18533 pro součásti ve styku se zemí
 • Fotodokumentace: Fotografie pozemku a výsledků vrtů
 • Infiltrační kapacita povrchových vod s dostupnými plánovacími údaji podle DWA 138
10 dní

Analýzy prohlášení

Odběr vzorků

99
99
včetně DPH.
 • Včetně protokolu o odběru vzorků
 • Včetně obrazové dokumentace
 • včetně expresního odeslání do laboratoře
2 dny

VwV Půda

Půdně správní předpisy (Ba-Wü)
249
99
včetně DPH.
 • včetně laboratorní zprávy
 • akreditovaná laboratoř
 • Dodací lhůta pro vazbu
 • včetně 3měsíčního retenčního vzorku
5 dní

Hodnocení

59
99
včetně DPH.
 • Hodnocení podle mezních hodnot
 • Klasifikace podle třídy instalace
 • Přiřazení barev
2 dny

Dihlmannův dekret

Recyklace stavebních materiálů v Bádensku-Württembersku
239
99
včetně DPH.
 • včetně laboratorní zprávy
 • akreditovaná laboratoř
 • Dodací lhůta pro vazbu
 • včetně 3měsíčního retenčního vzorku
5 dní

Klíčové otázky Bavorsko

platné v Bavorsku
249
99
včetně DPH.
 • včetně laboratorní zprávy
 • akreditovaná laboratoř
 • Dodací lhůta pro vazbu
 • včetně 3měsíčního retenčního vzorku
5 dní

Informační list Hesensko

Likvidace stavebního odpadu (zeminy)
269
99
včetně DPH.
 • včetně laboratorní zprávy
 • akreditovaná laboratoř
 • Dodací lhůta pro vazbu
 • včetně 3měsíčního retenčního vzorku
5 dní

Stroje

Minirypadlo

Ideální pro odběr vzorků
699
99
včetně DPH.
 • včetně obsluhy stroje
 • včetně provozních zdrojů
 • Hloubka kopání až 2,5 m
 • hmotnost mezi 1,5 t a 3 t
 • Žádný příplatek za příjezd a odjezd
Denní sazba

Kolové rypadlo

Ideální pro nakládání pilot
999
99
včetně DPH.
 • včetně obsluhy stroje
 • včetně provozních zdrojů
 • Hloubka kopání až 3,5 m
 • hmotnost mezi 10t a 16t
 • Žádný příplatek za příjezd a odjezd
Denní sazba

Pásové rypadlo

Ideální pro výkopy, násypy
999
99
včetně DPH.
 • včetně obsluhy stroje
 • včetně provozních zdrojů
 • Hloubka kopání až 5 m
 • hmotnost mezi 12t a 20t
 • Volitelně s přílohami, např:
  Dláto, rozrývací zub nebo pěchovadlo
Denní sazba

Speciální rypadlo

Ideální pro specializované zemní práce
1399
99
včetně DPH.
 • včetně obsluhy stroje
 • včetně provozních zdrojů
 • dosah paže až 22 m
 • do 25 tun celkové hmotnosti
 • volitelně se speciální přílohou:
  např. Longreach
Denní sazba

Vozidla

čtyřnápravové vozidlo

pro krátké vzdálenosti a špatnou sjízdnost
899
99
včetně DPH.
 • Až 18 tun užitečného zatížení
 • Až 10 hodin přítomnosti
 • Až 9 hodin čistého času jízdy
 • Volitelně jako třístranný sklápěč
Denní sazba

kloubový nákladní automobil

Pro velké vzdálenosti a velké množství
949
99
včetně DPH.
 • Až 25 tun užitečného zatížení
 • Až 10 hodin přítomnosti
 • Až 9 hodin čistého času jízdy
 • Volitelně jako hydropohon nebo pohon všech kol
Denní sazba

Kombinace přívěsů

Pro dlouhé vzdálenosti a špatnou sjízdnost
949
99
včetně DPH.
 • Až 22 tun užitečného zatížení
 • Až 10 hodin přítomnosti
 • Až 9 hodin čistého času jízdy
 • Volitelně jako třístranný sklápěč
Denní sazba