Likvidace stavební suti

Likvidace stavebního odpadu je komplikovaná. Ne pro nás!
Postaráme se o likvidaci vaší stavební suti!

Likvidace stavební suti

- Erdbaron analysiert, bewegt & entsorgt

Likvidace stavebního odpadu je komplikovaná. Ne pro nás!
Postaráme se o likvidaci vaší stavební suti!

Likvidace stavební suti

Demolice je hračka. Ale kdo dokáže zlikvidovat stavební suť?

Postaráme se nejen o demolici, ale také o likvidaci stavební suti. Díky udržitelným konceptům likvidace vytváříme prostor pro něco nového.

Demoliční materiál zpracováváme na místě, část z něj použijeme k opětovné instalaci na místě a zbytek zlikvidujeme.

Bauschutt-entsorgen
Bauschutt entsorgen Brechanlage

Recyklace stavebního odpadu

Přeměňujeme odpad na suroviny a šetříme peníze i přírodu!

Drcením a tříděním znovu zužitkujeme demoliční materiál. Pomocí analýzy chemické deklarace určíme znečištění a můžeme tak hledat konkrétní možnosti recyklace.

Likvidace stavební suti ... Takhle se to dělá!

  • Kolik stojí likvidace stavební suti?
  • Kam můžete odložit stavební suť?

Likvidace stavební suti
Mnichov

Likvidace stavební suti
Bádensko-Württembersko

Likvidace stavební suti
Stuttgart

Likvidace stavební suti
Hesse

Likvidace stavební suti
Pforzheim

Likvidace stavební suti
Karlsruhe

Likvidace stavební suti
Porýní-Falc