Využití půdy

Vytěžená zemina nemusí být nutně odpad! Pro nás je půda surovinou!
Vytěženou zeminu recyklujeme ekologickým a udržitelným způsobem.

Využití půdy

Auffüllung landwirtschaftlicher Flächen

Vytěžená zemina nemusí být nutně odpad! Pro nás je půda surovinou!
Vytěženou zeminu recyklujeme ekologickým a udržitelným způsobem.

Využití půdy

Společnost Erdbaron se zavázala k udržitelnému využívání zeminy a stavebního odpadu.

Půdu a stavební odpad opětovně využíváme a recyklujeme jinde. Chráníme tak životní prostředí i peněženky našich zákazníků.

Přepracováním zachováváme půdu jako zdroj v cyklu a naplňujeme pětistupňovou hierarchii nakládání s odpady podle německého zákona o recyklaci.

 

Erdauffüllung mit Bodenstabilisierung
belasteten Erdaushub entsorgen

Čištění znečištěné podlahy

Unikátní postup čištění kontaminované výkopové zeminy
Po dlouhém výzkumu a nesčetných testech se nám podařilo vyvinout vlastní postup pro cílené snižování jednotlivých parametrů. Pomocí procesu "on-the-fly" jsme schopni snížit množství znečišťujících látek velmi hospodárně.

Geogenní kontaminace sírany
Díky našemu čisticímu procesu jsme schopni cíleně ošetřit kontaminovanou půdu "sulfátem" tak, aby byly dodrženy nižší mezní hodnoty.

Geogenní expozice arsenu
V případě geogenní kontaminace arzenem můžeme pomocí našeho speciálního procesu snížit jeho obsah až na 5 mg/kg.

Ušetřete za likvidaci kontaminované zeminy jejím čištěním!

Chcete si objednat malé množství (<100m³) Boden entsorgen?

Využijte naši bezplatnou výměnu podlah

Dodržujte prosím své zákonné povinnosti!
Výměna výkopové zeminy

Využití půdy ... nejdůležitější otázky!

 • Kolik stojí využití půdy?

  Náklady na využití půdy závisí na podmínkách přijatelnosti příslušného opatření na využití půdy.

  Takzvaná skládkovací cena za recyklaci nekontaminované zeminy se v závislosti na regionu pohybuje mezi 3,00 a 20,00 EUR za tunu.

  Nabídka a poptávka

  Cena za převrácení závisí do značné míry na nabídce a poptávce a v jednotlivých regionech se značně liší. V regionech s velmi kamenitou půdou je poptávka po půdě bez kamení vysoká a využití půdy je odpovídajícím způsobem levnější. V regionech s malými možnostmi využití je poptávka po využití půdy vysoká a cena odpovídajícím způsobem vysoká.

  Instalační třída

  Ceny za využití půdy navíc závisí na třídě instalace. Využití kontaminovaných zemin je dražší, protože na opatření k využití jsou kladeny přísnější požadavky. Neomezené, otevřené zakládání je povoleno pouze u nekontaminovaných půd. V případě kontaminovaných zemin jsou nutná vhodná opatření pro utěsnění nebo zabránění průsaku povrchové vody.

 • Kde lze půdu využít?

  Řádné využití půdy je možné při všech povolených opatřeních k využití půdy a v souladu s předpisy.