Doprava na Zemi

Odvezeme vaši špínu!
Přepravujeme zeminu a další sypké materiály rychle a spolehlivě, udržitelně a hospodárně.

Doprava na Zemi

- Zemský baron analyzuje, přesouvá a likviduje

Odvezeme vaši špínu!
Přepravujeme zeminu a další sypké materiály rychle a spolehlivě, udržitelně a hospodárně.

Doprava na Zemi

Přepravujeme zeminu, kámen a další sypké zboží po celém Německu.

Pro každou přepravu nabízíme to správné vozidlo. Díky těmto a mnoha dalším vozidlům můžeme hospodárně zorganizovat i vaši přepravu zeminy.

 

Načteno

Nakládání nákladního automobilu pro přepravu zeminy

 

Doprava na Zemi

Přeprava zeminy mezi místy nakládky a vykládky

 

Vykládání

Vykládka v bodě zvratu

 

Vozidla pro přepravu zeminy

3 nápravy
0 +
čtyřnápravové vozidlo
0 +
kloubový nákladní automobil
0 +
Sklápěč
0 +

Ideální pro přepravu malých množství na krátké vzdálenosti na těžko přístupných staveništích.

Příklad:
Přeprava vytěžené zeminy z bazénu nebo garáže na blízké recyklační místo.

Ideální pro přepravu velkého množství na krátké a střední vzdálenosti na obtížně přístupných staveništích.

Příklad:
Odvoz výkopové zeminy z rodinného domu se ztíženým přístupem do
opatření na využití okolí

Ideální pro snadno přístupná staveniště pro přepravu velkého množství na dlouhé vzdálenosti.

Příklad:
Přeprava výkopové zeminy pro bytový dům nebo velkou komerční jednotku s prostornou příjezdovou cestou

Ideální pro stěhování, likvidaci nebo přepravu velkých nákladů na krátké a nesjízdné vzdálenosti.

Příklad:
Zemní doprava vytěžené zeminy z ranveje pro stavbu protihlukové bariéry na stejném místě.

Doprava na Zemi ... co byste měli vědět

 • Kolik stojí přeprava vytěžené zeminy?

  Náklady na přepravu zeminy závisí především na použitém vozidle. Čím větší užitečné zatížení vozidlo má, tím nižší jsou náklady na ujetý kilometr na tunu.

  Na dlouhé vzdálenosti je obvykle nejekonomičtější přeprava zeminy kloubovými nákladními vozidly.

  Na krátké vzdálenosti však může mít smysl používat obratnější vozidla.

 • Která vozidla jsou vhodná pro přepravu po zemi?

  Pro přepravu zeminy jsou vhodná pouze vozidla se sklopnou ložnou plochou. Vhodná jsou zejména vozidla s tzv. žlábky, které zabraňují přilepení zeminy na ložnou plochu. Obecně však lze použít všechna vozidla, která jsou vhodná pro přepravu sypkých materiálů.

   

 • Jaká povolení jsou vyžadována pro přepravu vytěžené zeminy?

  Ve většině případů je pro přepravu zeminy nutné povolení k přepravě. Pokud má být vytěžená zemina odstraněna, potřebuje dopravce povolení k přepravě zeminy podle § 53 KrWG pro přepravu odpadů.

   

Doprava na Zemi
Mnichov

Přeprava půdy
Bádensko-Württembersko

Doprava na Zemi
Stuttgart

Doprava na Zemi
Hesse

Doprava na Zemi
Pforzheim

Doprava na Zemi
Karlsruhe

Doprava na Zemi
Porýní-Falc