Zásady ochrany osobních údajů

Správcem ve smyslu zákonů o ochraně osobních údajů, zejména obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), je

FulfillmentMax LTD

Pokoj 8 | 11/F
Průmyslová budova Wang Fai
29 Luk Hop Street San Po Kong
Kowloon | Hongkong

Vaše práva jako subjektu údajů

Následující práva můžete kdykoli uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

 • Informace o vašich údajích, které uchováváme, a jejich zpracování (čl. 15 GDPR),
 • Oprava nesprávných osobních údajů (čl. 16 GDPR),
 • Vymazání vašich uložených údajů (čl. 17 GDPR),
 • Omezení zpracování údajů, pokud ještě nemůžeme vaše údaje vymazat z důvodu zákonných povinností (čl. 18 GDPR),
 • Námitka proti zpracování vašich údajů (čl. 21 GDPR) a
 • přenositelnost údajů, pokud jste se zpracováním údajů souhlasili nebo jste s námi uzavřeli smlouvu (čl. 20 GDPR).

Pokud jste nám souhlas udělili, můžete jej kdykoli odvolat s platností do budoucna.

Stížnost můžete kdykoli podat u dozorového úřadu, např. u příslušného dozorového úřadu ve spolkové zemi vašeho bydliště nebo u úřadu, který je odpovědný za nás jako správce.

Seznam dozorových orgánů (pro neveřejný sektor) s adresami naleznete na adrese https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Shromažďování obecných informací při návštěvě našich webových stránek

Povaha a účel zpracování:

Při vstupu na naše webové stránky, tj. pokud se neregistrujete nebo jinak nepředáváte informace, jsou automaticky shromažďovány informace obecné povahy. Tyto informace (soubory protokolu serveru) zahrnují například typ webového prohlížeče, použitý operační systém, název domény vašeho poskytovatele internetových služeb, vaši IP adresu a podobně.

Jsou zpracovávány zejména pro tyto účely:

 • Zajištění bezproblémového připojení k webu,
 • Zajištění bezproblémového používání našich webových stránek,
 • Hodnocení bezpečnosti a stability systému a
 • optimalizovat naše webové stránky.

Vaše údaje nepoužíváme k vyvozování závěrů o vaší osobě. Informace tohoto druhu můžeme statisticky vyhodnocovat v anonymizované podobě, abychom mohli optimalizovat naše webové stránky a technologie, které za nimi stojí.

Právní základ a oprávněný zájem:

Zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek.

Příjemce:

Příjemci údajů mohou být poskytovatelé technických služeb, kteří působí jako zpracovatelé pro provoz a údržbu našich webových stránek.

Doba skladování:

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny. Obecně to platí pro údaje používané k poskytování webových stránek po ukončení příslušné relace.

Pokud jsou údaje uloženy v souborech protokolů, je to nejpozději po 14 dnech. Uložení po uplynutí této doby je možné. V takovém případě jsou IP adresy uživatelů anonymizovány, takže již není možné identifikovat volajícího klienta.

Předepsané nebo vyžadované ustanovení:

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů není zákonem ani smlouvou vyžadováno. Bez IP adresy však nelze zaručit provoz a funkčnost našich webových stránek. Jednotlivé služby navíc nemusí být k dispozici nebo mohou být omezeny. Z tohoto důvodu je námitka vyloučena.

Soubory cookie

Stejně jako mnoho jiných webových stránek používáme i my tzv. "cookies". Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě našich webových stránek ukládají do vašeho koncového zařízení (notebooku, tabletu, chytrého telefonu atd.).

Můžete odstranit jednotlivé soubory cookie nebo celý seznam souborů cookie. Obdržíte také informace a pokyny, jak tyto soubory cookie smazat nebo předem zablokovat jejich ukládání. V závislosti na poskytovateli vašeho prohlížeče najdete potřebné informace pod následujícími odkazy:

Doba ukládání a použité soubory cookie:

Pokud nám to nastavení vašeho prohlížeče nebo váš souhlas umožní.
Povolit používání souborů cookie, používají se soubory cookie. Seznam
všech použitých souborů cookie najdete v tabulce níže.
 

Technicky nezbytné soubory cookie

Povaha a účel zpracování:

Soubory cookie používáme k tomu, aby naše webové stránky byly uživatelsky přívětivější. Některé prvky našich webových stránek vyžadují, aby bylo možné identifikovat přistupující prohlížeč i po změně stránky.

Účelem používání technicky nezbytných souborů cookie je zjednodušit uživatelům používání webových stránek. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití souborů cookie. U nich je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky.

Soubory cookie potřebujeme pro následující aplikace:

Přenos jazykových nastavení
Zapamatování vyhledávacích výrazů

Právní základ a oprávněný zájem:

Zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na uživatelsky přívětivém designu našich webových stránek.

Příjemce:

Příjemci údajů mohou být poskytovatelé technických služeb, kteří působí jako zpracovatelé pro provoz a údržbu našich webových stránek.

Předepsané nebo vyžadované ustanovení:

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů není zákonem ani smlouvou vyžadováno. Bez těchto údajů však nelze zaručit provoz a funkčnost našich webových stránek. Jednotlivé služby navíc nemusí být k dispozici nebo mohou být omezeny.

Rozpor

Níže si prosím přečtěte informace o svém právu vznést námitku podle čl. 21 GDPR.

Technicky nepotřebné soubory cookie

Dále používáme soubory cookie k lepšímu přizpůsobení nabídky na našich webových stránkách zájmům našich návštěvníků nebo k jejímu celkovému vylepšení na základě statistických analýz.

Chcete-li zjistit, kteří poskytovatelé nastavují soubory cookie, přečtěte si níže uvedené informace o používaných technologiích zobrazování, sledování, remarketingu a analýzy webu.

Právní základ:

Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas, čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Příjemce:

Příjemci údajů mohou být poskytovatelé technických služeb, kteří působí jako zpracovatelé pro provoz a údržbu našich webových stránek.

Další příjemce najdete v níže uvedených informacích o používaných technologiích zobrazování, sledování, remarketingu a webové analýzy.

Převod do třetí země:

Další informace naleznete v seznamech jednotlivých poskytovatelů zobrazení, sledování, remarketingu a webové analýzy.

Předepsané nebo vyžadované ustanovení:

Naše webové stránky si samozřejmě můžete prohlížet i bez souborů cookie. Webové prohlížeče jsou pravidelně nastaveny tak, aby soubory cookie přijímaly. Obecně platí, že používání souborů cookie můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení prohlížeče (viz Odvolání souhlasu).

Upozorňujeme, že jednotlivé funkce našich webových stránek nemusí fungovat, pokud jste deaktivovali používání souborů cookie.

Odvolání souhlasu:

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím našeho nástroje pro souhlas se soubory cookie.

Profilování:

V jakém rozsahu analyzujeme chování návštěvníků webových stránek pomocí pseudonymizovaných uživatelských profilů, se dozvíte z níže uvedených informací o používaných technologiích zobrazování, sledování, remarketingu a webové analýzy.

Registrace na našich webových stránkách

Povaha a účel zpracování:

Pro registraci na našich webových stránkách vyžadujeme některé osobní údaje, které jsou nám předávány prostřednictvím vstupní masky.

Při registraci se shromažďují následující doplňující údaje:

Čas přihlášení, IP adresa,

Vaše registrace je nutná pro poskytování určitého obsahu a služeb na našich webových stránkách.

Právní základ:

Údaje zadané při registraci jsou zpracovávány na základě souhlasu uživatele (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR).

Příjemce:

Příjemci údajů mohou být poskytovatelé technických služeb, kteří působí jako zpracovatelé pro provoz a údržbu našich webových stránek.

Doba skladování:

Údaje budou v této souvislosti zpracovávány pouze tehdy, pokud byl udělen příslušný souhlas.

Předepsané nebo vyžadované ustanovení:

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, výhradně na základě vašeho souhlasu. Bez poskytnutí vašich osobních údajů vám nemůžeme poskytnout přístup k nabízenému obsahu.

Poskytování zpoplatněných služeb

Povaha a účel zpracování:

Při poskytování zpoplatněných služeb požadujeme další údaje, například platební údaje, abychom mohli vaši objednávku vyřídit.

Právní základ:

Zpracování údajů potřebných pro uzavření smlouvy se zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Příjemce:

Příjemci údajů mohou být zpracovatelé.

Doba skladování:

Tyto údaje uchováváme v našich systémech až do uplynutí zákonných lhůt pro jejich uchovávání. Ty jsou z důvodů řádného vedení účetnictví a požadavků daňových zákonů zpravidla 6 nebo 10 let.

Předepsané nebo vyžadované ustanovení:

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné. Bez poskytnutí vašich osobních údajů vám nemůžeme poskytnout přístup k obsahu a službám, které nabízíme.

Funkce komentáře

Povaha a účel zpracování:

Když uživatelé zanechávají na našich webových stránkách komentáře, ukládá se kromě těchto informací také čas jejich vytvoření a uživatelské jméno, které si návštěvník webových stránek dříve zvolil. Je to z důvodu naší bezpečnosti, protože můžeme být stíháni za nelegální obsah na našich webových stránkách, i když byl vytvořen uživateli.

Právní základ:

Údaje zadané jako komentář jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

Poskytnutím funkce komentáře bychom rádi umožnili nekomplikovanou interakci. Vámi poskytnuté informace budou uloženy za účelem zpracování vašeho dotazu a pro případné další dotazy.

Příjemce:

Příjemci údajů mohou být zpracovatelé.

Doba skladování:

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny. K tomu zpravidla dochází po ukončení komunikace s uživatelem a společnost může z okolností vyvodit, že daná záležitost byla definitivně vyjasněna. Vyhrazujeme si právo vymazat údaje bez udání důvodů a bez předchozího nebo následného informování.

Svůj komentář můžete také kdykoli nechat smazat. Za tímto účelem zašlete e-mail níže uvedenému pověřenci pro ochranu osobních údajů nebo osobě odpovědné za ochranu osobních údajů a uveďte odkaz na svůj komentář a e-mailovou adresu použitou při vytvoření komentáře pro účely identifikace.

Předepsané nebo vyžadované ustanovení:

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné. Bez poskytnutí vašich osobních údajů vám nemůžeme poskytnout přístup k naší funkci komentářů.

Zpravodaj

Povaha a účel zpracování:

Pro zasílání našeho newsletteru shromažďujeme osobní údaje, které jsou nám předávány prostřednictvím vstupní masky.

Pro účinnou registraci vyžadujeme platnou e-mailovou adresu. Ke kontrole, zda je registrace skutečně provedena vlastníkem e-mailové adresy, používáme postup "double opt-in". Za tímto účelem zaznamenáváme registraci k odběru newsletteru, odeslání potvrzovacího e-mailu a přijetí požadované odpovědi. Žádné další údaje se neshromažďují.

Právní základ:

Na základě vašeho výslovného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) vám budeme pravidelně zasílat náš newsletter nebo srovnatelné informace e-mailem na vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Svůj souhlas s uchováváním osobních údajů a jejich použitím pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. V každém newsletteru je k dispozici odpovídající odkaz. Odběr newsletteru můžete také kdykoli zrušit přímo na těchto webových stránkách nebo nás o zrušení informovat prostřednictvím kontaktní možnosti uvedené na konci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Příjemce:

Příjemci údajů mohou být zpracovatelé.

Doba skladování:

Údaje budou v této souvislosti zpracovávány pouze po dobu, po kterou je k dispozici příslušný souhlas. Poté budou vymazány.

Předepsané nebo vyžadované ustanovení:

Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt freiwillig, allein auf Basis Ihrer Einwilligung. Ohne bestehende Einwilligung können wir Ihnen unseren Newsletter leider nicht zusenden.

Odvolání souhlasu:

Die Einwilligung zur Speicherung Ihrer persönlichen Daten und ihrer Nutzung für den Newsletterversand können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Abmeldung kann über den in jeder E-Mail enthaltenen Link oder beim unten aufgeführten Datenschutzbeauftragten bzw. der für den Datenschutz zuständigen Person beantragt werden.

Kontaktformular

Povaha a účel zpracování:

Die von Ihnen eingegebenen Daten werden zum Zweck der individuellen Kommunikation mit Ihnen gespeichert. Hierfür ist die Angabe einer validen E-Mail-Adresse sowie Ihres Namens erforderlich. Diese dient der Zuordnung der Anfrage und der anschließenden Beantwortung derselben. Die Angabe weiterer Daten ist optional.

Právní základ:

Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt auf der Grundlage eines berechtigten Interesses (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).

Durch Bereitstellung des Kontaktformulars möchten wir Ihnen eine unkomplizierte Kontaktaufnahme ermöglichen. Ihre gemachten Angaben werden zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche Anschlussfragen gespeichert.

Sofern Sie mit uns Kontakt aufnehmen, um ein Angebot zu erfragen, erfolgt die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO).

Příjemce:

Příjemci údajů mohou být zpracovatelé.

Doba skladování:

Daten werden spätestens 6 Monate nach Bearbeitung der Anfrage gelöscht.

Sofern es zu einem Vertragsverhältnis kommt, unterliegen wir den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen nach HGB und löschen Ihre Daten nach Ablauf dieser Fristen.

Předepsané nebo vyžadované ustanovení:

Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt freiwillig. Wir können Ihre Anfrage jedoch nur bearbeiten, sofern Sie uns Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und den Grund der Anfrage mitteilen.

Verwendung von Google Analytics

Soweit Sie ihre Einwilligung gegeben haben, wird auf dieser Website Google Analytics eingesetzt, ein Webanalysedienst der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (nachfolgend: „Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, also Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Aufgrund der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf diesen Webseiten, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter https://www.google.com/analytics/terms/de.html und unter https://policies.google.com/?hl=de.

Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu erbringen.

Die von uns gesendeten und mit Cookies, Nutzerkennungen (z. B. User-ID) oder Werbe-IDs verknüpften Daten werden nach 14 Monaten automatisch gelöscht. Die Löschung von Daten, deren Aufbewahrungsdauer erreicht ist, erfolgt automatisch einmal im Monat.

Odvolání souhlasu:

Sie können das Tracking durch Google Analytics auf unserer Website unterbinden, indem Sie diesen Link anklicken. Dabei wird ein Opt-out-Cookie auf Ihrem Gerät installiert. Damit wird die Erfassung durch Google Analytics für diese Website und für diesen Browser zukünftig verhindert, solange das Cookie in Ihrem Browser installiert bleibt.

Sie können darüber hinaus die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können.

Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: Browser Add On zur Deaktivierung von Google Analytics.

Verwendung von Scriptbibliotheken (Google Webfonts)

Um unsere Inhalte browserübergreifend korrekt und grafisch ansprechend darzustellen, verwenden wir auf dieser Website „Google Web Fonts“ der Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; nachfolgend „Google“) zur Darstellung von Schriften.

Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Verwendung von Typekit-Webschriftarten von Adobe Fonts

Wir setzen Typekit-Webschriftarten von Adobe Fonts zur visuellen Gestaltung unserer Website ein. Adobe Fonts ist ein Dienst der Adobe Systems Software Ireland Companies (4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland; nachfolgend „Adobe“), der uns den Zugriff auf eine Schriftartenbibliothek gewährt.

Zur Einbindung der von uns benutzten Schriftarten muss Ihr Browser eine Verbindung zu einem Server von Adobe in den USA aufbauen und die für unsere Website benötigte Schriftart herunterladen. Adobe erhält hierdurch die Information, dass von Ihrer IP-Adresse unsere Website aufgerufen wurde.

Weitere Informationen zu Adobe Fonts finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Adobe Fonts, die Sie hier abrufen können: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html

Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht unterstützt, oder Sie Ihre Einwilligung nicht erteilen, wird eine Standardschrift von Ihrem Computer genutzt.

Odvolání souhlasu:

Vom Anbieter wird derzeit keine Möglichkeit für einen einfachen Opt-out oder ein Blockieren der Datenübertragung angeboten. Wenn Sie eine Nachverfolgung Ihrer Aktivitäten auf unserer Website verhindern wollen, widerrufen Sie bitte im Cookie-Consent-Tool Ihre Einwilligung für die entsprechende Cookie-Kategorie oder alle technisch nicht notwendigen Cookies und Datenübertragungen. In diesem Fall können Sie unsere Website jedoch ggfs. nicht oder nur eingeschränkt nutzen.

Verwendung von Google Maps

Auf dieser Website nutzen wir das Angebot von Google Maps. Google Maps wird von Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nachfolgend „Google“) betrieben. Dadurch können wir Ihnen interaktive Karten direkt in der Webseite anzeigen und ermöglichen Ihnen die komfortable Nutzung der Karten-Funktion.
Nähere Informationen über die Datenverarbeitung durch Google können Sie den Google-Datenschutzhinweisen entnehmen: https://policies.google.com/privacy. Dort können Sie im Datenschutzcenter auch Ihre persönlichen Datenschutz-Einstellungen verändern.

Ausführliche Anleitungen zur Verwaltung der eigenen Daten im Zusammenhang mit Google-Produkten finden Sie hier: https://www.dataliberation.org

Durch den Besuch der Website erhält Google Informationen, dass Sie die entsprechende Unterseite unserer Webseite aufgerufen haben. Dies erfolgt unabhängig davon, ob Google ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob keine Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet.

Wenn Sie die Zuordnung in Ihrem Profil bei Google nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons bei Google ausloggen. Google speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechter Gestaltung seiner Websites. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an Google richten müssen.

Odvolání souhlasu:

Vom Anbieter wird derzeit keine Möglichkeit für einen einfachen Opt-out oder ein Blockieren der Datenübertragung angeboten. Wenn Sie eine Nachverfolgung Ihrer Aktivitäten auf unserer Website verhindern wollen, widerrufen Sie bitte im Cookie-Consent-Tool Ihre Einwilligung für die entsprechende Cookie-Kategorie oder alle technisch nicht notwendigen Cookies und Datenübertragungen. In diesem Fall können Sie unsere Website jedoch ggfs. nicht oder nur eingeschränkt nutzen.

Eingebettete YouTube-Videos

Auf unserer Website betten wir YouTube-Videos ein. Betreiber der entsprechenden Plugins ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (nachfolgend „YouTube“). Die YouTube, LLC ist einer Tochtergesellschaft der Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA (nachfolgend „Google“). Wenn Sie eine Seite mit dem YouTube-Plugin besuchen, wird eine Verbindung zu Servern von YouTube hergestellt. Dabei wird YouTube mitgeteilt, welche Seiten Sie besuchen. Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind, kann YouTube Ihr Surfverhalten Ihnen persönlich zuzuordnen. Dies verhindern Sie, indem Sie sich vorher aus Ihrem YouTube-Account ausloggen.

Wird ein YouTube-Video gestartet, setzt der Anbieter Cookies ein, die Hinweise über das Nutzerverhalten sammeln.

Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch YouTube erhalten Sie in den Datenschutzerklärungen des Anbieters, Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre (https://policies.google.com/privacy).

Odvolání souhlasu:

Vom Anbieter wird derzeit keine Möglichkeit für einen einfachen Opt-out oder ein Blockieren der Datenübertragung angeboten. Wenn Sie eine Nachverfolgung Ihrer Aktivitäten auf unserer Website verhindern wollen, widerrufen Sie bitte im Cookie-Consent-Tool Ihre Einwilligung für die entsprechende Cookie-Kategorie oder alle technisch nicht notwendigen Cookies und Datenübertragungen. In diesem Fall können Sie unsere Website jedoch ggfs. nicht oder nur eingeschränkt nutzen.

Social Plugins

Auf unserer Website werden Social Plugins der unten aufgeführten Anbieter eingesetzt. Die Plugins können Sie daran erkennen, dass sie mit dem entsprechenden Logo gekennzeichnet sind.

Über diese Plugins werden unter Umständen Informationen, zu denen auch personenbezogene Daten gehören können, an den Dienstebetreiber gesendet und ggf. von diesem genutzt. Wir verhindern die unbewusste und ungewollte Erfassung und Übertragung von Daten an den Diensteanbieter durch eine 2-Klick-Lösung. Um ein gewünschtes Social Plugin zu aktivieren, muss dieses erst durch Klick auf den entsprechenden Schalter aktiviert werden. Erst durch diese Aktivierung des Plugins wird auch die Erfassung von Informationen und deren Übertragung an den Diensteanbieter ausgelöst. Wir erfassen selbst keine personenbezogenen Daten mittels der Social Plugins oder über deren Nutzung.

Wir haben keinen Einfluss darauf, welche Daten ein aktiviertes Plugin erfasst und wie diese durch den Anbieter verwendet werden. Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass eine direkte Verbindung zu den Diensten des Anbieters ausgebaut wird sowie mindestens die IP-Adresse und gerätebezogene Informationen erfasst und genutzt werden. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, dass die Diensteanbieter versuchen, Cookies auf dem verwendeten Rechner zu speichern. Welche konkreten Daten hierbei erfasst und wie diese genutzt werden, entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen des jeweiligen Diensteanbieters. Hinweis: Falls Sie zeitgleich bei Facebook angemeldet sind, kann Facebook Sie als Besucher einer bestimmten Seite identifizieren.

Wir haben auf unserer Website die Social-Media-Buttons folgender Unternehmen eingebunden:

Google AdWords

Unsere Website nutzt das Google Conversion-Tracking. Betreibergesellschaft der Dienste von Google AdWords ist die Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sind Sie über eine von Google geschaltete Anzeige auf unsere Webseite gelangt, wird von Google Adwords ein Cookie auf Ihrem Rechner gesetzt. Das Cookie für Conversion-Tracking wird gesetzt, wenn ein Nutzer auf eine von Google geschaltete Anzeige klickt.

Besucht der Nutzer bestimmte Seiten unserer Website und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, können wir und Google erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde. Jeder Google AdWords-Kunde erhält ein anderes Cookie. Cookies können somit nicht über die Websites von AdWords-Kunden nachverfolgt werden. Die mithilfe des Conversion-Cookies eingeholten Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für AdWords-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden haben. Die Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen.

Nähere Informationen über die Datenverarbeitung durch Google können Sie den Google-Datenschutzhinweisen entnehmen: https://policies.google.com/privacy. Dort können Sie im Datenschutzcenter auch Ihre persönlichen Datenschutz-Einstellungen verändern.

Odvolání souhlasu:

Vom Anbieter wird derzeit keine Möglichkeit für einen einfachen Opt-out oder ein Blockieren der Datenübertragung angeboten. Wenn Sie eine Nachverfolgung Ihrer Aktivitäten auf unserer Website verhindern wollen, widerrufen Sie bitte im Cookie-Consent-Tool Ihre Einwilligung für die entsprechende Cookie-Kategorie oder alle technisch nicht notwendigen Cookies und Datenübertragungen. In diesem Fall können Sie unsere Website jedoch ggfs. nicht oder nur eingeschränkt nutzen.

Použití služby Google Remarketing

Tyto webové stránky využívají funkci remarketingu společnosti Google Inc. Provozovatelem služeb remarketingu Google je společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen "Google").

Tato funkce se používá k prezentaci zájmově orientovaných reklam návštěvníkům webových stránek v rámci reklamní sítě Google. V prohlížeči návštěvníka webových stránek je uložen takzvaný "cookie", který umožňuje rozpoznat návštěvníka při návštěvě webových stránek, které patří do reklamní sítě Google. Na těchto stránkách se návštěvníkovi mohou zobrazovat reklamy, které se vztahují k obsahu, který návštěvník dříve navštívil na webových stránkách, které využívají funkci remarketingu společnosti Google.

Nähere Informationen über die Datenverarbeitung durch Google können Sie den Google-Datenschutzhinweisen entnehmen: https://policies.google.com/privacy. Dort können Sie im Datenschutzcenter auch Ihre persönlichen Datenschutz-Einstellungen verändern.

Odvolání souhlasu:

Vom Anbieter wird derzeit keine Möglichkeit für einen einfachen Opt-out oder ein Blockieren der Datenübertragung angeboten. Wenn Sie eine Nachverfolgung Ihrer Aktivitäten auf unserer Website verhindern wollen, widerrufen Sie bitte im Cookie-Consent-Tool Ihre Einwilligung für die entsprechende Cookie-Kategorie oder alle technisch nicht notwendigen Cookies und Datenübertragungen. In diesem Fall können Sie unsere Website jedoch ggfs. nicht oder nur eingeschränkt nutzen.

Šifrování SSL

Pro ochranu bezpečnosti vašich údajů při přenosu používáme nejmodernější metody šifrování (např. SSL) prostřednictvím protokolu HTTPS.

Používání našich formulářů

Na webových stránkách www.erdbaron.com naleznete mnoho formulářů. Použitím těchto formulářů uživatel souhlasí s tím, aby byly tyto údaje zaznamenány a zpracovány v našich databázích. Uživatel dále souhlasí s tím, abychom ho kontaktovali. Důvod kontaktování může být technické nebo obchodní povahy.

 


 

Informace o vašem právu vznést námitku podle čl. 21 GDPR

Individuální právo na námitku

Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a které je založeno na čl.6 odst.1 písm. f) GDPR (zpracování údajů na základě vyvážení zájmů); to platí i pro profilování založené na tomto ustanovení ve smyslu čl.4 odst.4 GDPR.

Pokud vznesete námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Příjemce námitky

Erdbaron HQ SRL, Preot Bacca 13, 550145 Sibiu

 


 

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit tyto zásady ochrany osobních údajů tak, aby vždy odpovídaly aktuálním právním požadavkům, nebo provést změny našich služeb v zásadách ochrany osobních údajů, např. při zavádění nových služeb. Nové zásady ochrany osobních údajů pak budou platit při vaší další návštěvě.

Otázky pro pověřence pro ochranu osobních údajů

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů, zašlete nám e-mail nebo se obraťte přímo na osobu odpovědnou za ochranu údajů v naší organizaci:

+49 7041 8069900

Správcem ve smyslu zákonů o ochraně osobních údajů, zejména obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), je

Dieter Lutz Digital LTD

Pokoj 8 | 11/F
Průmyslová budova Wang Fai
29 Luk Hop Street San Po Kong
Kowloon | Hongkong

Vaše práva jako subjektu údajů

Následující práva můžete kdykoli uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

 • Informace o vašich údajích, které uchováváme, a jejich zpracování (čl. 15 GDPR),
 • Oprava nesprávných osobních údajů (čl. 16 GDPR),
 • Vymazání vašich uložených údajů (čl. 17 GDPR),
 • Omezení zpracování údajů, pokud ještě nemůžeme vaše údaje vymazat z důvodu zákonných povinností (čl. 18 GDPR),
 • Námitka proti zpracování vašich údajů (čl. 21 GDPR) a
 • přenositelnost údajů, pokud jste se zpracováním údajů souhlasili nebo jste s námi uzavřeli smlouvu (čl. 20 GDPR).

Pokud jste nám souhlas udělili, můžete jej kdykoli odvolat s platností do budoucna.

Stížnost můžete kdykoli podat u dozorového úřadu, např. u příslušného dozorového úřadu ve spolkové zemi vašeho bydliště nebo u úřadu, který je odpovědný za nás jako správce.

Seznam dozorových orgánů (pro neveřejný sektor) s adresami naleznete na adrese https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Shromažďování obecných informací při návštěvě našich webových stránek

Povaha a účel zpracování:

Při vstupu na naše webové stránky, tj. pokud se neregistrujete nebo jinak nepředáváte informace, jsou automaticky shromažďovány informace obecné povahy. Tyto informace (soubory protokolu serveru) zahrnují například typ webového prohlížeče, použitý operační systém, název domény vašeho poskytovatele internetových služeb, vaši IP adresu a podobně.

Jsou zpracovávány zejména pro tyto účely:

 • Zajištění bezproblémového připojení k webu,
 • Zajištění bezproblémového používání našich webových stránek,
 • Hodnocení bezpečnosti a stability systému a
 • optimalizovat naše webové stránky.

Vaše údaje nepoužíváme k vyvozování závěrů o vaší osobě. Informace tohoto druhu můžeme statisticky vyhodnocovat v anonymizované podobě, abychom mohli optimalizovat naše webové stránky a technologie, které za nimi stojí.

Právní základ a oprávněný zájem:

Zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek.

Příjemce:

Příjemci údajů mohou být poskytovatelé technických služeb, kteří působí jako zpracovatelé pro provoz a údržbu našich webových stránek.

Doba skladování:

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny. Obecně to platí pro údaje používané k poskytování webových stránek po ukončení příslušné relace.

Pokud jsou údaje uloženy v souborech protokolů, je to nejpozději po 14 dnech. Uložení po uplynutí této doby je možné. V takovém případě jsou IP adresy uživatelů anonymizovány, takže již není možné identifikovat volajícího klienta.

Předepsané nebo vyžadované ustanovení:

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů není zákonem ani smlouvou vyžadováno. Bez IP adresy však nelze zaručit provoz a funkčnost našich webových stránek. Jednotlivé služby navíc nemusí být k dispozici nebo mohou být omezeny. Z tohoto důvodu je námitka vyloučena.

Soubory cookie

Stejně jako mnoho jiných webových stránek používáme i my tzv. "cookies". Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě našich webových stránek ukládají do vašeho koncového zařízení (notebooku, tabletu, chytrého telefonu atd.).

Můžete odstranit jednotlivé soubory cookie nebo celý seznam souborů cookie. Obdržíte také informace a pokyny, jak tyto soubory cookie smazat nebo předem zablokovat jejich ukládání. V závislosti na poskytovateli vašeho prohlížeče najdete potřebné informace pod následujícími odkazy:

Doba ukládání a použité soubory cookie:

Pokud nám to nastavení vašeho prohlížeče nebo váš souhlas umožní.
Povolit používání souborů cookie, používají se soubory cookie. Seznam
všech použitých souborů cookie najdete v tabulce níže.
 

Technicky nezbytné soubory cookie

Povaha a účel zpracování:

Soubory cookie používáme k tomu, aby naše webové stránky byly uživatelsky přívětivější. Některé prvky našich webových stránek vyžadují, aby bylo možné identifikovat přistupující prohlížeč i po změně stránky.

Účelem používání technicky nezbytných souborů cookie je zjednodušit uživatelům používání webových stránek. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití souborů cookie. U nich je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky.

Soubory cookie potřebujeme pro následující aplikace:

Přenos jazykových nastavení
Zapamatování vyhledávacích výrazů

Právní základ a oprávněný zájem:

Zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na uživatelsky přívětivém designu našich webových stránek.

Příjemce:

Příjemci údajů mohou být poskytovatelé technických služeb, kteří působí jako zpracovatelé pro provoz a údržbu našich webových stránek.

Předepsané nebo vyžadované ustanovení:

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů není zákonem ani smlouvou vyžadováno. Bez těchto údajů však nelze zaručit provoz a funkčnost našich webových stránek. Jednotlivé služby navíc nemusí být k dispozici nebo mohou být omezeny.

Rozpor

Níže si prosím přečtěte informace o svém právu vznést námitku podle čl. 21 GDPR.

Technicky nepotřebné soubory cookie

Dále používáme soubory cookie k lepšímu přizpůsobení nabídky na našich webových stránkách zájmům našich návštěvníků nebo k jejímu celkovému vylepšení na základě statistických analýz.

Chcete-li zjistit, kteří poskytovatelé nastavují soubory cookie, přečtěte si níže uvedené informace o používaných technologiích zobrazování, sledování, remarketingu a analýzy webu.

Právní základ:

Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas, čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Příjemce:

Příjemci údajů mohou být poskytovatelé technických služeb, kteří působí jako zpracovatelé pro provoz a údržbu našich webových stránek.

Další příjemce najdete v níže uvedených informacích o používaných technologiích zobrazování, sledování, remarketingu a webové analýzy.

Převod do třetí země:

Další informace naleznete v seznamech jednotlivých poskytovatelů zobrazení, sledování, remarketingu a webové analýzy.

Předepsané nebo vyžadované ustanovení:

Naše webové stránky si samozřejmě můžete prohlížet i bez souborů cookie. Webové prohlížeče jsou pravidelně nastaveny tak, aby soubory cookie přijímaly. Obecně platí, že používání souborů cookie můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení prohlížeče (viz Odvolání souhlasu).

Upozorňujeme, že jednotlivé funkce našich webových stránek nemusí fungovat, pokud jste deaktivovali používání souborů cookie.

Odvolání souhlasu:

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím našeho nástroje pro souhlas se soubory cookie.

Profilování:

V jakém rozsahu analyzujeme chování návštěvníků webových stránek pomocí pseudonymizovaných uživatelských profilů, se dozvíte z níže uvedených informací o používaných technologiích zobrazování, sledování, remarketingu a webové analýzy.

Registrace na našich webových stránkách

Povaha a účel zpracování:

Pro registraci na našich webových stránkách vyžadujeme některé osobní údaje, které jsou nám předávány prostřednictvím vstupní masky.

Při registraci se shromažďují následující doplňující údaje:

Čas přihlášení, IP adresa,

Vaše registrace je nutná pro poskytování určitého obsahu a služeb na našich webových stránkách.

Právní základ:

Údaje zadané při registraci jsou zpracovávány na základě souhlasu uživatele (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR).

Příjemce:

Příjemci údajů mohou být poskytovatelé technických služeb, kteří působí jako zpracovatelé pro provoz a údržbu našich webových stránek.

Doba skladování:

Údaje budou v této souvislosti zpracovávány pouze tehdy, pokud byl udělen příslušný souhlas.

Předepsané nebo vyžadované ustanovení:

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, výhradně na základě vašeho souhlasu. Bez poskytnutí vašich osobních údajů vám nemůžeme poskytnout přístup k nabízenému obsahu.

Poskytování zpoplatněných služeb

Povaha a účel zpracování:

Při poskytování zpoplatněných služeb požadujeme další údaje, například platební údaje, abychom mohli vaši objednávku vyřídit.

Právní základ:

Zpracování údajů potřebných pro uzavření smlouvy se zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Příjemce:

Příjemci údajů mohou být zpracovatelé.

Doba skladování:

Tyto údaje uchováváme v našich systémech až do uplynutí zákonných lhůt pro jejich uchovávání. Ty jsou z důvodů řádného vedení účetnictví a požadavků daňových zákonů zpravidla 6 nebo 10 let.

Předepsané nebo vyžadované ustanovení:

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné. Bez poskytnutí vašich osobních údajů vám nemůžeme poskytnout přístup k obsahu a službám, které nabízíme.

Funkce komentáře

Povaha a účel zpracování:

Když uživatelé zanechávají na našich webových stránkách komentáře, ukládá se kromě těchto informací také čas jejich vytvoření a uživatelské jméno, které si návštěvník webových stránek dříve zvolil. Je to z důvodu naší bezpečnosti, protože můžeme být stíháni za nelegální obsah na našich webových stránkách, i když byl vytvořen uživateli.

Právní základ:

Údaje zadané jako komentář jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

Poskytnutím funkce komentáře bychom rádi umožnili nekomplikovanou interakci. Vámi poskytnuté informace budou uloženy za účelem zpracování vašeho dotazu a pro případné další dotazy.

Příjemce:

Příjemci údajů mohou být zpracovatelé.

Doba skladování:

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny. K tomu zpravidla dochází po ukončení komunikace s uživatelem a společnost může z okolností vyvodit, že daná záležitost byla definitivně vyjasněna. Vyhrazujeme si právo vymazat údaje bez udání důvodů a bez předchozího nebo následného informování.

Svůj komentář můžete také kdykoli nechat smazat. Za tímto účelem zašlete e-mail níže uvedenému pověřenci pro ochranu osobních údajů nebo osobě odpovědné za ochranu osobních údajů a uveďte odkaz na svůj komentář a e-mailovou adresu použitou při vytvoření komentáře pro účely identifikace.

Předepsané nebo vyžadované ustanovení:

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné. Bez poskytnutí vašich osobních údajů vám nemůžeme poskytnout přístup k naší funkci komentářů.

Zpravodaj

Povaha a účel zpracování:

Pro zasílání našeho newsletteru shromažďujeme osobní údaje, které jsou nám předávány prostřednictvím vstupní masky.

Pro účinnou registraci vyžadujeme platnou e-mailovou adresu. Ke kontrole, zda je registrace skutečně provedena vlastníkem e-mailové adresy, používáme postup "double opt-in". Za tímto účelem zaznamenáváme registraci k odběru newsletteru, odeslání potvrzovacího e-mailu a přijetí požadované odpovědi. Žádné další údaje se neshromažďují.

Právní základ:

Na základě vašeho výslovného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) vám budeme pravidelně zasílat náš newsletter nebo srovnatelné informace e-mailem na vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Svůj souhlas s uchováváním osobních údajů a jejich použitím pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. V každém newsletteru je k dispozici odpovídající odkaz. Odběr newsletteru můžete také kdykoli zrušit přímo na těchto webových stránkách nebo nás o zrušení informovat prostřednictvím kontaktní možnosti uvedené na konci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Příjemce:

Příjemci údajů mohou být zpracovatelé.

Doba skladování:

Údaje budou v této souvislosti zpracovávány pouze po dobu, po kterou je k dispozici příslušný souhlas. Poté budou vymazány.

Předepsané nebo vyžadované ustanovení:

Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt freiwillig, allein auf Basis Ihrer Einwilligung. Ohne bestehende Einwilligung können wir Ihnen unseren Newsletter leider nicht zusenden.

Odvolání souhlasu:

Die Einwilligung zur Speicherung Ihrer persönlichen Daten und ihrer Nutzung für den Newsletterversand können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Abmeldung kann über den in jeder E-Mail enthaltenen Link oder beim unten aufgeführten Datenschutzbeauftragten bzw. der für den Datenschutz zuständigen Person beantragt werden.

Kontaktformular

Povaha a účel zpracování:

Die von Ihnen eingegebenen Daten werden zum Zweck der individuellen Kommunikation mit Ihnen gespeichert. Hierfür ist die Angabe einer validen E-Mail-Adresse sowie Ihres Namens erforderlich. Diese dient der Zuordnung der Anfrage und der anschließenden Beantwortung derselben. Die Angabe weiterer Daten ist optional.

Právní základ:

Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt auf der Grundlage eines berechtigten Interesses (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).

Durch Bereitstellung des Kontaktformulars möchten wir Ihnen eine unkomplizierte Kontaktaufnahme ermöglichen. Ihre gemachten Angaben werden zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche Anschlussfragen gespeichert.

Sofern Sie mit uns Kontakt aufnehmen, um ein Angebot zu erfragen, erfolgt die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO).

Příjemce:

Příjemci údajů mohou být zpracovatelé.

Doba skladování:

Daten werden spätestens 6 Monate nach Bearbeitung der Anfrage gelöscht.

Sofern es zu einem Vertragsverhältnis kommt, unterliegen wir den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen nach HGB und löschen Ihre Daten nach Ablauf dieser Fristen.

Předepsané nebo vyžadované ustanovení:

Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt freiwillig. Wir können Ihre Anfrage jedoch nur bearbeiten, sofern Sie uns Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und den Grund der Anfrage mitteilen.

Verwendung von Google Analytics

Soweit Sie ihre Einwilligung gegeben haben, wird auf dieser Website Google Analytics eingesetzt, ein Webanalysedienst der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (nachfolgend: „Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, also Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Aufgrund der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf diesen Webseiten, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter https://www.google.com/analytics/terms/de.html und unter https://policies.google.com/?hl=de.

Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu erbringen.

Die von uns gesendeten und mit Cookies, Nutzerkennungen (z. B. User-ID) oder Werbe-IDs verknüpften Daten werden nach 14 Monaten automatisch gelöscht. Die Löschung von Daten, deren Aufbewahrungsdauer erreicht ist, erfolgt automatisch einmal im Monat.

Odvolání souhlasu:

Sie können das Tracking durch Google Analytics auf unserer Website unterbinden, indem Sie diesen Link anklicken. Dabei wird ein Opt-out-Cookie auf Ihrem Gerät installiert. Damit wird die Erfassung durch Google Analytics für diese Website und für diesen Browser zukünftig verhindert, solange das Cookie in Ihrem Browser installiert bleibt.

Sie können darüber hinaus die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können.

Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: Browser Add On zur Deaktivierung von Google Analytics.

Verwendung von Scriptbibliotheken (Google Webfonts)

Um unsere Inhalte browserübergreifend korrekt und grafisch ansprechend darzustellen, verwenden wir auf dieser Website „Google Web Fonts“ der Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; nachfolgend „Google“) zur Darstellung von Schriften.

Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Verwendung von Typekit-Webschriftarten von Adobe Fonts

Wir setzen Typekit-Webschriftarten von Adobe Fonts zur visuellen Gestaltung unserer Website ein. Adobe Fonts ist ein Dienst der Adobe Systems Software Ireland Companies (4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland; nachfolgend „Adobe“), der uns den Zugriff auf eine Schriftartenbibliothek gewährt.

Zur Einbindung der von uns benutzten Schriftarten muss Ihr Browser eine Verbindung zu einem Server von Adobe in den USA aufbauen und die für unsere Website benötigte Schriftart herunterladen. Adobe erhält hierdurch die Information, dass von Ihrer IP-Adresse unsere Website aufgerufen wurde.

Weitere Informationen zu Adobe Fonts finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Adobe Fonts, die Sie hier abrufen können: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html

Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht unterstützt, oder Sie Ihre Einwilligung nicht erteilen, wird eine Standardschrift von Ihrem Computer genutzt.

Odvolání souhlasu:

Vom Anbieter wird derzeit keine Möglichkeit für einen einfachen Opt-out oder ein Blockieren der Datenübertragung angeboten. Wenn Sie eine Nachverfolgung Ihrer Aktivitäten auf unserer Website verhindern wollen, widerrufen Sie bitte im Cookie-Consent-Tool Ihre Einwilligung für die entsprechende Cookie-Kategorie oder alle technisch nicht notwendigen Cookies und Datenübertragungen. In diesem Fall können Sie unsere Website jedoch ggfs. nicht oder nur eingeschränkt nutzen.

Verwendung von Google Maps

Auf dieser Website nutzen wir das Angebot von Google Maps. Google Maps wird von Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nachfolgend „Google“) betrieben. Dadurch können wir Ihnen interaktive Karten direkt in der Webseite anzeigen und ermöglichen Ihnen die komfortable Nutzung der Karten-Funktion.
Nähere Informationen über die Datenverarbeitung durch Google können Sie den Google-Datenschutzhinweisen entnehmen: https://policies.google.com/privacy. Dort können Sie im Datenschutzcenter auch Ihre persönlichen Datenschutz-Einstellungen verändern.

Ausführliche Anleitungen zur Verwaltung der eigenen Daten im Zusammenhang mit Google-Produkten finden Sie hier: https://www.dataliberation.org

Durch den Besuch der Website erhält Google Informationen, dass Sie die entsprechende Unterseite unserer Webseite aufgerufen haben. Dies erfolgt unabhängig davon, ob Google ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob keine Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet.

Wenn Sie die Zuordnung in Ihrem Profil bei Google nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons bei Google ausloggen. Google speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechter Gestaltung seiner Websites. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an Google richten müssen.

Odvolání souhlasu:

Vom Anbieter wird derzeit keine Möglichkeit für einen einfachen Opt-out oder ein Blockieren der Datenübertragung angeboten. Wenn Sie eine Nachverfolgung Ihrer Aktivitäten auf unserer Website verhindern wollen, widerrufen Sie bitte im Cookie-Consent-Tool Ihre Einwilligung für die entsprechende Cookie-Kategorie oder alle technisch nicht notwendigen Cookies und Datenübertragungen. In diesem Fall können Sie unsere Website jedoch ggfs. nicht oder nur eingeschränkt nutzen.

Eingebettete YouTube-Videos

Auf unserer Website betten wir YouTube-Videos ein. Betreiber der entsprechenden Plugins ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (nachfolgend „YouTube“). Die YouTube, LLC ist einer Tochtergesellschaft der Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA (nachfolgend „Google“). Wenn Sie eine Seite mit dem YouTube-Plugin besuchen, wird eine Verbindung zu Servern von YouTube hergestellt. Dabei wird YouTube mitgeteilt, welche Seiten Sie besuchen. Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind, kann YouTube Ihr Surfverhalten Ihnen persönlich zuzuordnen. Dies verhindern Sie, indem Sie sich vorher aus Ihrem YouTube-Account ausloggen.

Wird ein YouTube-Video gestartet, setzt der Anbieter Cookies ein, die Hinweise über das Nutzerverhalten sammeln.

Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch YouTube erhalten Sie in den Datenschutzerklärungen des Anbieters, Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre (https://policies.google.com/privacy).

Odvolání souhlasu:

Vom Anbieter wird derzeit keine Möglichkeit für einen einfachen Opt-out oder ein Blockieren der Datenübertragung angeboten. Wenn Sie eine Nachverfolgung Ihrer Aktivitäten auf unserer Website verhindern wollen, widerrufen Sie bitte im Cookie-Consent-Tool Ihre Einwilligung für die entsprechende Cookie-Kategorie oder alle technisch nicht notwendigen Cookies und Datenübertragungen. In diesem Fall können Sie unsere Website jedoch ggfs. nicht oder nur eingeschränkt nutzen.

Social Plugins

Auf unserer Website werden Social Plugins der unten aufgeführten Anbieter eingesetzt. Die Plugins können Sie daran erkennen, dass sie mit dem entsprechenden Logo gekennzeichnet sind.

Über diese Plugins werden unter Umständen Informationen, zu denen auch personenbezogene Daten gehören können, an den Dienstebetreiber gesendet und ggf. von diesem genutzt. Wir verhindern die unbewusste und ungewollte Erfassung und Übertragung von Daten an den Diensteanbieter durch eine 2-Klick-Lösung. Um ein gewünschtes Social Plugin zu aktivieren, muss dieses erst durch Klick auf den entsprechenden Schalter aktiviert werden. Erst durch diese Aktivierung des Plugins wird auch die Erfassung von Informationen und deren Übertragung an den Diensteanbieter ausgelöst. Wir erfassen selbst keine personenbezogenen Daten mittels der Social Plugins oder über deren Nutzung.

Wir haben keinen Einfluss darauf, welche Daten ein aktiviertes Plugin erfasst und wie diese durch den Anbieter verwendet werden. Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass eine direkte Verbindung zu den Diensten des Anbieters ausgebaut wird sowie mindestens die IP-Adresse und gerätebezogene Informationen erfasst und genutzt werden. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, dass die Diensteanbieter versuchen, Cookies auf dem verwendeten Rechner zu speichern. Welche konkreten Daten hierbei erfasst und wie diese genutzt werden, entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen des jeweiligen Diensteanbieters. Hinweis: Falls Sie zeitgleich bei Facebook angemeldet sind, kann Facebook Sie als Besucher einer bestimmten Seite identifizieren.

Wir haben auf unserer Website die Social-Media-Buttons folgender Unternehmen eingebunden:

Google AdWords

Unsere Website nutzt das Google Conversion-Tracking. Betreibergesellschaft der Dienste von Google AdWords ist die Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sind Sie über eine von Google geschaltete Anzeige auf unsere Webseite gelangt, wird von Google Adwords ein Cookie auf Ihrem Rechner gesetzt. Das Cookie für Conversion-Tracking wird gesetzt, wenn ein Nutzer auf eine von Google geschaltete Anzeige klickt.

Besucht der Nutzer bestimmte Seiten unserer Website und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, können wir und Google erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde. Jeder Google AdWords-Kunde erhält ein anderes Cookie. Cookies können somit nicht über die Websites von AdWords-Kunden nachverfolgt werden. Die mithilfe des Conversion-Cookies eingeholten Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für AdWords-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden haben. Die Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen.

Nähere Informationen über die Datenverarbeitung durch Google können Sie den Google-Datenschutzhinweisen entnehmen: https://policies.google.com/privacy. Dort können Sie im Datenschutzcenter auch Ihre persönlichen Datenschutz-Einstellungen verändern.

Odvolání souhlasu:

Vom Anbieter wird derzeit keine Möglichkeit für einen einfachen Opt-out oder ein Blockieren der Datenübertragung angeboten. Wenn Sie eine Nachverfolgung Ihrer Aktivitäten auf unserer Website verhindern wollen, widerrufen Sie bitte im Cookie-Consent-Tool Ihre Einwilligung für die entsprechende Cookie-Kategorie oder alle technisch nicht notwendigen Cookies und Datenübertragungen. In diesem Fall können Sie unsere Website jedoch ggfs. nicht oder nur eingeschränkt nutzen.

Použití služby Google Remarketing

Tyto webové stránky využívají funkci remarketingu společnosti Google Inc. Provozovatelem služeb remarketingu Google je společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen "Google").

Tato funkce se používá k prezentaci zájmově orientovaných reklam návštěvníkům webových stránek v rámci reklamní sítě Google. V prohlížeči návštěvníka webových stránek je uložen takzvaný "cookie", který umožňuje rozpoznat návštěvníka při návštěvě webových stránek, které patří do reklamní sítě Google. Na těchto stránkách se návštěvníkovi mohou zobrazovat reklamy, které se vztahují k obsahu, který návštěvník dříve navštívil na webových stránkách, které využívají funkci remarketingu společnosti Google.

Nähere Informationen über die Datenverarbeitung durch Google können Sie den Google-Datenschutzhinweisen entnehmen: https://policies.google.com/privacy. Dort können Sie im Datenschutzcenter auch Ihre persönlichen Datenschutz-Einstellungen verändern.

Odvolání souhlasu:

Vom Anbieter wird derzeit keine Möglichkeit für einen einfachen Opt-out oder ein Blockieren der Datenübertragung angeboten. Wenn Sie eine Nachverfolgung Ihrer Aktivitäten auf unserer Website verhindern wollen, widerrufen Sie bitte im Cookie-Consent-Tool Ihre Einwilligung für die entsprechende Cookie-Kategorie oder alle technisch nicht notwendigen Cookies und Datenübertragungen. In diesem Fall können Sie unsere Website jedoch ggfs. nicht oder nur eingeschränkt nutzen.

Šifrování SSL

Pro ochranu bezpečnosti vašich údajů při přenosu používáme nejmodernější metody šifrování (např. SSL) prostřednictvím protokolu HTTPS.

Používání našich formulářů

Na webových stránkách www.erdbaron.com naleznete mnoho formulářů. Použitím těchto formulářů uživatel souhlasí s tím, aby byly tyto údaje zaznamenány a zpracovány v našich databázích. Uživatel dále souhlasí s tím, abychom ho kontaktovali. Důvod kontaktování může být technické nebo obchodní povahy.


 

Informace o vašem právu vznést námitku podle čl. 21 GDPR

Individuální právo na námitku

Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a které je založeno na čl.6 odst.1 písm. f) GDPR (zpracování údajů na základě vyvážení zájmů); to platí i pro profilování založené na tomto ustanovení ve smyslu čl.4 odst.4 GDPR.

Pokud vznesete námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Příjemce námitky

Erdbaron HQ SRL, Preot Bacca 13, 550145 Sibiu


 

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit tyto zásady ochrany osobních údajů tak, aby vždy odpovídaly aktuálním právním požadavkům, nebo provést změny našich služeb v zásadách ochrany osobních údajů, např. při zavádění nových služeb. Nové zásady ochrany osobních údajů pak budou platit při vaší další návštěvě.

Otázky pro pověřence pro ochranu osobních údajů

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů, zašlete nám e-mail nebo se obraťte přímo na osobu odpovědnou za ochranu údajů v naší organizaci:

+49 7041 8069900

 

[cookie_declaration]