Bodemgebruik

Afgegraven grond hoeft niet per se afval te zijn! Voor ons is grond een grondstof!
Wij recyclen uw uitgegraven aarde op een milieuvriendelijke en duurzame manier.

Bodemgebruik

Auffüllung landwirtschaftlicher Flächen

Afgegraven grond hoeft niet per se afval te zijn! Voor ons is grond een grondstof!
Wij recyclen uw uitgegraven aarde op een milieuvriendelijke en duurzame manier.

Bodemgebruik

Erdbaron zet zich in voor een duurzaam gebruik van grond en bouwafval.

Wij maken grond en bouwafval herbruikbaar en recyclen het elders. Zo beschermen we zowel het milieu als de portemonnee van onze klanten.

Door herverwerking houden we de bodem als grondstof in de kringloop en voldoen we aan de 5-fasen afvalhiërarchie van de Duitse wet op recyclingbeheer.

 

Erdauffüllung mit Bodenstabilisierung
belasteten Erdaushub entsorgen

Verontreinigde vloer schoonmaken

Uniek proces voor het reinigen van verontreinigde uitgegraven grond
Na een lange periode van onderzoek en ontelbare tests zijn we erin geslaagd om ons eigen proces te ontwikkelen voor de gerichte vermindering van individuele parameters. Met behulp van een on-the-fly proces kunnen we verontreinigende stoffen op zeer economische wijze reduceren.

Geogene verontreiniging met sulfaat
Dankzij ons reinigingsproces kunnen we verontreinigde grond gericht behandelen met "sulfaat", zodat aan lagere grenswaarden kan worden voldaan.

Geogene blootstelling aan arseen
In het geval van geogene verontreiniging met arsenicum kunnen we met ons speciale proces tot 5mg/kg reduceren.

Bespaar op de verwijdering van vervuilde grond door deze schoon te maken!

U wilt kleine hoeveelheden bestellen (<100m³) Boden entsorgen?

Gebruik onze gratis beursvloer

Houd u aan uw wettelijke verplichtingen!
Uitwisseling van uitgegraven aarde

Bodemgebruik ... de belangrijkste vragen!

 • Wat kost het om grond te gebruiken?

  De kosten voor het gebruik van de bodem hangen af van de acceptatievoorwaarden van de betreffende gebruiksmaatregel.

  De zogenaamde stortprijs voor het recyclen van niet-verontreinigde grond ligt tussen €3,00 en €20,00 per ton, afhankelijk van de regio.

  Vraag en aanbod

  De omslagprijs hangt grotendeels af van vraag en aanbod en varieert sterk van regio tot regio. In regio's met een zeer stenige bodem is de vraag naar steenvrije grond hoog en is bodembenutting dienovereenkomstig goedkoper. In regio's met weinig benuttingsmogelijkheden is de vraag naar bodembenutting groot en de prijs dienovereenkomstig hoog.

  Installatieklasse

  Bovendien zijn de prijzen voor bodemrecycling afhankelijk van de installatieklasse. Het gebruik van verontreinigde grond is duurder omdat er strengere eisen worden gesteld aan de toepassingsmaatregel. Onbeperkte, open installatie is alleen toegestaan voor niet-verontreinigde bodems. In het geval van verontreinigde bodems zijn passende maatregelen nodig om het doorsijpelen van oppervlaktewater af te dichten of te voorkomen.

 • Waar kan grond worden gebruikt?

  Het juiste gebruik van grond is mogelijk bij alle toegestane gebruiksmaatregelen en in overeenstemming met de voorschriften.