Onze verklaringsanalyse zal u vertellen of er verontreinigende stoffen in uw grond zitten. Dit is de basis voor de juiste afvoer van uitgegraven grond.

Verklaring analyse

- Erdbaron analysiert, bewegt & entsorgt

Onze verklaringsanalyse zal u vertellen of er verontreinigende stoffen in uw grond zitten. Dit is de basis voor de juiste afvoer van uitgegraven grond.

Verklaring analyse
eenvoudig uitgelegd

Bemonstering

Tijdens de monstername neemt onze monsternemer een grondmonster. De monstername wordt van tevoren door onze monsternemer gepland op basis van beschikbare documenten en eventuele eerdere kennis van de bodem. De planning van het monster en de analysestrategie zijn doorslaggevend voor een zinvolle verklaringsanalyse.

Bemonstering wordt gewoonlijk uitgevoerd in overeenstemming met LAGA PN98. Dit is de regelgeving van de Länderarbeitsgemeinschaft Abfall op nationaal niveau. Het regelt het nemen van monsters van vaste stoffen.

De bemonstering wordt gedocumenteerd in een bemonsteringsprotocol. Het bemonsteringslogboek vermeldt eventuele vreemde stoffen, het opslagtype of mogelijke foutbronnen die verantwoordelijk kunnen zijn voor een onbeslist resultaat van de declaratieanalyse.

Probenahme-laga-pn98
- Erdbaron analysiert, bewegt & entsorgt

Laboratoriumanalyse

De laboratoriumanalyse is de eigenlijke kern van de aangifteanalyse. Voordat het bodemmateriaal wordt geanalyseerd, wordt het monster voorbereid.

De monstervoorbereiding en de meeste andere procedures tijdens de analyse zijn onderworpen aan nauwkeurig gedefinieerde specificaties die zijn vastgelegd in normen.

Na de monstervoorbereiding worden de waarden van de gedefinieerde parameters met verschillende methoden gemeten. Het resultaat van elke gemeten parameter wordt in een laboratoriumrapport vermeld, zelfs als de parameter uiteindelijk niet detecteerbaar was.

Het laboratoriumrapport met de resultaten van de afzonderlijke parameters is essentieel voor een analyse van de afvaldeclaratie.

Evaluatie

De evaluatie is een vergelijking van de werkelijke gemeten waarden van individuele parameters en de grenswaarden van de onderliggende regelgeving.

Als een grenswaarde van een toewijzingsklasse wordt overschreden, wordt de hele verdieping in de eerstvolgende hogere toewijzingsklasse ingedeeld.

De evaluatie laat het afvalverwerkingsbedrijf meteen zien om welke klasse het gaat. Het maakt deel uit van een volledige aangifteanalyse.

- Erdbaron analysiert, bewegt & entsorgt

Verklaring analyse
kort en krachtig

 • Wat kost een aangifteanalyse?

  Een aangifteanalyse kost tussen €500 en €1.000.

  De hoogte van de kosten hangt af van de omvang van de te controleren parameters en de urgentie.

  De parameters die gecontroleerd moeten worden, hangen grotendeels af van de federale staat of de geplande verwijderingsroute.

  Zodra de verwijderingsroute is bepaald, kunnen de kosten voor de declaratieanalyse worden verlaagd door alleen de parameters te testen die daadwerkelijk relevant zijn voor de verwijderingslocatie.

   

 • Wat is een aangifteanalyse?

  Een aangifteanalyse geeft informatie over de chemische verontreiniging. Het wordt vaak ook een geochemisch rapport of een afvalwetrapport genoemd.

  Bij een aangifteanalyse worden alle parameters geanalyseerd die in de eerder gespecificeerde norm of verordening zijn gedefinieerd. Elk voorschrift specificeert verschillende parameters waarvan de waarden geanalyseerd moeten worden. De waarde van een parameter wordt vaak zowel in de vaste stof als in het eluaat geanalyseerd. Niet-oplosbare elementen worden in de vaste stof geanalyseerd, terwijl de oplosbare elementen in het eluaat worden getest. Nadat de afzonderlijke waarden zijn geanalyseerd, worden de resultaten vergeleken met de grenswaarden van de relevante regelgeving. De meeste voorschriften bevatten meerdere klassen met verschillende grenswaarden. Tijdens de evaluatie worden de gemeten waarden vergeleken met de grenswaarden van de respectieve klassen, waarbij de eigenlijke classificatie plaatsvindt. Het resultaat van de evaluatie is een classificatie van het afval in overeenstemming met de afvalwetgeving.

   

 • Waar is een aangifteanalyse voor nodig?

  Voor de verwijdering van uitgegraven grond is meestal een aangifteanalyse voor de afvalclassificatie vereist. De afvalclassificatie stelt het afvalverwerkingsbedrijf in staat om ervoor te zorgen dat de uitgegraven grond op de juiste manier wordt afgevoerd. Op basis van het bemonsteringsprotocol, de laboratoriumanalyse en de evaluatie kan het afvalverwerkingsbedrijf controleren welke afvalverwerkingscentra geschikt zijn voor de verwijdering van uitgegraven grond. In ruil daarvoor heeft elke stortplaats een vergunning met grenswaarden waaraan voldaan moet worden. Het verwijderingscentrum moet ervoor zorgen dat alleen geschikte grond wordt afgeleverd waarvan de waarden de grenswaarden niet overschrijden. Om dit te garanderen, eisen de verwijderingscentra dat er een aangifteanalyse met bemonsteringsprotocol en evaluatie of afvalclassificatie wordt ingediend.

   

 • Volgens welk voorschrift moet mijn uitgegraven grond worden geanalyseerd?

  De regelgeving volgens welke de uitgegraven grond moet worden geanalyseerd, hangt grotendeels af van de verwijderingsroute. De verwijderingsmethode hangt op zijn beurt grotendeels af van de resultaten van de verklaringsanalyse. In de meeste gevallen heeft elke deelstaat zijn eigen regelgeving voor de verwijdering van uitgegraven grond. Er zijn echter ook verwijderingsroutes die gebaseerd zijn op een nationale regelgeving. Helaas is het niet altijd mogelijk om op dit punt een nauwkeurig antwoord te geven.

  Wij geven u graag een gefundeerd advies over mogelijke verwijderingsmethoden!

   

 • Wanneer moet een aangifteanalyse worden uitgevoerd?

  De analyseverklaring mag op het moment van verwijdering van de uitgegraven grond niet ouder zijn dan 6 maanden!

  Bij het afvoeren van 0-1000m³ uitgegraven aarde is het raadzaam om 6-8 weken voor de uitgraving een aangifteanalyse uit te voeren. Zo blijft er genoeg tijd over om een afvoerroute te organiseren. Tegelijkertijd is er voldoende buffer om ervoor te zorgen dat de termijn van 6 maanden bij vertragingen niet wordt overschreden.

  Voor bouwprojecten met meer dan 1000 m² uitgegraven grond kan het zinvol zijn om ruim voor het uitgraven van de bouwput een voorbereidend geochemisch onderzoek uit te voeren, zodat mogelijke afvoerroutes al klaar zijn. De afvoer van grote hoeveelheden uitgegraven grond vereist meestal een langere aanlooptijd en planning gezien de beperkte capaciteiten.

  Een vooronderzoek door middel van een verklaringsanalyse wordt ook aanbevolen voordat u een perceel koopt, om onverwacht hoge kosten bij het afvoeren van de uitgegraven grond te voorkomen.

  Of de aangifteanalyse vóór de eigenlijke ontgraving kan worden bemonsterd of dat er eerst een paal moet worden gevormd voor het bemonsteren van de uitgegraven grond bij het uitgraven van de bouwput, hangt af van het individuele geval. Dit hangt grotendeels af van eerdere kennis van de bodem. Een expertise van de ondergrond kan bijvoorbeeld informatie opleveren over eventuele opvulling of homogeniteit. Bij het bemonsteren van de ondergrondexpertise kan ook grond worden meegenomen voor geochemisch vooronderzoek.

   

 • Waar moet op gelet worden bij het analyseren van aangiften?
  • Er moet altijd opdracht worden gegeven voor een monsternemingsprotocol met beelddocumentatie, een laboratoriumanalyse en een evaluatie.
  • Bemonstering moet worden uitgevoerd door een monsternemer met een certificaat van technische en professionele geschiktheid volgens LAGA PN98.
  • De laboratoriumanalyse moet worden uitgevoerd door een erkend laboratorium.
  • Het mag op het moment van verwijdering niet ouder zijn dan 6 maanden.

  Tip: Voor grote bouwprojecten kunnen hoge kosten worden vermeden met een goede analysestrategie!

   

Verklaring analyse
München

Verklaring analyse
Baden-Württemberg

Verklaring analyse
Stuttgart

Verklaring analyse
Hesse

Verklaring analyse
Pforzheim

Verklaring analyse
Karlsruhe

Verklaring analyse
Rijnland-Palts