De geotechnische ondergrondkennis ... weet waar u op bouwt!

Wat u moet weten: Funderingsadvies, grondwaterpeil, infiltratiecapaciteit (voor regenwater)

ZONDER VERBORGEN KOSTEN

Baugrundgutachten

Gestandaardiseerde prijzen in heel Duitsland

Mechanisch
Analyse

NET

840,32€

Pakketprijs

10% KORTING

Deklarationsanalyse

NET

1134,42€

Chemische analyse

NET

420,15€

Voorbeeld: vrijstaand huis
vanaf 840,32€

Aankomst en vertrek

Geen extra kosten voor reizen van en naar het evenement

Uitrusting voor bouwterreinen

Installatie van alle apparatuur en machines voor kernboringen voor heipalen

2x slagboring

Pile-driving kernpeilingen tot een diepte van 6 m

Inhoud van de expertise van de ondergrond

Laagstructuur

Laagopbouw van de ondergrond en indeling van bodemklassen volgens DIN 18300

Grondwater

Bepaling van de grondwatersituatie en, indien van toepassing, de hoogte van de grondwaterspiegel

Bodemdruk

Specificatie van de reactiemodulus van de ondergrond, de toelaatbare gronddruk en de basisdruk die kan worden geabsorbeerd

Aanbeveling voor oprichters

Aanbeveling voor fundering en funderingsparameters

Fotodocumentatie

Fotodocumentatie: Foto's van het eigendom en de boorresultaten

Aankomst en vertrek

Geen extra kosten voor reizen van en naar het evenement

Uitrusting voor bouwterreinen

Installatie van alle apparatuur en machines voor kernboringen voor heipalen

2x slagboring

Pile-driving kernpeilingen tot een diepte van 6 m

Inhoud van de expertise van de ondergrond

Laagstructuur

Laagopbouw van de ondergrond en indeling van bodemklassen volgens DIN 18300

Grondwater

Bepaling van de grondwatersituatie en, indien van toepassing, de hoogte van de grondwaterspiegel

Bodemdruk

Specificatie van de reactiemodulus van de ondergrond, de toelaatbare gronddruk en de basisdruk die kan worden geabsorbeerd

Aanbeveling voor oprichters

Aanbeveling voor fundering en funderingsparameters

Fotodocumentatie

Fotodocumentatie: Foto's van het eigendom en de boorresultaten

Inhoud van de aangifteanalyse

Bemonsteringsprotocol

Bemonsteringsprotocol gebaseerd op LAGA PN98 met fotodocumentatie

Laboratoriumrapport

Laboratoriumrapport met gemeten waarden van de afzonderlijke parameters

Evaluatie

Indeling van afval op basis van overschrijding van grenswaarden

Expertise ondergrond - vragen en antwoorden

 • Wat is een expertise van de ondergrond?

  Een onderzoek van de ondergrond is een geotechnisch onderzoek dat dient om de eigenschappen van de ondergrond te controleren. Het resultaat is een evaluatie van verschillende parameters en kenmerken van de bodem. De resultaten van het onderzoek van de ondergrond worden door de architect en de bouwkundig ingenieur gebruikt als basis voor de planning van de kelder en de funderingen van het gebouw.

  Eerst worden er op locatie heikernsonderingen uitgevoerd. Aan de hand van de heipalen kan de laagopbouw van de bodem worden bepaald. Ook wordt de gronddruk bepaald. Tijdens de inspectie van de paalkernsondering wordt een fotodocumentatie gemaakt. Op basis van alle ter plaatse verkregen informatie wordt vervolgens de expertise van de ondergrond opgesteld.

  De mechanische eigenschappen van de bodem worden gecontroleerd in een onderzoek van de ondergrond. Meestal wordt het volgende gecontroleerd: 

  1. Sonderen met slagkern
  2. Laagstructuur

  3. Bodemtype

  4. Grondwaterstand

  5. Bodemdruk

  6. Infiltratiecapaciteit

  7. Fotodocumentatie

  8. Deskundigen

  Het typische bodemonderzoek voor gebouwen wordt vaak ten onrechte een bodemonderzoek genoemd, hoewel een bodemonderzoek voor gebouwen een speciale subvorm van een bodemonderzoek is.

   

 • Wat kost een bodemonderzoek?

  De kosten van een onderzoek van de ondergrond hangen grotendeels af van de omvang van het onderzoek. De omvang van het onderzoek hangt af van de vereisten van het te bouwen gebouw.

  Voor een vrijstaand huis met een kelder en een vloeroppervlak van minder dan 100m² liggen de kosten tussen €1000 en €2000, afhankelijk van de aanbieder.

  Voor een commercieel gebouw met een vloeroppervlak van 600m² kunt u een bedrag tussen €2.500 en €3.500 verwachten.

  Er zijn dubieuze aanbieders die adverteren met prijzen vanaf €524. Wanneer de bestelling wordt geplaatst, wordt echter een aanzienlijk hogere prijs genoemd.

   

 • Is een grondmeting verplicht?

  Het opstellen van een onderzoek van de ondergrond is sinds 2008 verplicht. Dit wordt geregeld door de bouwvoorschriften of de bouwwet van de betreffende deelstaat. De nieuwe regelgeving werd lange tijd na de invoering ervan genegeerd door bouwbedrijven. De uitspraak van het Oberlandesgericht Naumburg in 2014 heeft de laatste twijfels over het bestaan van een verplichting weggenomen. Sindsdien zijn er nauwelijks nieuwbouwprojecten geweest waarbij de verplichting om een rapport over de ondergrond te verkrijgen, genegeerd werd.

  (OLG Naumburg, uitspraak van 29.1.2014, ref. 12 U 149/13; zoeknr. 140781)

   

 • Wie voert bodemonderzoeken uit in de buurt?

  In de buurt van elk bouwproject zijn er ingenieursbureaus die bodemonderzoeken uitvoeren. Bovenregionale aanbieders zijn echter meestal goedkoper en sneller in uitvoering. Erdbaron biedt bijvoorbeeld onderzoeken van de ondergrond aan in Beieren, Baden-Württemberg, Hessen, Rijnland-Palts en Saarland voor slechts €840,32.

  Een rapport van de ondergrond wordt meestal opgesteld door een geoloog of geotechnisch ingenieur.

   

 • Wat is het juiste moment voor een bodemonderzoek?

  Het ideale moment voor een grondonderzoek is voordat u het onroerend goed koopt. Dit is de enige manier om er zeker van te zijn dat het bouwterrein geschikt is om het geplande gebouw op te richten.

  Als u al eigenaar bent van een stuk grond en geen rapport van de ondergrond hebt, moet u er uiterlijk tijdens de planningsfase van het gebouw een beschikbaar hebben.

  Als u een stuk grond koopt en de toestand van de grond niet kent, kan het zijn dat u er duur voor moet betalen. Als de ondergrond niet geschikt is voor de fundering van het geplande gebouw, moeten er dure maatregelen worden genomen om de juiste ondergrond te creëren.

  Voorbeelden van maatregelen om de ondergrond te verbeteren:

  - Paalfundatie
  - Grondvervanging
  - Bodemstabilisatie

   

 • Wat is het verschil tussen een bouwplaatsonderzoek en een bodemonderzoek?

  Een bodemonderzoek verwijst naar alle soorten rapporten die betrekking hebben op de eigenschappen van de bodem. Een rapport van de ondergrond is een speciaal type bodemrapport. Het is ontworpen om de bouwbaarheid van de bodem te controleren.

  Als u bijvoorbeeld een huis of een hal wilt bouwen en overtollige grond wilt afvoeren, hebt u twee bodemonderzoeken nodig.

  1. Een onderzoek van de ondergrond om er zeker van te zijn dat de grond de mechanische eigenschappen heeft die nodig zijn voor de fundering van het gebouw.

  2. Een analyse van de afvaldeclaratie om de bodem te controleren op geochemische verontreiniging voordat deze wordt afgevoerd.