Algemene voorwaarden

De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is geldig vanaf 1 januari 2021.

Algemene informatie 

Erdbaron HQ SRL biedt de analyse, het uitgraven, het transport en de verwijdering van grond en bouwafval aan. Erdbaron HQ SRL gebruikt het beschermde merk van derden "Erdbaron" om haar diensten op de markt te brengen. De website "www.erdbaron.com" wordt ook gebruikt voor marketingdoeleinden. Klanten kunnen inlichtingen inwinnen bij Erdbaron HQ SRL via de website, e-mail of telefoon. Erdbaron HQ SRL biedt haar diensten aan in de vorm van offertes. Bindende contracten tussen klant en aanbieder komen tot stand na wederzijdse overeenstemming. De aanbieder van de diensten is uitsluitend Erdbaron HQ SRL - hierna te noemen "Erdbaron" of "wij" of "ons".

Uitleg van termen 

De provider is Erdbaron HQ SRL, Preot Bacca 13, 550145 Sibiu.
Klanten zijn allemaal consumenten (§13 BGB) en ondernemers (§14 BGB).
Bestellingen zijn aanbiedingen die door de klant worden geaccepteerd.

Geldigheid van de algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via de website door consumenten worden geplaatst in overeenstemming met Sectie 13 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB). Een consument in de zin van artikel 13 BGB is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie afsluit voor doeleinden die overwegend noch aan zijn of haar commerciële noch aan zijn of haar zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van ondernemers in de zin van artikel 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB), publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke speciale fondsen. Op de acceptatie van alle bestellingen, diensten en leveringen zijn uitsluitend de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing. Afwijkende overeenkomsten vereisen ten minste de tekstvorm om geldig te zijn.

Individuele afspraken met de klant in individuele gevallen (inclusief bijkomende afspraken, aanvullingen en wijzigingen) hebben in elk geval voorrang op deze AV.

Bestellingen of tegenbevestigingen van de klant met betrekking tot zijn handels- of inkoopvoorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk afgewezen.

Website 

De website "www.erdbaron.com" wordt beheerd door een externe provider. De website en alle inhoud vallen onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de externe provider.

Webseitenbetreiber:  Dieter Lutz Digital LTD, Room 8 | 11/F, Wang Fai Industrial Building, 29 Luk Hop Street San Po Kong, Kowloon | Hongkong