Ценова листа

Експертиза на почвата

Механичен
Анализ

BruTTO

1299,00€

Пакетна цена

10% ОТСТЪПКА

Deklarationsanalyse

BruTTO

1799,00€

Химически анализ

BruTTO

599,00€

Експертиза на земните недра

Подробна експертиза на земните недра в съответствие с DIN4020
1299.99
999
99
с включен ДДС.
 • Два сондажа или ударно сондиране на максимална дълбочина 6 м
 • Слоева структура на почвата и категоризация на класовете почви съгласно DIN 18300
 • Определяне на състоянието на подпочвените води и, ако е приложимо, височината на нивото на подпочвените води
 • Определяне на модула на реакция на основата, допустимия натиск върху почвата и базовия натиск, който може да бъде поет
 • Декларация за възможно засипване, подмяна на почвата, запълване на ръбовете и защита от замръзване
 • Спецификация на проектната стойност за устойчивост на основата DIN 1054
 • Препоръка за фундамент и параметри на фундамента
 • Вариант на уплътнение в съответствие с DIN 18533 за компоненти, които са в контакт със земята
 • Фотодокументация: Снимки на имота и резултати от сондирането
 • Капацитет на инфилтрация на повърхностните води с налични данни за планиране съгласно DWA 138
10 дни

Анализи на декларациите

Вземане на проби

99
99
с включен ДДС.
 • Включително протокол за вземане на проби
 • Включена картинна документация
 • вкл. експресно изпращане до лабораторията
2 дни

VwV почва

Административен регламент за почвите (Ba-Wü)
249
99
с включен ДДС.
 • вкл. лабораторен доклад
 • акредитирана лаборатория
 • Време за свързване
 • вкл. проба за задържане за 3 месеца
5 дни

Оценка

59
99
с включен ДДС.
 • Оценка според граничните стойности
 • Класификация според класа на инсталиране
 • Задаване на цвят
2 дни

Декрет Dihlmann

Рециклиране на строителни материали в Баден Вюртемберг
239
99
с включен ДДС.
 • вкл. лабораторен доклад
 • акредитирана лаборатория
 • Време за свързване
 • вкл. проба за задържане за 3 месеца
5 дни

Ключови въпроси хартия Бавария

валиден в Бавария
249
99
с включен ДДС.
 • вкл. лабораторен доклад
 • акредитирана лаборатория
 • Време за свързване
 • вкл. проба за задържане за 3 месеца
5 дни

Информационен лист Хесен

Изхвърляне на строителни отпадъци (почва)
269
99
с включен ДДС.
 • вкл. лабораторен доклад
 • акредитирана лаборатория
 • Време за свързване
 • вкл. проба за задържане за 3 месеца
5 дни

Машини

Мини багер

Идеален за вземане на проби
699
99
с включен ДДС.
 • вкл. машинен оператор
 • вкл. оперативни ресурси
 • Дълбочина на копаене до 2,5 м
 • тегло между 1,5 и 3 тона
 • Без допълнителни такси за пристигане и заминаване
ДНЕВНА ставка

Колесен багер

Идеален за натоварване на пилоти
999
99
с включен ДДС.
 • вкл. машинен оператор
 • вкл. оперативни ресурси
 • Дълбочина на копаене до 3,5 м
 • тегло между 10 и 16 тона
 • Без допълнителни такси за пристигане и заминаване
ДНЕВНА ставка

Багер на вериги

Идеални за изкопи, насипи
999
99
с включен ДДС.
 • вкл. машинен оператор
 • вкл. оперативни ресурси
 • Дълбочина на копаене до 5 м
 • тегло между 12 и 20 тона
 • По желание с прикачени файлове, напр:
  Длето, зъб на разривач или уплътнител
ДНЕВНА ставка

Специални багери

Идеален за специализирани земни работи
1399
99
с включен ДДС.
 • вкл. машинен оператор
 • вкл. оперативни ресурси
 • до 22 м обхват на ръката
 • до 25 тона общо тегло
 • по желание със специално приспособление:
  напр. Longreach
ДНЕВНА ставка

Превозни средства

4-осно превозно средство

за къси разстояния и лоша проходимост
899
99
с включен ДДС.
 • Полезен товар до 18 тона
 • До 10 часа присъствие
 • До 9 часа чисто време за шофиране
 • По избор като 3-странен самосвал
ДНЕВНА ставка

съчленен камион

За големи разстояния и големи количества
949
99
с включен ДДС.
 • Полезен товар до 25 тона
 • До 10 часа присъствие
 • До 9 часа чисто време за шофиране
 • Опционално като хидрозадвижване или задвижване на всички колела
ДНЕВНА ставка

Комбинация от ремаркета

за дълги разстояния и лоша проходимост
949
99
с включен ДДС.
 • Полезен товар до 22 тона
 • До 10 часа присъствие
 • До 9 часа чисто време за шофиране
 • По избор като 3-странен самосвал
ДНЕВНА ставка